Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2018/PSZ09256

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Szerződés a Szegedi Tudományegyetem tulajdonát képező GSM mobiltelefonok és mobil eszközök eseti karbantartási, eseti javítási, eseti szoftverfrissítési és eseti készülék beállítási munkáinak elvégzésére.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2018/PSZ09256

Ajánlattételi határidő: 2018. október 04 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától számított 3 évig tartó időszakra kötik .

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
1. sz. melléklet Vállalkozói szerződéshez_munkalap és teljesítés igazolás.doc
2. sz. melléklet Vállalkozói szerződéshez_Árajánlat felhasznált anyagok költségéről.doc
3. sz. melléklet Igénylőlaphoz_szerződéstervezet.doc

A beszerzés rövid ismertetése:

A Szegedi Tudományegyetem tulajdonát képező GSM mobiltelefonok és mobil eszközök eseti karbantartási, eseti javítási, eseti szoftverfrissítési és eseti készülék beállítási munkáinak elvégzése, mely minden esetben magában foglalja az esetleges szolgáltatási licenc díjakat is.

A Megrendelő az egyedi intézeti/tanszéki igényeknek megfelelően tételenként ad ki esetenként megrendelést, és a teljesítés igazolása után erre a megrendelésre fogad el számlát.

 

Bírálati szempont: Ajánlatkérő az összességében a legkedvezőbb, legtöbb pontot elérő ajánlatot hirdeti nyertesnek. Az ellenszolgáltatás összegét az alábbi formában kérjük megadni:

Bírálati szempont

Ajánlati ár (bruttó)

Súlyszám

a. Karbantartás egységára: …………..,-Ft+ÁFA

 

20

b. Javítás egységára: …………..,-Ft+ÁFA

 

50

d. Szoftverfrissítés egységára: …………..,-Ft+ÁFA

 

15

e. Készülék beállítás egységára: …………..,-Ft+ÁFA

 

15

 

Pontozási szabály:

Az adott szempont szerinti legkedvezőbb értéket elérő ajánlattevő 10 pontot kap, míg a többi az ajánlatához képesti arányosított pontot, mely felszorzásra kerül a súlyszámmal. Az egyes szempontok szerint kapott pontértékek összeadását követően a legtöbb pontot kapott ajánlattevő a nyertes.

Az ajánlat benyújtásához szükséges minimális feltételek:

  1. Az Ajánlattevő rendelkezzen legalább:
    • Az Ajánlattevő rendelkezzen referenciával az elmúlt 3 éven belül legalább 6 hónapig minimum 50 db mobil telefon javításáról, vagy hibaelhárításáról, vagy karbantartásáról, vagy üzemeltetéséről.
    • Figyelem!A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szükséges összes költséget (műszerek, számítógépek, munka, szállítás, kiszállás), kivéve a Szegedi Tudományegyetem tulajdonát képező meghibásodott alkatrészek pótlásának értékét.

 

A Szegedi Tudományegyetem tulajdonát képező meghibásodott alkatrészek cseréje esetén, a vállalkozó külön számlán számlázhatja a pótláshoz szükséges alkatrész költségét. A beépítendő alkatrész költségének mértékéről a vállalkozónak előzetesen egyeztetnie kell (hivatalos árajánlat beadásával) a megrendelővel.

 

A szerződéses feltételeket részletesen a mellékelt „Vállalkozási szerződés” tartalmazza.

Ajánlattevőnek az ajánlatát a fenti formában, a táblázat egyes tételeinek beárazásával kell megadnia.

Az a beérkezett Ajánlat, mely nem tartalmazza az Ajánlattételi felhívásban szereplő valamennyi tételre az egységárat, érvénytelennek minősül.

Ajánlatkérő az összességében legkedvezőbb, legtöbb pontot elérő árajánlatot hirdeti nyertesnek.

 

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, az eseti megrendelés során a megrendelő egység által igazolt teljesítést követően.

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Számlaküldési cím: Szegedi Tudományegyetem

Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság

6720 Szeged, Árpád tér 2.

 

Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Donkó Attila, távközlési szakreferens SZTE ISZI Üzemeltetési és Rendszertámogatási Iroda, tel: +36 (62) 545-001, +36 (62) 544-000/5001

email: donko.attila@gmf.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: BORG System KKt.
Nyertes ajánlati ár: 900 000,-Ft+ÁFA