Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2018/PSZ08702

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE BTK Dékáni Hivatal (6722 Szeged, Egyetem u. 2.) részére adatbázis létrehozása.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2018/PSZ08702

Ajánlattételi határidő: 2018. március 14 12:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: megrendeléstől számított 45 naptári nap.

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

SZTE BTK Dékáni Hivatal (6722 Szeged, Egyetem u. 2.) részére adatbázis létrehozása.

 

Az adatbázis célja, hogy láthatóvá és kutathatóvá tegye a magyar nyelvű fényképekkel illusztrált szépirodalmi műveket, a művek összegyűjtésével, leírásával és ennek online közzétételével. A kb. 2-3000-es tételes nagyságrendű adatbázis a már meglévő phlit.org nemzetközi fotóirodalmi adatbázis mintájára készül, nagyon hasonlít a könyvtári katalógusokra, de tudnia kell kezelni fotókat, külső hivatkozásokat is, és ha lehet, felismerhetővé kell válnia a főbb online keresők által is.

A phlit.org az omeka open source adatbázis kezelőre épül, előny tehát, ha ez a program adja az alapját az adatbázisnak, de a cél amennyire lehet egy stabil rendszer kiépítése, amelyen kevés utólagos upgrade-et kell végrehajtani.

Az eddigi összegyűjtött adat ezen a linken érhető el, itt lehet megnézni, hogy milyen típusú adatokat kellene tartalmaznia az adatbázisnak.

Ehhez kellene egy szép letisztult felhasználói és szerkesztői felületet tervezni, illetve egy összetett keresésre alkalmas keresőt hozzárendelni.

Feladatok részletezése:

  • Adatbázis portál telepítése, igények szerinti konfigurálása
  • Testreszabások, esetleges fejlesztések
  • Webdesign készítése, alkalmazása
  • Kapott adatok betöltése
  • Tesztelés
  • 1 év támogatás, verziókövetés

Érvényes árajánlat leadásának feltétele a feladat kapcsolattartójával történő személyes egyeztetés.

A projekt száma: ÚNKP projekt

A projekt címe, megnevezése: Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíj pályázat

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlatot az alábbi táblázat kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlati ár

(nettó Ft)

Ajánlati ár

(bruttó Ft)

 

adatbázis létrehozása

 

 

 

 

Ajánlatkérő a megadott bruttó díjakat fogja értékelni a bírálat során.

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

  • Érvényes árajánlat leadásának feltétele a feladat kapcsolattartójával történő személyes egyeztetés.

 

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban igazolja, a feladat kapcsolattartójával történő személyes egyeztetést.

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

  • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi felhívás megjelentetését megelőzően legalább 1 db adatbázis létrehozás elvégzéséről és/vagy az adatbázissal azonos összetettségű informatikai rendszerek kiépítéséről.

 

  • Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.


Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.


Számlaküldési cím

SZTE BTK Dékáni Hivatal

(6722 Szeged, Egyetem u. 2.)

 

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, a SZTE BTK Dékáni Hivatal által igazolt teljesítést követően.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Sulyok Anita, adminisztrátor SZTE BTK Romanisztika Intézet Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék, tel: +36 (62) 544-243, +36 (62) 544-000/4243

email: franciatsz@gmail.com


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Ambrus iLDIKÓ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
Nyertes ajánlati ár: 395 000,-Ft+ÁFA