Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PSZ09638

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „MTA-ELTE-SZTE Selyemút Kutatócsoport részére, könyvkiadói szolgáltatás a hozzá kapcsolódó nyomdai munkák elvégzésével.”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PSZ09638

Ajánlattételi határidő: 2019. február 27 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A szerződéskötés időpontjától számított 180 naptári nap.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
kötet specifikáció - Kovács.doc
kötet specifikáció - Felföldi.doc


További információk:

Kovács Szilvia: A pápaság és a mongolok közötti missziók című kötet és

Polgár Szabolcs, Kelet-Európa kereskedelmi kapcsolatai (kb. 750 – kb. 1000) című kötet kiadása, az alábbiak szerint:

 • olvasó lektor,
 • szerkesztés,
 • szerzői korrektúrára kiadás,
 • átvezetés,
 • tipográfiai tervezés,
 • tördelés, fedélterv, nyomtatás,
 • országos terjesztés.

 

A könyv műszaki specifikációja csatolva.

 

Pályázati forrás: ÚNKP 29/39/0T252/87, „Kovács Szilvia: A pápaság és a mongolok közötti missziók című kötet és Polgár Szabolcs, Kelet-Európa kereskedelmi kapcsolatai (kb. 750 – kb. 1000) című kötet kiadása” projekt.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 • Ajánlattevő rendelkezzen országos terjesztésre kiépített széles hálózattal. Ajánlattevő álljon szerződéses kapcsolatban az országos bolthálózattal rendelkező terjesztőkkel, így a Libri, Líra, Könyvtárellátóval, és a kötet terjesztése történjen saját boltjában és webáruházában (www.balassikiado.hu).
 • Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy szerződéses kapcsolatban áll országos bolthálózattal rendelkező terjesztőkkel. Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy a bírálat során bekérje a szerződések másolatát a nyilatkozat valódiságtartalmának az ellenőrzésére.
 • Ajánlattevő által kiadott további 2 kötet a Magyar Őstörténeti Könyvtár sorozat részeként jelenjenek meg és annak formai követelményinek feleljen meg.
 • Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy az általa kiadott kötetek a MÖK sorozat részeként jelennek meg.

 

Bírálati szempontok:

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlati árat a kiírás tárgyát képező könyv elkészítésére, kiadására, országos terjesztésére az Ajánlatkérő által fizetendő összegre nettó Ft+Áfa formában kérjük megadni (Áfa tartalom feltüntetésével).

Ajánlatkérő ezen megadott bruttó összeget fogja értékelni a bírálat során. Az 500-500 db könyv elkészítésének, kiadásának, országos terjesztésének a fenti összegen túli finanszírozásáról Ajánlattevő köteles gondoskodni.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó a kiírás tárgyát képező kötet elkészítéséről, kiadásáról, országos terjesztéséről a megajánlott összeggel teljesítésigazolást követően 1 db számlát nyújthat be, melyet a SZTE a teljesítés időpontjától számított 60 napon belüli fizetési határidővel, átutalással teljesít.

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Zimonyi István dr., tanszékvezető egyetemi tanár SZTE BTK Történeti Intézet Középkori Egyetemes Történeti Tanszék, tel: +36 (62) 544-464, +36 (62) 544-000/4464, +36 (62) 544-404, +36 (62) 544-000/4404

email: zimonyi@hist.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Balassi Kiadó Kft.
Nyertes ajánlati ár: 787 402,-Ft+ÁFA