Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2018/PSZ09182

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Tanulásmódszertan képzés középiskolai tanárok valamint tanárjelöltek számára és akkreditált pedagógus továbbképzés szakmai anyagának előkészítése
Ajánlat sorszáma: SZTE/2018/PSZ09182

Ajánlattételi határidő: 2018. szeptember 06 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötéstől számított 2021 május 31-ig

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v1.docx


További információk:

A beszerzés ismertetése:

SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ (SZTE-ÉTK) részére Tanulásmódszertan csoportos tanácsadás és akkreditált pedagógus továbbképzés szakmai anyagának előkészítése ” .

Szolgáltatás szakmai tartalom.

Tanítás -Tanulásmódszertani képzés középiskolai tanárok számára „Nagykövetek” képzése (összesen 7 csoport egy csoport 7,5 óra egy csoport létszáma max 15 fő)

Összesen 52,5 óra

2.Tanárszakos egyetemi hallgatók Tanítás –tanulásmódszertani képzése .Összesen 14 csoport, egy csoport 6 óra, egy csoport max létszáma 15 Fő

Összesen 84 óra

3.Akkreditált pedagógus továbbképzés szakmai anyagának előkészítése. A tanulásmódszertani alfejezet részletes tematika szerkesztése, képzési struktúra kialakítása az Akkreditált Pedagógus Továbbképzés protokolljának megfelelően.

Összesen 15 óra

Képzési leírás középiskolai tanár csoportok(„Nagykövetek”) illetve tanárszakos egyetemi hallgatói csoportok számára,

A csoportos tanulásmódszertani felkészítés célja a résztvevő pedagógusok ,illetve tanárszakos hallgatók tanulásmódszertani kulturáltságát mélyíti – a középiskolások körében gyakran fellépő tanulási problémák és hiányterületek fókuszban tartásával. A képzés során bemutatásra kerülnek a tanulási nehézségeinek okai és azok lehetséges megoldási módjai. A képzés hangsúlyt helyez a digitális generáció általános tanulási sajátosságaira, erősségeire és hangsúlyosan fejlesztendő területeire is. Ezek tudatosításával, valamint a tanulási kompetencia fejlesztési lehetőségeinek bemutatásával a tanítási-tanulási folyamatok hatékonysága fokozódik. A képzés célja, hogy a résztvevő pedagógus illetve pedagógus jelöltek képessé váljanak a hallgatók tanulási nehézségeinek okát felismerni és felismertetni, megismerjék a hatékony tanulási módszereket és képes váljanak azok tanítási folyamatba való ágyazására, így a hallgatók tanulási hatékonyságának növelésére.

 

Akkreditációs anyag elkészítés

Akkreditált Pedagógus Továbbképzés protokolljának megfelelően. A tanulásmódszertani alfejezet részletes tematikája

Tematika szerkesztése, benyújtás akkreditációra.

 

Feladatellátás helye: SZTE Életvezetési Tanácsadó Központ (6722 Szeged, Honvéd tér 6.)

Teljesítési határidő/részhatáridők : szerződéskötéstől számítva 2021 május 31-ig tartó határozott időtartamú szerződés a vállalkozóval, havonta számlázási lehetőség teljesítés összesítő mellékelésével

 

A felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától számított 2021 május 31-ig tartó határozott időtartamra kötik meg.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 

A tanulásmódszertan képzést olyan szakember tudja hatékonyan megtartani, aki megfelelő képesítéssel rendelkezik az eljárás során kiírt területen, melyet oklevéllel igazol.

  • Ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt tanácsadója(i) rendelkezzen(ek) 5 év szakmai tapasztalattal középiskolás pedagógusok képzéséhez kapcsolódóan
  • igazolási mód : referencia megjelölésével
  • 5 éves szakmai tapasztalat felsőoktatásban tanulók tanulásmódszertani képzéséről,
  • Igazolási mód: oklevél csatolása + referencia
  • szakmai tapasztalat akkreditált felnőttképzési programok összeállításában
  • igazolási mód: referencia megjelölésével
  • íráskép elemzési végzettség és gyakorlat
  • Igazolási mód: oklevél csatolása + referencia


 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét a mellékelt felolvasólap beárazásával és kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

 

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségre.

 

Ajánlatkérő a képzések tényleges időpontjait és időtartamait legkésőbb a tényleges időpontokat megelőző 10 munkanappal egyezteti, véglegesíti Ajánlattevővel. Az elszámolás a megadott óradíj alapján a tényleges akkreditációs anyag írási, illetve képzési óraszámának megfelelően történik.

 

Felek kötelesek a tényleges tevékenységi óraszámokat a teljesítésigazolásban rögzíteni.

 

Projekt száma, megnevezése: EFOP-3.4.4-16-2017-00015

A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a felsősoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére

 

Fizetési feltételek:

Vállalkozó a szerződéses időszak alatt, teljesítésigazolást követően havonta, az adott hónapban igénybe vett óraszámoknak megfelelően 1 db számla benyújtására jogosult, a ténylegesen igénybe vett óraszámoknak megfelelően az ajánlatában megadott óradíja alapján, melyet megrendelő a számla kézhezvételét követő 60 napon belül átutalással teljesít. Felek kötelesek a havonta ténylegesen igénybe vett óraszámot a teljesítéigazolásban rögzíteni.

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.


Számlaküldési cím:

SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ

(SZTE-EÉTK)

(6722 Szeged, Honvéd tér 6.)

 

Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Jakócs gergely, ügyvivő szakértő SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ, tel: 06-62/544-029

email: jgnikopol@gmail.com

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Metódus-Tan Bt.
Nyertes ajánlati ár: 1 465 320,-Ft+ÁFA