Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2017/PSZ07810

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék részére (6722 Szeged, Egyetem u. 2.) szoftver fejlesztés- és tesztelés szolgáltatás, valamint demó és adatbázis fejlesztés szolgáltatás.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2017/PSZ07810

Ajánlattételi határidő: 2017. május 19 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2017. május 30.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx
terv.pdf

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék részére (6722 Szeged, Egyetem u. 2.) szoftver fejlesztés- és tesztelés szolgáltatás, valamint demó és adatbázis fejlesztés szolgáltatás.

 

 

Feladatok részletezése:

  1. Egy a nyertes pályázó által írt szabályok programozása, majd tesztelése egy kézzel annotált szentimentkorpuszon. A kézi annotáció során egyetértésmérés az annotátorok között.
  2. Egy szentimentelemző demó program fejlesztése.
  3. Egy szóasszociációs adatbázis létrehozásának az előkészítése, majd a felvett adatok kiértékelése.

Érvényes árajánlat leadásának feltétele a feladat kapcsolattartójával történő személyes egyeztetés.

 

A projekt címe, megnevezése: szentimentelemzéshez kapcsolódó elemző- és vizsgálati eszközök fejlesztése

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlatot a teljes fentiekben részletezett szolgáltatásra mindösszesen nettó Ft + Áfa formában kérjük megadni, feltüntetve az Áfa tartalom százalékos mértékét is.

Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó díjakat fogja értékelni a bírálat során.

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

  • Érvényes árajánlat leadásának feltétele a feladat kapcsolattartójával történő személyes egyeztetés.

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban igazolja a feladat kapcsolattartójával történő személyes egyeztetést.

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

  • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi felhívás megjelentetését megelőző 1 év során teljesített legalább 1 db szoftverfejlesztői szolgáltatás elvégzéséről.
  • Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

  • Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.(6) bekezdésében foglaltak alapján.

Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a felhívás csatolmányát képező Nyilatkozatot cégszerű aláírásával ellátva.

 

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Számlaküldési cím

SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék

(6722 Szeged, Egyetem u. 2.)

 

 

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, a SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék által igazolt teljesítést követően.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Győrkiné Gábor Éva, tanszéki előadó SZTE BTK Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet Magyar Nyelvészeti Tanszék
Általános Nyelvészeti Tanszék
Finnugor Tanszék, tel: +36 (62) 544-687, +36 (62) 544-000/4687

email: gaboreva@hung.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Precognox Kft.
Nyertes ajánlati ár: 470 000,-Ft+ÁFA