Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PSZ09684

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Legionella kockázatértékelés felülvizsgálat, valamint akkreditált vízmintavétel és feldolgozás tevékenységre vonatkozóan.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PSZ09684

Ajánlattételi határidő: 2019. március 22 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától számított 120 naptári napig tartó időtartamra kötik.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
Másolat eredetijemintavételi pontok.xlsx
Felolvasólap 181212 Javított PR.docx


A beszerzés ismertetése:

 

SZTE részére a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján

 

Legionella kockázatértékelés felülvizsgálat, valamint akkreditált vízmintavétel és feldolgozás tevékenységre vonatkozóan.

 

Teljesítés helye: Szegedi Tudományegyetem

 

Mennyiségi adat: 118 épület és 192 vízminta ( I. számú melléklet szerint)

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 

1993. évi XCIII tv. a munkavédelemről, illetve a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet 9.§ (2) és (3) pontjaiban rögzített útmutató alapján kell végezni a kockázatbecslést és a kockázatcsökkentést a fokozott Legionella fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben.


Szakmai elvárás:

  1. Ajánlattevő rendelkezzen nettó 10 millió Forintot meghaladó, elvégzett, kiszámlázott Legionella kockázatértékelés elkészítésére vonatkozó referencia munkával 2016-2019 évben.

Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a referencia munkákról, amely tartalmazza a következő adatokat: a szerződés/megállapodás ideje, szerződő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás nettó összege, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

  • Ajánlattevő rendelkezzen az alábbi szakemberekkel, melyet csatolt önéletrajzzal kérünk igazolni:
  • közegészségtan-járványtan szakorvos
  • szakanalitikus
  • munkavédelmi szakember
  • foglalkozás-egészségügyi szakorvos

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

Kérjük, hogy Ajánlattevő az ellenszolgáltatás összegét a Felolvasólap 2. sz. Melléklet kitöltésével adja meg.

 

Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

 

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségre.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó teljesítésigazolást követően 1 db számla benyújtására jogosult, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással teljesít.

 


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Pap Róbert ., irodavezető SZTE Műszaki Igazgatóság Védelmi és Szállítási Iroda, tel: 06-62/544-472

email: pap.robert@gmf.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.