Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2018/PSZ09260

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és AMI, NOÓ (6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8. ) zongoráinak javítása és felújítása”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2018/PSZ09260

Ajánlattételi határidő: 2018. október 05 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A szerződéskötés időpontjától számított 2018. 11. 23-ig.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v1.docx
A beszerzés ismertetése:

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és AMI, NOÓ (6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8.) zongoráinak és pianínóinak javítása, felújítása az alábbiak szerint:

A zongorák és pianínók márkája, darabszáma és fellelhetősége:

 

Típus

Mennyiség (db)

Terem száma

Javítási és felújítási feladatok

  1. Weinbach zongora

1

II.em 3431

klaviatúra bélelés, billentyű borítás, húrozat felújítás, kalapácsnyelek, kapszlik, rollnik, kalapácsfejek és a filcek cseréje, beszabályozás, intonálás

  1. Petrof pianínó

1

 

1.em 3329 magyar terem

 

mechanikai beszabályozások és filc felújítások

  1. Petrof pianínó

1

1. em 3323 ének szertár

mechanikai beszabályozások és filc felújítások

  1. Rönisch pianínó

1

alagsor 3166

mechanikai beszabályozások és filc felújítások

  1. Csajka pianínó

1

3411 történelem terem

mechanikai beszabályozások és filc felújítások

  1. Ukraina pianínó

1

II.em 3415

mechanikai beszabályozások és filc felújítások

 

Szerződéses feltételek:

  • Vállalkozó a zongorák és pianínók javítását, felújítását a szerződéskötést követően 2018. november 23-ig végezze el, munkanapokon este 19.00-22.00 óra között vagy hétvégenként a vállalkozó által megadott időpontban, ezen kívül őszi szünet alatt (október 29-31-ig).

Indoklás: Fenti időpontok az iskolai tanítási időn kívül esnek.

  • Megrendelő jogosult a szerződést indoklás nélkül 30 napos felmondási határidővel felmondani.

 

Alkalmassági feltételek:

  • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 1 évben végzett minimum 1 db zongora és minimum 1 db pianínó javításáról, felújításáról.

Figyelem!A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, továbbá a szolgáltatás tárgyát.

  • Ajánlattevő rendelkezzen 10 éves szakmai tapasztalattal zongora/pianínó hangolás, javítás területéről.

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy rendelkezik a fenti szakmai tapasztalattal.

 

Bírálati szempontok: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét a csatolt Felolvasólap tételes beárazásával kérjük megadni.

Figyelem!!! A javításra, felújításra megadott összegeknek tartalmazniuk kell a helyszínre történő kiszállás díját is.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét a mellékelt felolvasólap beárazásával és kitöltésével kérjük megadni:

Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

 

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségre.

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési feltételek: A javítást és felújítást követően a vállalkozó a kiállított munkalap alapján 1 db számlát állíthat ki, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 30 napon belüli fizetési határidővel, átutalással fizet ki. Vállalkozó a javításra és felújításra adott díjat a szerződés időtartama alatt nem változtathatja meg. A vállalkozó a munkalapon köteles feltüntetni részletesen a javítás és a felújítás során felhasznált anyagokat.


Szállítási, és számlaküldési cím:

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és AMI, NOÓ

(6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8.) )Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Nyilasné Olajos Zsuzsanna, gazdasági ügyintéző SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és AMI, NOÓ, tel: 06-621/544-755

email: gyakorlo3@jgypk.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Lantos Tibor egyéni vállalkozó
Nyertes ajánlati ár: 787 402,-Ft+ÁFA