Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PSZ09815

Meghosszabbítva 3. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: A Szegedi Tudományegyetem személygépkocsi és mikrobusz kapacitását meghaladó esetenként felmerülő személyszállítási igények teljesítése eseti megrendelés alapján” .
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PSZ09815

Ajánlattételi határidő: 2019. május 13 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződés aláírásától számított 2 év

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
ÚJ SZERZŐDÉS TERVEZET Transzfer személyszállítás szerződéstervezet150930.doc


További információk:

 

A Szegedi Tudományegyetem személygépkocsi és mikrobusz kapacitását meghaladó esetenként felmerülő személyszállítási igények teljesítése eseti megrendelés alapján” SZTE részére eseti megrendelés alapján személygépkocsival és mikrobusszal személyszállítás végzése belföldön és külföldön.

 

A szerződés időtartama: kettő éves időszak, illetve a megadott nettó 14.000.000 Ft-os keretösszeg felhasználásig tartó időszak.

A szerződéses időszak alatt ténylegesen megrendelendő mennyiségek előre nem tervezhetőek. az esetenként felmerülő igények kerülnek nyomtatványon megrendelésre a szerződéstervezetben megadottak szerint. Esetenként amennyiben a jelentkező igények megkövetelik egy-egy napra Megrendelő jogosult 3-4 személygépkocsi megrendelésére is.

A beszerzésre vonatkozó feltételeket részletesen a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.

 

Alkalmassági feltételek:

 

 • Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy kötelezettséget vállal a felhívásban lévő szerződéstervezet megkötésére és teljesítésére, melynek tartalmát megismerte és fenntartások nélkül elfogadja. A szerződés tervezet a felhívás csatolmányaként megtekinthető.

 

 • Ajánlattevő rendelkezzen a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezettel.

Igazolási mód: Egyszerű nyilatkozat.

 

 • Ajánlattevő rendelkezzen, vagy szerződött partnerei rendelkezzenek megfelelő műszaki állapotú legalább 4 db 4 fő utas szállítására alkalmas megfelelő műszaki és esztétikai állapotú a szerződés aláírásakor 5 évesnél nem idősebb személygépkocsival, és legalább 1 db 8 fő utas szállítására alkalmas megfelelő műszaki és esztétikai állapotú mikrobusszal. A gépkocsik nem dohányzó állapotúak legyenek.

 

Igazolási mód: Ajánlattevő mutassa be a gépjárműparkját, vagy a szerződött partnerei gépkocsijait a gépkocsik főbb jellemzőinek felsorolásával: típus, üzembe helyezés éve, futott km, komfortfokozat.

 

 • Ajánlattevő teljesítésért felelős vezetője rendelkezzen személygépkocsis, mikrobuszos személyszállítás irányításában legalább 5 éves szakmai gyakorlattal.

 

Igazolási mód: Ajánlattevő mutassa be a teljesítésért felelős vezetőjét, nyilatkozzon a személyszállítás irányításában szerzett legalább 5 éves gyakorlatáról.

 

 • Ajánlattevő a személygépkocsis személyszállításra vonatkozó, a hatályos jogszabályoknak megfelelő engedéllyel rendelkezzen.

 

Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja ajánlatához az engedély másolatát.

 

 • Ajánlattevő alkalmazásában álljon, vagy megbízásában/ vele szerződéses jogviszonyban álljon legalább 5 fő gépkocsivezető, akik rendelkeznek a gépkocsik vezetéséhez szükséges okmányokkal és legalább 5 éves évi 40 ezer kilométeres gépkocsivezetői gyakorlattal.

Az ajánlattevő alkalmazásában álló gépkocsivezetők és diszpécserek rendelkezzenek alapfokú idegen nyelvismerettel, az SZTE magas számú külföldi vendégeivel való minimális kommunikáció szükségessége miatt.

 

Igazolási mód: Ajánlattevő mutassa be 5 fő gépkocsivezetőjét, vagy megbízásában/vele szerződéses jogviszonyban álló 5 fő gépkocsivezetőt, mellékelje vezetői engedélyük másolatát, nyilatkozzon mindegyik legalább 5 éves évi legalább 40 ezer kilométeres vezetési gyakorlatáról.

Az ajánlattevő nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy a bemutatott 5 fő gépkocsivezető rendelkezik alapfokú idegen nyelvismerettel.

 

 • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap során teljesített legalább nettó 4 millió Ft-os személyszállításból származó árbevételről.

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon a fenti összeg szerinti személyszállításáról.

 

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 • Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.(6) bekezdésében foglaltak alapján.

Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a felhívás csatolmányát képező Nyilatkozatot cégszerű aláírásával ellátva.

Bírálati szempont: Az összességében legelőnyösebb ajánlat.

 

 1. Gépkocsivezető esetenkénti igénybevétele (személyi feltétel: „B” kategóriás jogosítvány, egészségügyi II. kategóriás vizsga, PÁV vizsga):
  1. Vidéki utakra napi szükség szerinti órában Díj: Ft/óra +ÁFA Súlyszám: 1
  2. Helyi maximum 8 órás igénybevételre Díj: Ft/óra +ÁFA Súlyszám: 1

 

 1. Személygépkocsi esetenkénti vidéki utakra való igénybevétele:
  1. Szeged- Budapest Liszt Ferenc repülőtérre oda, vagy visszaszállítás
   • GYŰJTŐTRANSZFER-rel (időintervallumokban indulnak a járatok, tehát lehetséges előbb indulás vagy várakozás) Díj: Ft/fő/út +ÁFA Súlyszám: 18
   • KÜLÖNAUTÓ – PRIVÁT TRANSZFER esetén: Díj: Ft/autó/út +ÁFA Súlyszám: 11

(nincs más utas, nincs várakozás)

 

 • b) Szeged – Temesvár repülőtérre oda vagy visszaszállítás (az összes megtett útra vonatkozóan, tehát pl. Szeged-Temesvár-Szeged távolságra!) Díj: Ft/km Súlyszám: 3

 

 1. Magyarországon belüli vidéki út: Díj: Ft/km +ÁFA Súlyszám: 16

Gépkocsivezető napidíja ,- Ft + ÁFA. Két órától kevesebb várakozás esetén napidíj nem kerül felszámításra.

 

 1. Nyolc személy szállítására alkalmas mikrobusz esetenkénti vidéki utakra történő igénybevétele:
  1. Szeged- Budapest Liszt Ferenc repülőtérre oda, vagy visszaszállítás
   • GYŰJTŐTRANSZFER-rel (időintervallumokban indulnak a járatok, tehát lehetséges előbb indulás vagy várakozás) Díj: Ft/fő/út +ÁFA Súlyszám: 16
   • KÜLÖNJÁRAT – PRIVÁT KISBUSZ esetén: Díj: Ft/kisbusz/út +ÁFA Súlyszám: 11

(nincs más utas, nincs várakozás)

 1. Szeged – Temesvár repülőtérre oda, vagy visszaszállítás (az összes megtett útra vonatkozóan, tehát pl. Szeged-Temesvár-Szeged távolságra!) Díj: Ft/km Súlyszám: 2
 2. Magyarországon belüli vidéki út: Díj: Ft/km +ÁFA Súlyszám: 16

Gépkocsivezető napidíja ... ,- Ft + ÁFA. Két órától kevesebb várakozás esetén napidíj nem kerül felszámításra.

 • d) Magyarországon belüli többnapos vidéki út (a szállást reggelivel Megrendelő biztosítja) indulástól a hazaérkezésig megtett távolság alapján. Díj: Ft/km + ÁFA Súlyszám: 10

Gk.vez. napidíja: ,- Ft/nap

 

e) Külföldi többnapos út (a szállást reggelivel Megrendelő biztosítja) indulástól a hazaérkezésig megtett távolság alapján. Díj: Ft/km Súlyszám: 5

Gk.vez. napidíja ,- Ft/nap:

 

Ajánlatkérő a megadott nettó egységárak alapján arányosítással megállapított pontszámok, súlyszámok alapján számított súlyozott pontszámait fogja értékelni a bírálat során.

A nemzetközi utazások igénybevétele esetén nincs Áfa tartalom (Áfa mentes).

Az ellenszolgáltatás összege a szerződéses időszak alatt nem változhat.

Minimum napi teljesítés 50 km. Az 50 km alatti napi teljesítésnél szolgáltató 50 km-t jogosult leszámlázni.

Gyűjtőtranszfer esetén az utas két óránál többet nem várakozhat a repülőgép érkezésétől számítva, a gép indulását megelőzően minimum 1 órát, maximum 3 órát várakozhat az utas.

 

Fizetési mód: Vállalkozó minden egyes megrendelt személygépkocsis személyszállítás teljesítését követően, az adott útra vonatkozó, leigazolt menetlevél szerint 1 db számlát nyújthat be, melyet megrendelő a számla kiállítását követő 30 napon belül banki átutalással teljesít.

Vállalkozó köteles minden útról a menetleveleket pontosan a megtett kilométerek alapján vezetni (kivéve gyűjtőtranszfer), feltüntetve az induló és a záró km óra állást. Vállalkozó a telephelyétől az indulási/érkezési helyig maximum 2 x 5 km-t számolhat el Szeged közigazgatási területén belüli indulás esetén. Az egyes utakról készített menetleveleken a megtett km távolságot köteles leigazoltatni megrendelő képviselőjével, vagy az általa meghatalmazott személlyel, mely menetlevelek másolatai a számla alapbizonylatát fogják képezni. A számla a leigazolt km díjon felül az út során Vállalkozó felmerült költségeit tartalmazhatja (pld. külföldi autópályadíj, parkolási díj, gépkocsivezető(k) szállásdíja reggelivel és napidíja).

A szolgáltatással kapcsolatos teljesítési feltételeket, elvárásokat a mellékelt szerződéstervezet részletesen tartalmazza.

Az ajánlatkérő jogosult a Szegedi Tudományegyetem EU-s és egyéb pályázati forrásból megvalósuló személyszállításai esetében a jelen keretszerződés terhére szolgáltatást megrendelni.

A szolgáltatással kapcsolatos teljesítési feltételeket, elvárásokat a mellékelt szerződéstervezet részletesen tartalmazza.

 

Az ajánlatkérő jogosult a Szegedi Tudományegyetem EU-s és egyéb pályázati forrásból megvalósuló személyszállításai esetében a jelen keretszerződés terhére szolgáltatást megrendelni.

 

 • A felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától számított 2 évig tartó határozott időtartamra kötik meg.


Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Fliber Csaba, irodavezető-helyettes SZTE MI Védelmi és Szállítási Iroda, tel: +36 (62) 544-327, +36 (62) 544-000/4327

email: fliber.csaba@gmf.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Pegazus Transzfer Kft.
Nyertes ajánlati ár: 14 000 000,-Ft+ÁFA