Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PSZ09634

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet (6720 Szeged, Eötvös u. 6.) laboratóriumi eszközeinek eseti javítása, karbantartása.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PSZ09634

Ajánlattételi határidő: 2019. február 26 12:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2019. április 14-től -2020. április 14-ig )

A beszerzés rövid ismertetője:

További információk:

SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet (6720 Szeged, Eötvös u. 6.) laboratóriumi eszközeinek eseti megrendelés alapján történő javítása. Ajánlattevőnek az alábbiakban felsorolt gyártók által forgalmazott különböző típusú laboratóriumi eszközök elektronikájának javítását ill. mérőrendszereinek karbantartását kell végeznie, azok meghibásodása esetén:

 • PharmaTest gyártmányú porreológiai vizsgáló készülék (tipus: PTG-1)
 • Szilárdságvizsgáló készülékek (Heberlein, Kramer, ill. saját fejlesztésű készülék)
 • Duzzadási erő vizsgáló készülék (saját fejlesztésű készülék)
 • Strea-1 fluidizációs berendezés (NIRO-Aeromatic)
 • Tablettázógépek (Korsch, Manesty, Ronchi)
 • Caleva miniextruder és szferonizáló
 • Pro-C-epT 4M8 gyártmányú készülékek (" high shear granulátor”, " gördülőágyas bevonó”)
 • Dragex drazsírozó üst
 • Retsch malom PM100
 • csavarmikrométer

 

Laboratóriumi eszközök eseti javítása, karbantartása

 

A tablettázógépeknél (Korsch, Manesty, Ronchi) az alábbi feladatokat kell elvégezni:

 • Kábelszakadás, présszámok nyúlásmérő bélyegekkel történő felműszerezése, inteface-javítás stb.)

 

Szerződéses feltételek:

 • Vállalkozó a javítások során kizárólag gyári alkatrészeket használhat fel a meghibásodott alkatrész/alkatrészek cseréjénél, javításánál.
 • Vállalkozó köteles munkaidőben telefon, fax és e-mail elérhetőséget biztosítani a laboratóriumi eszközök meghibásodásának a bejelentésére.
 • Vállalkozó szakemberei kötelesek a telefonos, faxon vagy e-mail-en keresztül történt bejelentést követően maximum 24 órán (1 munkanapon) belüli helyszínre történő kiszállással megkezdeni a helyszínen a hibajelenség okának a meghatározását, és amennyiben szükséges kötelesek gondoskodni a készülékek biztonságos elszállításáról, abban az esetben is, ha a készülék csak kizárólag külföldön javítható.
 • Vállalkozó köteles az eseti javítás rezsióradíját a szerződéses időszak alatt azonos szinten tartani, azon nem emelhet.
 • Vállalkozó a javítás során beépített, kicserélt alkatrészekre a./ az újonnan beépített elemekre 3 hónap, b./ egyéb (alkatrészek stb.) 1 év garanciát vállal.
 • Amennyiben a teljesítés a szerződéses időszak alatt mindkét fél megelégedésére történt, felek az 1 éves időszak lejártát követőn, közös megegyezéssel további 1 évig meghosszabbíthatják a szerződést, az addigi rezsióradíj azonos szinten tartása mellett.
 • Megrendelő jogosult a szerződést indoklás nélkül 30 napos felmondási határidővel felmondani.

 

Alkalmassági feltételek:

 • A felhívásban megjelölt eszközök javítását, karbantartását kiképzett szerviz mérnökök végezzék.
 •  Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy a felsorolt eszközök közül már javított néhányat, különös tekintettel a saját fejlesztésű eszközökre.
 • Ajánlattevő a javítási munkákra lehetőség szerint min. 6 hónap garanciát vállaljon.
 • Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy a javításokra min. 6 hónap garanciát vállal.

 

Ajánlattevő a javításoknál, karbantartásoknál, az esetleges alkatrészcseréket lehetőség szerint eredeti alkatrészekkel pótolja.

A felek a szerződést (2019. április 14-től -2020.április 14-ig ) tartó határozott időtartamra kötik meg.

Amennyiben a teljesítés a szerződéses időszak alatt mindkét fél megelégedésére történik, és az 1 éves időszak lejártát megelőző 30 napig írásban elégedetlenségi megkeresés egyik fél részéről sem történik úgy a szerződés automatikusan további 1 évvel meghosszabbodik. az addigi rezsióradíj azonos szinten tartása mellett.


A készülékek a helyszínen megtekinthetőek a SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézetben (6720 Szeged, Eötvös u. 6.) előzetes időpont egyeztetéssel.

Kapcsolattartó: Ifj. Dr. Regdon Géza egyetemi docens

E-mail: geza.regdon@pharm.u-szeged.hu

Telefon: +36-62-54-5576

 • Helyszín: Szegedi Tudományegyetem
 • GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet
 • 6720 Szeged, Eötvös u. 6. III.emelet

 

Ajánlattevő adja meg az ajánlatában a kiszállási költséget is .

 • 1) Kiszállási díj:………………………………..Ft+ÁFA/ alkalom

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására. A rezsióradíjat bruttó Ft formában kérjük megadni, mely árnak fedezetet kell nyújtania a fent meghatározott javítás munkadíjára.

Ajánlatkérő az 1 óra időtartamra megadott bruttó javítás díjakat fogja értékelni a bírálat során.

A rezsióradíj összegét az alábbi formában kérjük megadni:


 • 2) Eseti javítás rezsióradíja: ………………..,- bruttó Ft/óra

Ajánlatkérő reagálási időn a hiba telefonon, faxon, e-mail-en történő bejelentésétől a vállalkozó részéről a fenti kommunikációs csatornák egyikén a kapcsolatfelvétel időpontjáig eltelt időt érti. Vállalkozó a hibabejelentéstől számított, megadott reagálási időn belül köteles felvenni a kapcsolatot az Ajánlatkérővel.


Fizetési feltételek: Nyertes ajánlattevő minden egyes javítást követően, a kiállított munkalap alapján számlát állíthat ki, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással fizet ki. Nyertes ajánlattevő az eseti javításra adott rezsióradíját a szerződés időtartama alatt nem változtathatja meg. Nyertes ajánlattevő köteles a megadott óradíja alapján az egyes javításokat követően a javítás tényleges időtartamának megfelelően elszámolni. A javítás tényleges időtartama a munkalapon kerül rögzítésre. Nyertes Ajánlattevő a javítási óradíjon felül jogosult leszámlázni a javítás során felhasznált anyagokat, alkatrészeket, valamint a műszerek esetleges elszállításának a költségeit, melyek szükségességéről és áráról előzetesen köteles egyeztetni a megrendelővel.

Az ajánlati árban kérjük feltüntetni az anyagköltséget, munkadíjat, az egyéb szükségesnek tartott költségeket, a vállalt javítási határidőt.

(A vállalási díj tartalmazza az egyéb járulékos költségeket.)


Javítási helyszín:

Szegedi Tudományegyetem

GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet

6720 Szeged, Eötvös u. 6. III.emelet


Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.


Számlaküldési cím:

Szegedi Tudományegyetem

GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet

6720 Szeged, Eötvös u. 6.


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Regdon Géza dr., egyetemi docens SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet, tel: +36 (62) 545-576, +36 (62) 544-000/5576

email: geza.regdon@pharm.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: MSZ Méréstechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nyertes ajánlati ár: 500 000,-Ft+ÁFA