Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PSZ09820

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységeinél lévő talárok, és avatási sapkák tisztítása.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PSZ09820

Ajánlattételi határidő: 2019. május 09 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A felek a szerződést 2019. június 14-től -2021. június 14-ig tartó határozott időtartamra kötik meg.

A beszerzés rövid ismertetője:

A SZTE Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján, amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 millió Forintot, érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.

 

A Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységeinek részére, eseti megrendelés alapján, talár(ok) és/vagy avatási sapkák tisztítása, az adott megrendelésben megadott szegedi címre történő leszállítása.

Szállítási cím:

Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységei


Talár: Tervezett éves keretmennyiség: 1524 db/év


Avatási sapka:Tervezett éves keretmennyiség: 1480 db/év

A termékenként megadott tervezett éves keretmennyiségek az Ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 1 éves időszak megrendelései alapján kerültek meghatározásra.

Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy a megadott tervezett éves keretmennyiségektől eltérő mennyiségeket fog ténylegesen megrendelni a szerződéses időszak alatt.


Amennyiben a teljesítés a szerződéses időszak alatt mindkét fél megelégedésére történik, és a 2 éves időszak lejártát megelőző 30 napig írásban történő elégedetlenségi megkeresés egyik fél részéről sem történik, úgy a szerződés automatikusan további 1 évig meghosszabbodik.

Megrendelő jogosult a szerződést indoklás nélkül 30 napos felmondási határidővel felmondani.

Ajánlatkérő jogosult a Szegedi Tudományegyetem EU-s és egyéb pályázati forrásból megvalósuló, eljárás tárgya szerinti termékek megrendelése esetében a jelen keret-megállapodásos eljárást alkalmazni.

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Az ellenszolgáltatás összegét az alábbi formában kérjük megadni:

 

 

Ajánlati ár
(nettó Ft)

Ajánlati ár
(bruttó Ft)

Súlyozás

talár tisztítás díja/db:

 

 

1524

avatási sapka tisztítás díja/db:

 

 

1480

 

Ajánlatkérő a soronkénti munkákra megadott bruttó ajánlati árak súlyszámok alapján számított súlyozott mindösszesen összegét fogja értékelni a bírálat során.

Az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania a talárok, és az avatási sapkák tisztítására, valamint a megadott szegedi helyszínre történő el- és visszaszállítás költségeire.


A mosásra, tisztításra átadott talárok elszállításáról és visszaszállításáról a vállalkozó gondoskodik saját költségére, természetesen elkülönítetten csomagolva.

 

Reagálási idő a telefon bejelentést követő munkanap.

 

További információk:

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

  • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi felhívás megjelentetését megelőző 24 hónap során:

- minimum mindösszesen 100 db talár és 100 db avatási sapka tisztításáról ;

- Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év, hónap, nap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét és a tisztított talárok és avatási sapkák darabszámát.


Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó a szerződéses időszak alatt, teljesítésigazolást követően minden egyes megrendelést követően 1 db számla benyújtására jogosult, a megrendelt termék(ek) darabszáma szerint, a megadott egységárai alapján, melyet megrendelő a számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással teljesít. Felek kötelesek a megrendelt darabszámokat talár és avatási sapka szerinti bontásban a teljesítésigazolásban rögzíteni.


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Viszmeg Ivett, ügyvivő szakértő SZTE BI Szolgáltatás, tel: +36 (62) 545-604, +36 (62) 544-000/5604

email: viszmeg.ivett@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Nett Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nyertes ajánlati ár: 3 462 840,-Ft+ÁFA