Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2017/PSZ07766

Meghosszabbítva 2. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Herman Ottó Kollégium részére (6726 Szeged, Temesvári krt. 50-52.) lévő Műfüves pálya karbantartása.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2017/PSZ07766

Ajánlattételi határidő: 2017. május 15 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződés aláírásától számított 1 éves időtartam

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
SZTE Átláthatósági nyilatkozat.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

SZTE Herman Ottó Kollégium részére (6726 Szeged, Temesvári krt. 50-52.) lévő Műfüves 20X40 pálya karbantartása, granulátum pótlása, hibák javítása.

(évente egyszeri alkalommal történő karbantartás, granulátum pótlása, hibák javítása).

évente elvégzendő feladatok:

  • granulátum átszűrése, pótlása
  • ragasztási hibák javítása

A karbantartandó műfüves pályát Buzás Szilárd kollégium igazgatóval 2017. május 5-én a helyszínen kötelező megtekinteni. Tel.: 06-62/544-309;

 

A karbantartandó műfüves pálya a SZTE Herman Ottó Kollégium (6726 Szeged, Temesvári krt. 50-52.) alatti ingatlan területén kerülnek bemutatásra a helyszíni bejárás alkalmával. A bejáráson kerül ismertetésre részletesen az elvégzendő feladat és a szolgáltatással kapcsolatosan elvárt minőségi színvonal.

A helyszíni bejárás időpontja: 2017. május 5. péntek 10 óra

 Az ajánlattétel feltétele a helyszíni bejáráson való részvétel.

 

Feladatellátás helye:

SZTE Herman Ottó Kollégium

6726 Szeged, Temesvári krt. 50-52.

 

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Számlaküldési cím:

SZTE Herman Ottó Kollégium

6726 Szeged, Temesvári krt. 50-52.

 

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

  • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 24 hónap időszakban legalább 1 db tárgybani műfüves pálya karbantartásáról.
  • Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

  • Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.(6) bekezdésében foglaltak alapján.

Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a felhívás csatolmányát képező Nyilatkozatot cégszerű aláírásával ellátva.

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására. Az ajánlati árat Nettó Ft+Áfa /év formában kérjük megadni, mely árnak fedezetet kell nyújtania a munkadíjra, a karbantartás során felhasznált anyagok költségére, a helyszínre történő kiszállás költségeire.

 

Ajánlatkérő az átalánydíjas karbantartást évente egyszeri alkalommal kéri.

 

  • A felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától számított 1 évig tartó határozott időtartamra kötik meg.

 

Fizetési feltételek: Nyertes ajánlattevő a szolgáltatásról teljesítés igazolást követően évente 1 alkalommal számlát nyújthat be, melynek az összegét a SZTE a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, banki átutalással egyenlíti ki.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Buzás Szilárd, kollégiumigazgató SZTE Herman Ottó Kollégium, tel: +36 (62) 544-311, +36 (62) 544-000/4311

email: iroda@ohsh.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Everling Kft.
Nyertes ajánlati ár: 260 000,-Ft+ÁFA