Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PSZ09711

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Fizika Intézet részére (6720 Szeged, Dóm tér 9.) Összefoglaló tanulmány, elemzés a nemzetközi lézeres hálózatosodás lehetőségeiről.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PSZ09711

Ajánlattételi határidő: 2019. március 26 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: a szerződéskötés időpontjától számított 365 naptári nap.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v1.docx


A beszerzés rövid ismertetése:

 

SZTE TTIK Fizika Intézet részére (6720 Szeged, Dóm tér 9.) Összefoglaló tanulmány, elemzés a nemzetközi lézeres hálózatosodás lehetőségeiről.

 

Az Összefoglaló tanulmány, elemzés szolgáltatás tartalma:

 

Tanulmány a nemzetközi lézeres szakterületen belül a hálózatosodás további lehetőségeiről

 

 

Vállalkozó készítsen összefoglaló tanulmányt, elemzést a nemzetközi lézeres hálózatosodás lehetőségeiről. A tanulmány legalább 3 szerzői ív terjedelemben készüljön el és nyomtatott/ elektronikus formában kerüljön átadásra.

Az elemzés legalább a következő témákat dolgozza fel:

  • Helyzetelemzés:
  • eddigi eredmények folyamatok bemutatása a hazai/ nemzetközi lézeres hálózatosodás területén
  • szakmai irányok bemutatása
  • hazai és nemzetközi partnerség felmérése / kapcsolati háló
  • Fenntarthatósági elemzés készítése:
  • új irányok, lehetőségek megfogalmazása
  • marketing stratégia
  • finanszírozási stratégia

 

Mennyiségi adat:  

  • 3 szerzői ív terjedelemben, nyomtatott és elektronikus formában

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

Kérjük, hogy Ajánlattevő az ellenszolgáltatás összegét a Felolvasólap 2. sz. Melléklet kitöltésével adja meg.

 

Ajánlatkérő az Összefoglaló tanulmány, elemzés a nemzetközi lézeres hálózatosodás lehetőségeiről. a mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, a Szegedi Tudományegyetem TTIK Fizika Intézet által igazolt teljesítést követően.

 

Pályázat címe, megnevezése:

EFOP-3.6.2-16-2017-00005, „Ultragyors fizikai folyamatok atomokban, molekulákban, nanoszerkezetekben és biológiai rendszerekben” pályázatban: Tudás és technológia transzfer fejlesztése a nemzetközi kutatási projektek kevésbé fejlett régiókban működő szervezetekre irányulóanTeljesítés helye:

SZTE TTIK Kísérleti Fizikai Tanszék

6720 Szeged, Dóm tér 9.

 

Szállítási, és számlaküldési cím:

SZTE TTIK Kísérleti Fizikai Tanszék

6720 Szeged, Dóm tér 9.


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Dajka Rita, tudományos segédmunkatárs, intézeti ügyvivő SZTE TTIK Fizikai Intézet Kísérleti Fizikai Tanszék, tel: +36 (62) 544-047, +36 (62) 544-000/4047, +36 (62) 544-052, +36 (62) 544-000/4052

email: drita@physx.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: DUTIREG Kft
Nyertes ajánlati ár: 2 200 000,-Ft+ÁFA