Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2018/PSZ08750

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság (SZTE-HEB) részére (6722 Szeged, Honvéd tér 6.) SZTE fogyatékossággal élő hallgatók szállítása” .
Ajánlat sorszáma: SZTE/2018/PSZ08750

Ajánlattételi határidő: 2018. március 29 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2018. 04. 06-2020. 04. 06.-ig

A beszerzés rövid ismertetője:

 

„SZTE Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság (SZTE-HEB) részére (6722 Szeged, Honvéd tér 6.) SZTE fogyatékossággal élő hallgatók szállítása” .

 

  • A feladat elsősorban a fogyatékossággal élő hallgatók (elsősorban mozgássérült, vak, illetve súlyosan hallássérült személyek) számára olyan személyi szállítási szolgáltatás nyújtása, amely hozzásegíti a fenti csoportokat az egyetemi életük során felmerülő speciális közlekedési nehézségek áthidalásában és ez által is segíti beilleszkedésüket a felsőfokú tanulmányaik idején. A vállalkozó munkáját köteles maximális empátiával és kellő körültekintéssel, biztonságosan végezni.

 

  • A vállalkozó a (a megrendelővel előre egyeztetett) időszakonként kimutatást készít, melyet megküld az egységvezető részére. A vállalkozó ezen felhívás keretében kizárólag azon hallgatóknak nyújthat szolgáltatást, akiket a Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság jogosultnak nyilvánít. A hallgató jogosultságát minden alkalommal köteles ellenőrizni a vállalkozó. A vállalkozó a megrendelő által kiállított teljesítés igazolás kézhezvételétől jogosult számla benyújtására. A vállalkozó a szerződés szerinti díjakat összesítve, az elkészített kimutatás szerint számlázza, melyet az SZTE 60 napos átutalási határidővel kifizet, a számla átvételét követően.

 

 

A szerződő felek a jelen szolgáltatást a szerződés aláírásától - 2018. 04. 06-2020. 04. 06.-ig határozott időre kötik, a felmondási idő 30 nap.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 

  • vállalkozás bemutatása, eddigi tevékenységek, elért eredmények
  • Igazolási mód: vállalkozás vezetőjének írásos nyilatkozata
  • vállalkozó mutassa be milyen humán erőforrással és infrastrukturális háttérrel tudja ellátni a feladatot
  • Igazolási mód: vállalkozás vezetőjének írásos nyilatkozata
  • tapasztalat mozgáskorlátozott, illetve vak személy szállításában (olyan min. 6 órás képzésről szóló igazolást szükséges csatolni, mely bizonyítja, hogy a feladatot ellátó személyek felkészültek a célcsoport szállítására)
  • Igazolási mód: - ajánlattevőnek min. 5 főt fel kell mutatni, aki a fenti tapasztalati kritériummal rendelkezik (csatolja a fenti képzést igazoló tanúsítványokat)

- a nap 24 órájában elérhető telefonos szolgálat

  Igazolási mód: vállalkozás vezetőjének írásos nyilatkozata

 

Bírálati részszempontok és azok súlyszámai:


Részszempontok (a díjak és árak az ÁFA-t tartalmazzák): Súlyszámok:

a.) alapdíj…………………bruttó Ft/alkalom 3

b.) km díj…………………bruttó Ft/km 6

c.)Várakozás díja……… bruttó Ft/óra 1

 

4.2. Bírálati módszerek:

Ajánlatkérő az összességében a legelőnyösebb ajánlatot hirdeti nyertesnek.

 

Pontozási szabályozás:

Az adott szempont szerinti legkedvezőbb értéket elérő ajánlattevő 10 pontot kap, míg a többi az ajánlatához képest arányosított pontot, mely felszorzásra kerül a súlyszámmal. Az egyes szempontok szerint kapott pontértékek összeadását követően a legtöbb pontot kapott ajánlattevő a nyertes.

 

 A szállítási díjakat az alábbi formában kérjük megadni:

 

 

nettó Ft

Bruttó Ft

alapdíj

(kiállás Ft/alkalom)

 

 

km díj (Ft/km)

 

 

Várakozás díja (Ft/óra)

 

 

 

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségre.

 

Ajánlatkérő a szállítások tényleges időpontjait és időtartamait legkésőbb a tényleges időpontokat megelőző 10 munkanappal egyezteti, véglegesíti Ajánlattevővel. Az elszámolás a megadott szállítási díjak alapján a tényleges szállítások számának megfelelően történik.

 

Ajánlatkérőnek az alapdíjat, minden egyes alkalomkor/kiálláskor, függetlenül a megtett km-től ki kell fizetni.

 

Fizetési feltételek:

A vállalkozó a megrendelő által kiállított teljesítés igazolás kézhezvételétől jogosult számla benyújtására. A vállalkozó a szerződés szerinti díjakat időszakonként összesítve, az elkészített kimutatás szerint számlázza, melyet az SZTE 60 napos átutalási határidővel kifizet, a számla átvételét követően.

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Számlaküldési cím:

SZTE Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság

(SZTE-HEB)

6722 Szeged, Honvéd tér 6.

 


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Tajti Péter, irodavezető SZTE Életvezetési Tanácsadó, tel: +36 (62) 544-029, +36 (62) 544-000/4029

email: dcentrum@stud.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: tempó Taxi Fuvarvállalók Érdekképviseleti Egyesülete
Nyertes ajánlati ár: 750 000,-Ft+ÁFA