Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2018/PSZ09237

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet részére (6720 Szeged, Somogyi Béla u. 4.) Hallásvesztésben szerepet játszó gének újgenerációs szekvenálása 96 mintán.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2018/PSZ09237

Ajánlattételi határidő: 2018. szeptember 19 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötéstől számított 60 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:
A 2/2015. (IV.16.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás alapján a jelen eljárásban – bruttó 1 millió Ft feletti értékű - érvényes szerződés csak az SZTE Gazdasági Szervezet Főigazgatójának jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy jelen eljárásban Ajánlatkérő csak a főigazgatói jóváhagyás megtörténtét követően hirdet eredményt. Ajánlatkérő a főigazgatói jóváhagyás elmaradása esetén az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

 

 SZTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet részére (6720 Szeged, Somogyi Béla u. 4.) Hallásvesztésben szerepet játszó gének újgenerációs szekvenálása 96 mintán.

 

A szekvenálási szolgáltatás tartalma:

Az újgenerációs szekvenálás szolgáltatás tartalmazza a Szolgáltató részére átadott 96db, intakt, perifériás vérből izolált genomi DNS mintán a Megrendelő által kiválasztott 108 db humán gént érintő könyvtárkészítést Agilent SureSelect Custom Target Enrichment Kit segítségével (0.5-2.9 Mb).

A szolgáltatás tartalmazza továbbá az elkészült poolozott, Agilent TapeStation 2200 Kitek segítségével minőségellenőrzött és qPCR-rel kvantifikált könyvtárak szekvenálását Illumina NextSeq genomszekvenáló platformon. Az újgenerációs szekvenáláshoz szükséges vegyszereket, kiteket a Szolgáltató szerzi be, ezen szükséges anyagok költségét a szolgáltatás költsége tartalmazza.

A Szolgáltató a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a nyersadatokat, valamint a bioinformatikai elemzés eredményét. A szolgáltatás a bioinformatikai analízist is tartalmazza.

A teljes workflow minőségbiztosított módon, a Megrendelő számára teljes garanciával valósuljon meg, a garantált átlagos lefedettség 100x.

A szekvenálás magyarországi székhelyű cég által Magyarországon valósuljon meg.

 

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására.

 

Az ellenszolgáltatás összegét az alábbi táblázat kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlattevő adja meg az alábbi egységárakat:

 

 

Nettó egység ár

Ft/db

Bruttó egységár

Ft/db

1 db DNS szekvenálása

 

 

96 db DNS szekvenálása

 

 

Mindösszesen :

 

 

Ajánlatkérő a 96 db DNS szekvenálására mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni.


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.

 

Felek kötelesek a tényleges szekvenálásokat a teljesítésigazolásban rögzíteni.

 

Nettó és bruttó egységárat, valamint a 96db mintára vonatkozó összes nettó és bruttó árat kérjük feltüntetni az ajánlatban.

A megrendelő fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben 96db-nál kevesebb minta szekvenálását végezteti el.

 

Szerződéses időszak alatt a szekvenálás keretmennyiség: tervezetten 96 db

Ajánlattevő vállalja, hogy a rendelkezésére bocsájtott 96 db genomi DNS minta szekvenálását egyszerre elvégzi, a megadott keretmennyiségtől (tervezetten 96 db szekvenálás) nem tér el.

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési mód: A szolgáltatás díja átutalással, Minden hónap utolsó napján teljesítés igazolás ellenében, számla kiállítása az adott hónapban elvégzett szekvenálásokról a számla kézhezvételétől számított 60 napon belüli fizetési határidővel, banki átutalással, az Intézet által igazolt teljesítést követően.

 

 Pályázat címe, megnevezése:

EFOP-3.6.2-16-2017-00009

Klinikai Kutatások Tematikus Hálózatának Kialakítása és Nemzetköziesítése (KLI-K-K)

 

 Szállítási, és számlaküldési cím:

SZTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet

(6720 Szeged, Somogyi Béla u. 4.)Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Dr. Farkas Katalin, SZTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet, tel: 06-62/545-843

email: ferenczi.judit@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Xenovea Szolgáltató Kft
Nyertes ajánlati ár: 3 936 000,-Ft+ÁFA