Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2018/PSZ09214

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Akkreditált pedagógus-továbbképzések megvalósítása.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2018/PSZ09214

Ajánlattételi határidő: 2018. szeptember 14 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Szerződés aláirásának dátumától számított 2018. október 15-ig

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
1. számú Melléklet.docx

A beszerzés rövid ismertetője:

Az EFOP-3.2.3-17-2017-00014 kódszámú „A tanulás holnapja: a holnap tanulása!” című projekt keretein belül az alábbi akkreditált pedagógus továbbképzések megvalósítása.

Akkreditált pedagógus-továbbképzések megvalósítása.

A képzések megnevezése:

  • LEGO eszközökkel támogatott konstruktív pedagógiai módszerek a matematika oktatásban
  • LEGO eszközökkel támogatott digitális történetmesélés az oktatásban

LEGO WeDo robotokkal támogatott élményalapú ismeretátadás az alsó tagozatban

 

A lenti táblázatban felsorolt akkreditált pedagógus-továbbképzések megvalósítását Ajánlattevő az EFOP-3.2.3-17-2017-00014-es projektben konzorciumi partnerként résztvevő Boldogasszony Iskolanővérek nevű ajánlattevővel együtt kívánja megvalósítani.

 

Előzmények:

A képzés megvalósítása során további fontos háttérinformáció, hogy mivel az SZTE és konzorciumi partnere érintett intézményeiből egy-egy képzésen csak alacsony létszámban vesznek részt a pedagógusok, s nem tudnak önállóan képzést indítani, ezért az alábbiakban felsorolt képzések tekintetében a Szegedi Tankerület nevű projektgazdával együttműködve, velük összehangolva kívánják megvalósítani a képzéseket. Ezért a lenti táblázat tartalmazza a Szegedi Tankerület pedagógusainak a számát is – annak érdekében, hogy Ajánlattevő ezen számok ismeretében tudjon érdemi ajánlatot tenni.

 

Kérjük, hogy jelen beszerzési eljárás során az alábbiakban az SZTE és a Boldogasszony Iskolanővérek részére szíveskedjenek ajánlatot tenni úgy, hogy a képzési költséget fő/Ft bontásban adja meg, a lenti megvalósítók összlétszámának figyelembe vételével.

 

Pedagógus-továbbképzés

pontos megnevezése, óraszáma

SZTE

 

Képzésben résztvevők száma (fő)

Konzorciumi partner

Képzésben résztvevők száma (fő)

Szegedi Tankerület

Képzésben résztvevők száma (fő)

(tájékoztatásul)

Pedagógus-továbbképzés

alapítási engedély száma

  1.  

LEGO eszközökkel támogatott konstruktív pedagógiai módszerek a matematika oktatásban – 30 órás

2

0

0

575/154/2017

  1.  

LEGO eszközökkel támogatott digitális történetmesélés az oktatásban – 30 órás

4

1

3

575/153/2017

  1.  

LEGO WeDo robotokkal támogatott élményalapú ismeretátadás az alsó tagozatban – 30 órás

2

2

0

575/155/2017

A képzések megvalósításának helyszíne: a nyertes cég által megjelölt helyszín

A képzések megvalósításának lehetséges kezdő napja: 2018. 09. 20.

A képzések megvalósításának végső határideje: 2018. 10. 15.

 

Teljesítés helye:

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola

Szeged, Szentháromság utca 2.

 

Pályázati forrás: EFOP-3.2.3-17-2017-00014 kódszámú „A tanulás holnapja: a holnap tanulása!” című pályázati program.

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

  • Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

 

  • Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségre.

 

Fizetési mód: A szolgáltatás díja átutalással a számla kézhezvételétől számított 60 napon belüli fizetési határidővel, teljesítésigazolást követően.

Számlázás:

  • 2 db végszámla kerül kiállításra, 1 db számla a SZTE részére, 1 db számla a Boldogasszony Iskolanővérek részére.

 Az ajánlattétel során csatolandó mellékletek:

  • 1. sz. melléklet – ajánlat: kérjük, hogy ajánlatát az 1. sz. mellékletben megadott táblázat kitöltésével nyújtsa be.
  • Ajánlattevő hitelt érdemlő dokumentációja arról, hogy rendelkezik a megjelölt pedagógus továbbképzés indítási engedélyével/jogával, és az engedély nem jár le a teljesítés intervallumának végéig.

Igazolási mód:  Oktatási Hivatal által kiállított határozat a képzés indításának jogáról

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.


Számlaküldési cím:

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola

(6722 Szeged, Szentháromság utca 2.)

 

Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: porkoláb mihály, szakmai vezető SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, tel: +36-70/455-4992

email: csincsak.krisztian@rekt.szte.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Eszterházy Károly Egyetem
Nyertes ajánlati ár: 550 000,-Ft+ÁFA