Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PSZ09680

Meghosszabbítva 4. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „Belföldi turisztikai szolgáltatás-terepgyakorlat megszervezése 60 órás pedagógus továbbképzéshez ”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PSZ09680

Ajánlattételi határidő: 2019. március 27 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2019. április 15.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
SPECIFIKÁCIÓ A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére.docx


További információk:

SZTE TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézet részére (6722 Szeged, Egyetem u. 2.), „Belföldi turisztikai szolgáltatás-terepgyakorlat megszervezése 60 órás pedagógus továbbképzéshez az alábbiak szerint:

  • Időpont: 2019. április 11-15-ig (csütörtöktől-hétfőig)
  • helyszín: melléklet szerint.
  • Várható létszám: 24 fő+1 fő sofőr részére belföldi turisztikai szolgáltatás-terepgyakorlat melléklet szerint.
  • Ajánlattevő köteles a kirándulást megelőzően legalább 1 alkalommal Ajánlatkérő szegedi telephelyén személyesen egyeztetni az igénylővel a terepgyakorlat pontos részleteit.

 

A feladatok részletes leírását a mellékelt programterv tartalmazza.

Pályázati forrás: EFOP-3.4.4-16-2017-00015, „A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére ” projekt. Új eredmények a földrajzban, új szemléletű földrajzoktatás” című blended típusú képzési program terepi szakasz

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 

  • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi felhívás megjelentetését megelőző 36 hónap során egy szerződés alapján teljesített minimum 1 db legalább nettó 1.000.000,- Ft értékű turisztikai szolgáltatásról.
  • Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlatot az alábbi táblázat kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlati ár

Mindösszesen (nettó Ft)

 

Áfa

 

Mindösszesen (bruttó Ft):

 

Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

A Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó a feladatok elvégzése után, teljesítésigazolást követően a Belföldi turisztikai szolgáltatás-terepgyakorlat megszervezéséről 1 db számlát nyújthat be, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, átutalással teljesít.

 

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kosztolányi Éva, ügyvivő szakértő SZTE TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézet Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék, tel: +36 (62) 544-624, +36 (62) 544-000/4624

email: kosztolanyi@geo.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: "RÉGIÓ-10 " Kft.
Nyertes ajánlati ár: 960 630,-Ft+ÁFA