Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2017/PSZ07814

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE Életvezetési Tanácsadó Központ (SZTE-EÉTK) (6722 Szeged, Honvéd tér 6.) részére Stresszoldó technikák workshop tartása
Ajánlat sorszáma: SZTE/2017/PSZ07814

Ajánlattételi határidő: 2017. május 19 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A szerződéskötés időpontjától számított 2 évig.

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ 13 éve dolgozik a hallgatók mentális egészségfejlesztésén. Évek óta egyre magasabb arányban fordulnak a Központhoz a hallgatók olyan életvezetési nehézséggel, amelynek hátterében szorongás, megfelelési kényszerek, illetve a stressz áll. A fogyatékossággal élő hallgatók körében, különösen a diszes fiatalok igen gyakran keresnek meg bennünket a fenti problémákkal. Hallgatói és oktatói visszajelzések alapján kifejezetten nagy az igény arra, hogy fejlesszük a hozzánk fordulók stresszoldással kapcsolatos eszköztárát. Ezért ebben a témában gyakorlatorientált workshopok tartását tervezzük az SZTE-s hallgatók számára.

 

 • Workshopok tervezett ütemezése:

2017. május 26.; 2017. jún. 15. további alkalmak a beiratkozási időszakban kerülnek rögzítésre, a 2017. aug. 28-ai héten

Figyelem! Ajánlatkérő fenntartja a workshopok időpontjainak és ütemezésének módosítási jogát. A workshopok pontos időpontját az első workshop alkalmát 2 héttel megelőzően egyezteti az Ajánlatkérő az Ajánlattevővel.

 • Tervezett tematika:

Vállalkozó köteles a képzési tervet a Megrendelő elvárásaihoz igazodóan kialakítani, az alábbi tervezett tématerületek mentén:

 

 

1 workshop alkalmanként 10 órás foglalkozást takar.

A Központ 13 éves tapasztalata alapján átlagosan kéthavonta 1 workshopra volna igény. Ez éves szinten 6 workshop, vagyis 60 óra,

 

 

A fenti ütemezés alapján az egyes workshop-ok során az alábbi területeket érinteni szükséges és kidolgozott módszereket szükséges bemutatni:

 

 • Relaxációs technikák elméleti háttere és gyakorlati alkalmazása:
 • progresszív relaxáció
 • alkalmazott relaxáció
 • autogén tréning

 

 • Önismereti fókuszú csoportdinamika (stresszfaktorok feltárásának lehetőségének biztosítása)
 • Stresszkezelési technikák (egyénileg is végezhető gyakorlati feladatok)
 • Szorongásos zavarok típusai (mértéke, kiváltó helyzetek)

 

Workshopon résztvevők tervezett létszáma: max. 15 fő/alkalom

 

 

 • A vállalkozó a workshopra fordított időről (a megrendelővel előre egyeztetett) időszakonként a „Teljesítési Összesítő” melléklet szerint kimutatást készít, melyet megküld az egységvezető részére. A szakember a megrendelő által kiállított teljesítés igazolás kézhezvételétől jogosult számla benyújtására. A szakember a szerződés szerinti óradíjat összesítve, az elkészített kimutatás („Teljesítési Összesítő”) szerint számlázza, melyet az SZTE 60 napos átutalási határidővel kifizet, a számla átvételét követően.

 

 • A szerződő felek a jelen szolgáltatást szerződéskötés időpontjától számított 2 éves időtartamra kötik, a felmondási idő 30 nap.

 

Teljesítési határidő: A szerződéskötés időpontjától számított 2 évig.

Amennyiben a teljesítés a szerződéses időszak alatt mindkét fél megelégedésére történik, és a 2 éves időszak lejártát megelőző 30 napig írásban történő elégedetlenségi megkeresés egyik fél részéről sem történik, úgy a szerződés automatikusan további 1 évig meghosszabbodik.

 

Bírálati szempontok: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlati árat a workshop óradíjára bruttó Ft/óra formában kérjük megadni.

Ajánlatkérő az 1 óra időtartamra megadott bruttó díjakat fogja értékelni a bírálat során.

 

A workshop díj összegét az alábbi formában kérjük megadni:

 

Workshop díj: bruttó ……………………..,- Ft/óra

 

 

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségre.

 

Ajánlatkérő a workshop tényleges időpontjait legkésőbb a tényleges időpontokat megelőző 10 munkanappal egyezteti, véglegesíti Ajánlattevővel. Az elszámolás a megadott óradíj alapján a tényleges, fentebb megadott óraszámoknak megfelelően történik.

 

Felek kötelesek a tényleges workshopok óraszámait a teljesítésigazolásban rögzíteni.

 

 • Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 

 • · Alkalmassági feltétel (1): Ajánlattevő mutasson be ajánlatában legalább 1 fő a teljesítésbe bevonni kívánt szakértőt önéletrajzának csatolásával,

  Igazolás módja: Ajánlattevő csatolja a teljesítésbe bevonni kívánt szakértő önéletrajzát

 

 • Alkalmassági feltétel (2): Ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt tanácsadója(i) rendelkezzen(ek) pszichológus vagy pszichiáter oklevéllel.

Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a pszichológus/pszichiáter végzettséget igazoló oklevél másolatát.

 

 • Alkalmassági feltétel (3): Ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt tanácsadója(i) rendelkezzen(ek) pszichológiai tanácsadás területén min. 5 éves szakmai tapasztalattal.

Igazolási mód: Ajánlattevő a teljesítésbe bevonni kívánt szakértő önéletrajzában tüntesse fel a releváns szakmai tapasztalatot.


Fizetési feltételek:

Vállalkozó a szerződéses időszak alatt, teljesítésigazolást követően havonta, az adott hónapban igénybe vett óraszámoknak megfelelően 1 db számla benyújtására jogosult, a ténylegesen igénybe vett óraszámoknak megfelelően az ajánlatában megadott óradíja alapján, melyet megrendelő a számla kézhezvételét követő 60 napon belül átutalással teljesít. Felek kötelesek a havonta ténylegesen igénybe vett óraszámot a teljesítésigazolásban rögzíteni.


Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Tajti Péter, irodavezető SZTE Életvezetési Tanácsadó, tel: +36 (62) 544-029, +36 (62) 544-000/4029

email: dcentrum@stud.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Papp Edina kisadózó
Nyertes ajánlati ár: 960 000,-Ft+ÁFA