Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PSZ09759

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „Fonalasgombák teljes genomszekvenálása illetve a szekvenált genomok teljes bioinformatikai elemzése”.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PSZ09759

Ajánlattételi határidő: 2019. április 15 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: minta átadásától számított 30 naptári napon belül

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
felolvasólaps.docx

A beszerzés rövid ismertetése:

 

SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék részére (6726 Szeged, Közép fasor 52.) „Fonalasgombák teljes genomszekvenálása illetve a szekvenált genomok teljes bioinformatikai elemzése”.

 

A szolgáltatás tartalma:

Vállalkozó a részére átadott gDNS mintákból random fragmentációval könyvtárkészítést végez. Az elkészült és genetikai vonalkóddal ellátott könyvtárak 2x150 bp paired-end szekvenálása és minimum 80-szoros lefedettséggel Illumina genomszekvenáló platformon történik. Ezt követően a Vállalkozó a nyersadatokat és azok teljes bioinformatikai kiértékelését a Megrendelő rendelkezésére bocsájtja. A teljes workflow teljeskörû garanciával valósul meg.

Az ajánlat teljes bioinformatikai analízis (nyersreadek minőségi szűrése, trimmelése és de-novo összeillesztése, annotálása) elvégzését is tartalmazza.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására.

 

Az ellenszolgáltatás összegét a felolvasólap (2. sz. Melléklet) kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlatkérő 20 db mintára megadott mindösszesen bruttó árakat fogja értékelni.

Ajánlattevő fenntartja a jogát, hogy a megadott keretmennyiségtől eltérjen.


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó teljesítésigazolást követően 1 db számla benyújtására jogosult, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással teljesít.

Szállítási, és számlaküldési cím:

SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék

(6726 Szeged, Közép fasor 52.)

 

Teljesítés helye:

SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék

(6726 Szeged, Közép fasor 52.)


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kredics László dr., tanársegéd SZTE TTIK Biológia Intézet Mikrobiológiai Tanszék, tel: +36 (62) 544-516, +36 (62) 544-000/4516, +36 (62) 343-959, +36 (62) 544-000/3959
+36 (62) 544-005, +36 (62) 544-000/4005

email: kredics@bio.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Pécsi Tudományegyetem
Nyertes ajánlati ár: 2 000 000,-Ft+ÁFA