Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2018/PSZ09229

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE Fogorvostudományi Kar „A „ és „B” Épület részére, diákmunkás(ok) biztosítása teremfelelősi feladatok ellátására”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2018/PSZ09229

Ajánlattételi határidő: 2018. szeptember 20 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2018. 10.01.-2019. 06. 30-ig. (kivéve a vizsgaidőszakot)


A beszerzés rövid ismertetése:

 

  • Tervezetten heti 20 órában kell a teremfelelősi feladatokat ellátni a klinika oktatási ideje alatt.
  • · A klinika oktatási idejét legfeljebb 1-2 diákmunkással kell lefedni, úgy hogy egyszerre 1 diák lássa el a feladatokat.
  • Ellátandó feladatok: számítógép/notebook, projektor órák előtti be-, és órák utáni kikapcsolása és a felmerülő egyszerűbb informatikai problémák elhárítása
  • Feladatellátás helye: SZTE Fogorvostudományi Kar, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66.
  • Előny: angol nyelvtudás, hasonló területen szerzett tapasztalat

 

Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy a megadott heti tervezett óraszámtól eltérő óraszámot fog ténylegesen igényelni a szerződéses időszak alatt.

 

Vállalkozó a szerződéses időszak alatt emelheti az óradíját, amennyiben a garantált bérminimum emelkedik, de maximum az emelkedés arányában.

 

Megrendelő jogosult a szerződést indoklás nélkül 30 napos felmondási határidővel felmondani.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

  • Ajánlattevő rendelkezzen legalább 3 éves szakmai tapasztalattal diákmunka közvetítésben.

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon arról, hogy rendelkezik 3 éves szakmai tapasztalattal diákmunka közvetítés témakörében.

 

Teljesítési hely: SZTE Fogorvostudományi Kar „A „ Épület és „B” Épület

„A „Épület címe: Szeged, Tisza Lajos krt. 64.

„B „ Épület címe: Szeged, Tisza Lajos krt. 83.


Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlatot az alábbi táblázat kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlati ár (nettó Ft)

Diákmunka díja/óra/fő/alk.:

 

 

 

Figyelem! Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy a fenti szolgáltatás kapcsán, milyen Áfa fizetési körbe tartozik!

Ajánlatkérő a megadott nettó óradíjakat fogja értékelni a bírálat során.

Ajánlatkérő több azonos ajánlati ár esetén felkéri az egyező árat adó ajánlattevőket egy új ajánlat adására és a kedvezménnyel csökkentett ajánlati árak közül az alacsonyabbat hirdeti nyertesnek. Amennyiben a kedvezménnyel csökkentett ajánlati árak is egyezőséget mutatnak, akkor Ajánlatkérő sorsolással állapítja meg a nyertest, mely sorsolás helyéről és időpontjáról Ajánlattevőket előre értesíti, hogy igényük esetén jelen tudjanak lenni a sorsoláson.

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.

 

 Teljesítés ideje: SZTE Fogorvostudományi Kar

(6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64.)

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Számlaküldési cím:

SZTE Fogorvostudományi Kar

(6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66.)

 

„Kérjük, hogy az esetlegesen felmerülő kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a beszerzést intéző részére (e-mail cím) is küldjék meg!”

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó a szerződéses időszak alatt, teljesítésigazolást követően, havonta 1 db számla benyújtására jogosult a diákmunkás(ok) által az adott hónapban ténylegesen ledolgozott óraszámoknak megfelelően az ajánlatában megadott óradíja alapján, melyet megrendelő a számla kézhezvételét követő 60 napon belül átutalással teljesít. Az elszámolás alapját a munkavállaló(k) által vezetett jelenléti ív képezi.

 

Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Somodi beáta, anyagbeszerző SZTE Fogorvostudományi Kar, tel: 06-62/342-892

email: somodi.beata@stoma.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Mind-Diák Szövetkezet
Nyertes ajánlati ár: 481 800,-Ft+ÁFA