Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2018/PSZ08742

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék (6720 Szeged, Dóm tér 8.) részére 1 db kompresszor javítása/cseréje.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2018/PSZ08742

Ajánlattételi határidő: 2018. március 28 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2018. 03. 31.

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék (6720 Szeged, Dóm tér 8.) részére 1 db kompresszor javítása/cseréje.


Feladatok:

  • AVIB laboratóriumban működő 2 db infravörös spektrofotométer (BIO-RAD Digilab Division FTS-65A/896 FT-IR spektrofotométer és BIO-RAD Digilab Division FTS-40 vacuum FT-IR spektrofotométer működéséhez szükséges kompresszor javítása/ cseréje.

Kompresszor műszaki leírása:

  • 10 atm (ebből 8 atm stabilan)
  • 350 literes tartállyal, amelyet 5 perc alatt 6 atm-ről 9 atm-ra kellene feltöltenie
  • légszállítás min.: 210 l/perc

 

Az ajánlati árban kérjük feltüntetni az anyagköltségeket, a vállalt javítási határidőt.

 

Ajánlattevő az ajánlatában a jótállási időt adja meg. (hónap)

A javítás során csak gyári alkatrészek, fogyóanyagok használhatóak fel.

 

A készülék megtekinthető a SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszéken (6720 Szeged, Dóm tér 8.) Varga Gáborral történő előzetes időpont egyeztetéssel. (Tel.: 06-62/544-304) E-mail: gabor.varga5@chem.u-szeged.hu

 

A projekt száma, megnevezése: Kiválósági Támogatás 2017-2018, 010150/15/1, 2539 szervezeti egység

 

 

 

Egységár

(HUF Ft)

Nettó (HUF)

ÁFA (HUF)

BRUTTÓ (HUF)

Sűrítő egység

 

 

 

 

Villanymotor

 

 

 

 

Nyomáskapcsoló

 

 

 

 

Biztonsági szelep

 

 

 

 

Visszacsapó szelep

 

 

 

 

350 L tartály

 

 

 

 

Mindösszesen

 

 

 

 

 

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására.


 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 

  • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 24 hónap időszakban legalább 1 db nagy/közepes teljesítményű kompresszor berendezés javításáról/cseréjéről.

Figyelem! A referencianyilatkozat és a nyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, a SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék által igazolt teljesítést követően.

 

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Feladatellátás helye:

SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék

(6720 Szeged, Dóm tér 8.)


Szállítási és Számlaküldési cím:

SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék

(6720 Szeged, Dóm tér 8.)
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Dr. Varga Gábor, tudományos munkatárs SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék, tel: 06-62/544304

email: gabor.varga5@chem.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Entra-Sys Kft.
Nyertes ajánlati ár: 355 894,-Ft+ÁFA