Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2018/PSZ09149

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE Központi beiratkozás 2018. rendezvény rendezvényszervezési feladatainak ellátása”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2018/PSZ09149

Ajánlattételi határidő: 2018. augusztus 21 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: „SZTE Központi beiratkozás 2018. rendezvény rendezvényszervezési feladatainak ellátása”

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
Másolat eredetijeMásolat eredetijeMásolat eredetijeRendezvenyervezo_kiíras_vegleges_mod_20180731.xlsx

További információk:

A 2/2015. (IV.16.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás alapján a jelen eljárásban – bruttó 1 millió Ft feletti értékű - érvényes szerződés csak az SZTE Gazdasági Szervezet Főigazgatójának jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy jelen eljárásban Ajánlatkérő csak a főigazgatói jóváhagyás megtörténtét követően hirdet eredményt. Ajánlatkérő a főigazgatói jóváhagyás elmaradása esetén az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.


A beszerzés ismertetése:

 

SZTE Központi beiratkozás 2018. rendezvény rendezvényszervezési feladatainak ellátása, az alábbiak szerint:

  • Időpont: 2018. augusztus 27-tól 2018. szeptember 01-ig
  • Saját helyszín: SZTE JATIK park – Szeged, Ady tér 10.
  • Várható létszám: melléklet szerint.
  • Ajánlattevő köteles a rendezvényt megelőzően legalább 1 alkalommal Ajánlatkérő szegedi telephelyén személyesen egyeztetni az igénylővel a rendezvény pontos részleteit.

 

A feladatok részletes leírását a mellékelt táblázat tartalmazza. Az ajánlatot a mellékletben szereplő táblázat beárazásával kérjük megadni.

 

Pályázati forrás: EFOP-3.4.3-16-2016-00014, „A Szegedi Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének innovatív fejlesztése a munka erőpiaci és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés jegyében” projekt.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

  • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi felhívás megjelentetését megelőző 36 hónap során egy szerződés alapján teljesített minimum 1 db legalább nettó1.000.000,- Ft értékű rendezvényszervezési szolgáltatásról.

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét a csatolt 1. sz. mellékletben lévő táblázat tételes beárazásával kérjük megadni.

Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó a feladatok elvégzése után, teljesítésigazolást követően a rendezvényszervezésről 1 db számlát nyújthat be, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, átutalással teljesít.

 

Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Miskolczi Ágnes, kongresszusi központ vezető SZTE TIK - József Attila Tanulmányi és Információs Központ, tel: +36 (62) 546-603, +36 (62) 544-000/6603

email: miskolczi.agnes@tik.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Proko Travel Kft.
Nyertes ajánlati ár: 1 975 250,-Ft+ÁFA