Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PSZ09624

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika részére (6720 Szeged, Korányi fasor 8-10.) RNS könyvtárkészítés, RNS szekvenálás, Biostatisztika elemzés.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PSZ09624

Ajánlattételi határidő: 2019. február 21 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötéstől számított 30 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v1.docx
A beszerzés rövid ismertetése:

 

SZTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika részére (6720 Szeged, Korányi fasor 8-10.) RNS könyvtárkészítés, RNS szekvenálás, Biostatisztika elemzés.

 

A szolgáltatás tartalma:


  • RNS könyvtárkészítés: RNS minta feldolgozása (teljes RNA extractumból) TruSeq RNA Sample Praparation Kit alkalmazásával
  • RNS szekvenálás: 75 bp read-hosszúság, átlagosan 18-20 M read/minta
  • Biostatisztikai elemzés: csoportokban szignifikánsan eltérő szinten expresszálódó transzkriptek azonosítása, pathway analízis


Az RNS szekvenálás olyan génexpressziós vizsgálati módszer, amely lehetőséget nyújt arra, hogy több százezer génben bekövetkező változást transzkripciós szinten detektáljunk, akár teljes genomra vonatkozóan.


Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására.

 

Az ellenszolgáltatás összegét a felolvasólap (2. sz. Melléklet) kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlatkérő a megadott mindösszesen bruttó árakat fogja értékelni.

 

 

Ajánlattevő fenntartja a jogát, hogy a megadott keretmennyiségtől eltérjen.


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Pályázat címe, megnevezése:

 

120335 K


OTKA Pályázat: „A dohányzás szerepe a krónikus pankreatitisz kialakulásában és lefolyásában.

Témaszám: A302 5K612


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó teljesítésigazolást követően 1 db számla benyújtására jogosult, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással teljesít.

 

számlaküldési cím:

SZTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika

(6720 Szeged, Korányi fasor 8-10. )


Teljesítés helye:

SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

6721 Szeged, Dóm tér 21. Dr. Venglovecz Viktória


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Venglovecz Viktória dr., tudományos munkatárs SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, tel: +36 (62) 545-677, +36 (62) 544-000/5677

email: venglovecz.viktoria@med.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: UD-Genomed Kft.
Nyertes ajánlati ár: 665 000,-Ft+ÁFA