Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PSZ09517

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Biotechnológiai Tanszék részére (6726 Szeged, Közép fasor 52.) RNS és DNS szekvenálása, teljes transzkriptom és metagenom analízis Illumina készülékkel .
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PSZ09517

Ajánlattételi határidő: 2019. január 16 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2020. 06. 30.

A beszerzés rövid ismertetője:
A SZTE Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján, amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 millió Forintot, érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.

 

SZTE TTIK Biotechnológiai Tanszék részére (6726 Szeged, Közép fasor 52.) Tiszta és kevert archaea kultúrákból származó RNS és DNS szekvenálása, teljes transzkriptom és metagenom analízis Illumina készülékkel

 

A szekvenálási szolgáltatás tartalma:

1. Tiszta és kevert archaea kultúrákból származó RNS és DNS szekvenálása, teljes transzkriptom és metagenom analízis Illumina készülékkel.

1.1 Metagenom analízis: minimum elvárás 100.000 read mintánként, Illumina PE 2x250 nukleotid kémiával.

1.2. Teljes transzkriptom analízis: minimum elvárás 5.000.000 read mintánként, Illumina 2x75 nt, vagy 1x150 nukleotid kémiával.

 

3. Várható mintaszám: 80db DNS minta, 25db RNS minta.


2. Alkalmassági feltételek


- legalább 5 éves szakmai tapasztalat új generációs szekvenálás területén

igazolás: nyilatkozat

- a munkába vonjon be legalább 2 fő, PhD. fokozattal rendelkező szakembert

igazolás: nyilatkozat, nevek megadása

- rendelkezzen tapasztalattal archeákból származó RNS és DNS szekvenálásában

igazolás: referencia lista

- a szekvenálandó RNS és DNS minőségellenőrzését Agilent Tapestation készülékkel végezze

igazolás: 3 hónapnál nem régebbi saját Tapestation futtatási report demo mintákon

 

5. Végteljesítési határidő: 2020. 06. 30.

 

A projekt száma:

GINOP-2.2.1-15-2017-00081

A projekt címe, megnevezése:

Rövid vágásfordulójú energia ültetvények hasznosítása innovatív biogáz kofermentációs és fitoremediációs technológiákkal

A számlázás a fentiek szerinti ütemezéssel, elvégzett minta analízisek alapján történik. Részfeladatonként max. nettó 1.000.000 Ft értékig terjedően.


Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására.

 

Az ellenszolgáltatás összegét az alábbi táblázat kitöltésével kérjük megadni:

 

várható mintaszám: 80db DNS minta, 25db RNS minta.

 

4. Nettó és bruttó egységárat, valamint az összes mintára vonatkozó összes nettó és bruttó árat kérjük feltüntetni az ajánlatban.

 

A megrendelő fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben 80db DNS minta, 25db RNS mintánál kevesebb minta szekvenálását végezteti el.

 

Ajánlattevő adja meg az alábbi egységárakat:

 

 

Nettó egység ár

Ft/db

Bruttó egységár

Ft/db

RNS és DNS szekvenálása, teljes transzkriptom és metagenom analízis Illumina készülékkel

 

 

 

 

 

Összesen :

 

 

 

 Szerződéses időszak alatt a szekvenálás keretmennyiség: 80db DNS minta, 25db RNS minta.

 

Ajánlattevő fenntartja a jogát, hogy a megadott keretmennyiségtől eltérjen.


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési mód: A szolgáltatás díja átutalással, teljesítés igazolás ellenében, számla kiállítása az elvégzett szekvenálásokról a számla kézhezvételétől számított 30 napon belüli fizetési határidővel, banki átutalással, az Intézet által igazolt teljesítést követően.

 

Végteljesítési határidő: 2020. 06. 30.

6. fizetési ütemezés: A projekt részfeladatihoz igazítottan az alábbiak szerint:

  • 2, 5, 6. részfeladatokhoz kapcsolódóan: 2019. június 30.
  • 3, 7. részfeladatokhoz kapcsolódóan: 2019. december 31.
  • 4, 8. részfeladatokhoz kapcsolódóan: 2020. június 30.


Teljesítés helye:

SZTE TTIK Biotechnológiai Tanszék

(6726 Szeged, Közép fasor 52.)

 

Szállítási, és számlaküldési cím:

SZTE TTIK Biotechnológiai Tanszék

(6726 Szeged, Közép fasor 52.)


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Bagi Zoltán dr., adjunktus SZTE TTIK Biológia Intézet Biotechnológiai Tanszék, tel: +36 (62) 544-502, +36 (62) 544-000/4502, +36 (62) 546-935, +36 (62) 544-000/6935

email: bagiz@brc.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Seqomics Biotechnológiai Kft
Nyertes ajánlati ár: 7 000 000,-Ft+ÁFA