Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PSZ09778

Meghosszabbítva 3. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Semmelweis Kollégium (6725 Szeged, Semmelweis utca 4.) részére konyhabútor felújítás.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PSZ09778

Ajánlattételi határidő: 2019. május 06 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: megrendeléstől számított 60 naptári napon belül

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v1.docx
Konyhaszekrény.docx


SZTE Semmelweis Kollégium (6725 Szeged, Semmelweis utca 4.) részére I. II. III. emeleten lévő konyhabútor felújítás.

 

Az ajánlat megtételének feltétele a helyszíni bejárás és a kapcsolattartóval történő egyeztetés.
A helyszíni bejárásra biztosított nap
: 2019. április hónapban a kapcsolattartóval előre egyeztetett időpontban!

Az ajánlattétel feltétele a bútorok helyszínen történő megtekintése a SZTE Semmelweis Kollégium (6725 Szeged, Semmelweis utca 4.) előzetes időpont egyeztetéssel.

Kapcsolattartó: Dr. Násztorné Dr. Halász Mariann kollégium vezető (Tel.:+36-20 4603286)

E-mail: nasztorne@pharm.u-szeged.hu

 

A helyszíni megtekintésen részt nem vevő Ajánlattevő ajánlatát nem tudjuk figyelembe venni az értékelés során.

Az ajánlat magában foglalja az anyagbeszerzés, az előállítás, szállítás, és a helyszíni beszerelés költségét is.

A tervezett beszerzési eljárás lefolytatásához szükséges, jelen eljárás keretében elvárt feladatok:

  • előzetesen egyeztetett időpontban a fent megjelölt konyhabútor felújításával, cseréjével kapcsolatos helyszíni felmérés
  • a helyszíni felmérés során Megrendelő igényeinek pontos egyeztetése
  • amennyiben a megjelentetett beszerzési eljárással kapcsolatosan szakmai kérdések érkeznek a Kiíróhoz, ezek határidőre való megválaszolása, a kiegészítő tájékoztatás elkészítése kiemelt feladat!

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására. Az ajánlati árat bruttó Ft formában kérjük megadni, mely árnak fedezetet kell nyújtania a fent meghatározott feladatok munkadíjára, a helyszínre történő kiszállás költségeire is.

 

Ajánlatkérő az anyagköltséggel együtt mindösszesen megajánlott bruttó díjat fogja értékelni.

A konyhabútorok szállításáról a felújítás helyszínére (asztalos műhely) és vissza Ajánlattevő gondoskodik, az ezzel járó költségek Ajánlattevőt terhelik.

Kérjük, hogy Ajánlattevő az ellenszolgáltatás összegét a Felolvasólap 2. sz. Melléklet kitöltésével adja meg.

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Emeletenként anyagfelhasználás:

5 fm munkalap

7m2 bútorlap

6 fm vízzáró

60 fm ABS 2 mm élzárás


Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.


Számlaküldési cím:

SZTE Semmelweis Kollégium

(6725 Szeged, Semmelweis utca 4.)


Szállítási cím:

SZTE Semmelweis Kollégium

(6725 Szeged, Semmelweis utca 4.)Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 

  • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 6 hónap időszakban legalább 1 db konyhabútorzat felújításáról.

 

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, a Szegedi Tudományegyetem Semmelweis Kollégium által igazolt teljesítést követően. Vállalkozó jogosult leszámlázni a felújítás során felhasznált anyagok költségét, melyekről előzetesen köteles egyeztetni Megrendelő kapcsolattartójával.Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Dr. Násztorné Dr. Halász Mariann, kollégium vezető SZTE Semmelweis Kollégium, tel: 06-204603286

email: nasztorne@pharm.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Ferroép-Szer Kft.
Nyertes ajánlati ár: 1 194 000,-Ft+ÁFA