Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2017/PSZ07750

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „A Szegedi Tudományegyetem személygépkocsi és mikrobusz kapacitását meghaladó esetenként felmerülő személyszállítási igények teljesítése eseti megrendelés alapján” .
Ajánlat sorszáma: SZTE/2017/PSZ07750

Ajánlattételi határidő: 2017. április 28 12:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától számított 1 évig tartó határozott időtartamra kötik meg

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
SZTE Átláthatósági nyilatkozat.docx
ÚJ SZERZŐDÉS TERVEZET Transzfer személyszállítás szerződéstervezet150930.doc

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

A beszerzés ismertetése:

A 2/2015. (IV.16.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás alapján a jelen eljárásban – bruttó 1 millió Ft feletti értékű - érvényes szerződés csak az SZTE Gazdasági Szervezet Főigazgatójának jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy jelen eljárásban Ajánlatkérő csak a főigazgatói jóváhagyás megtörténtét követően hirdet eredményt. Ajánlatkérő a főigazgatói jóváhagyás elmaradása esetén az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

A Szegedi Tudományegyetem személygépkocsi és mikrobusz kapacitását meghaladó esetenként felmerülő személyszállítási igények teljesítése eseti megrendelés alapján” SZTE részére eseti megrendelés alapján személygépkocsival és mikrobusszal személyszállítás végzése belföldön és külföldön.

 

A szerződés időtartama: egy éves időszak, illetve a megadott nettó 7,9 millió Ft-os keretösszeg felhasználásig tartó időszak.

A szerződéses időszak alatt ténylegesen megrendelendő mennyiségek előre nem tervezhetőek. az esetenként felmerülő igények kerülnek nyomtatványon megrendelésre a szerződéstervezetben megadottak szerint. Esetenként amennyiben a jelentkező igények megkövetelik egy-egy napra Megrendelő jogosult 3-4 személygépkocsi megrendelésére is.

A beszerzésre vonatkozó feltételeket részletesen a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.

 

Alkalmassági feltételek:

 

 • Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy kötelezettséget vállal a felhívásban lévő szerződéstervezet megkötésére és teljesítésére, melynek tartalmát megismerte és fenntartások nélkül elfogadja. A szerződés tervezet a felhívás csatolmányaként megtekinthető.

 

 • Ajánlattevő rendelkezzen a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezettel.

Igazolási mód: Egyszerű nyilatkozat.

 

 • Ajánlattevő rendelkezzen, vagy szerződött partnerei rendelkezzenek megfelelő műszaki állapotú legalább 4 db 4 fő utas szállítására alkalmas megfelelő műszaki és esztétikai állapotú a szerződés aláírásakor 5 évesnél nem idősebb személygépkocsival, és legalább 1 db 8 fő utas szállítására alkalmas megfelelő műszaki és esztétikai állapotú mikrobusszal. A gépkocsik nem dohányzó állapotúak legyenek.

 

Igazolási mód: Ajánlattevő mutassa be a gépjárműparkját, vagy a szerződött partnerei gépkocsijait a gépkocsik főbb jellemzőinek felsorolásával: típus, üzembe helyezés éve, futott km, komfortfokozat.

 • Ajánlattevő teljesítésért felelős vezetője rendelkezzen személygépkocsis, mikrobuszos személyszállítás irányításában legalább 5 éves szakmai gyakorlattal.

 

Igazolási mód: Ajánlattevő mutassa be a teljesítésért felelős vezetőjét, nyilatkozzon autóbuszos személyszállítás irányításában szerzett legalább 5 éves gyakorlatáról.

 

 • Ajánlattevő a személygépkocsis személyszállításra vonatkozó, a hatályos jogszabályoknak megfelelő engedéllyel rendelkezzen.

 

Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja ajánlatához az engedély másolatát.

 

 • Ajánlattevő alkalmazásában álljon, vagy megbízásában/ vele szerződéses jogviszonyban álljon legalább 5 fő gépkocsivezető, akik rendelkeznek a gépkocsik vezetéséhez szükséges okmányokkal és legalább 5 éves évi 40 ezer kilométeres gépkocsivezetői gyakorlattal.

 

Igazolási mód: Ajánlattevő mutassa be 5 fő gépkocsivezetőjét, vagy megbízásában/vele szerződéses jogviszonyban álló 5 fő gépkocsivezetőt, mellékelje vezetői engedélyük másolatát, nyilatkozzon mindegyik legalább 5 éves évi legalább 40 ezer kilométeres vezetési gyakorlatáról.

 

 • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap során teljesített legalább nettó 4 millió Ft-os személyszállításból származó árbevételről.
 • Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon a fenti összeg szerinti személyszállításáról.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 • Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.(6) bekezdésében foglaltak alapján.

Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a felhívás csatolmányát képező Nyilatkozatot cégszerű aláírásával ellátva.

Bírálati szempont: Az összességében legelőnyösebb ajánlat.

 

 1. Gépkocsivezető esetenkénti igénybevétele (személyi feltétel: „B” kategóriás jogosítvány, egészségügyi II. kategóriás vizsga, PÁV vizsga):
  1. Vidéki utakra napi szükség szerinti órában Díj: Ft/óra +ÁFA Súlyszám: 1
  2. Helyi maximum 8 órás igénybevételre Díj: Ft/óra +ÁFA Súlyszám: 1

 

 1. Személygépkocsi esetenkénti vidéki utakra való igénybevétele:
  1. Szeged- Budapest Liszt Ferenc repülőtérre oda, vagy visszaszállítás
   • GYŰJTŐTRANSZFER-rel (időintervallumokban indulnak a járatok, tehát lehetséges előbb indulás vagy várakozás) Díj: Ft/fő/út +ÁFA Súlyszám: 18
   • KÜLÖNAUTÓ – PRIVÁT TRANSZFER esetén: Díj: Ft/autó/út +ÁFA Súlyszám: 11

(nincs más utas, nincs várakozás)

 

 • b) Szeged – Temesvár repülőtérre oda vagy visszaszállítás (az összes megtett útra vonatkozóan, tehát pl. Szeged-Temesvár-Szeged távolságra!) Díj: Ft/km Súlyszám: 3

 

 1. Magyarországon belüli vidéki út: Díj: Ft/km +ÁFA Súlyszám: 16

Gépkocsivezető napidíja 3.000,- Ft + ÁFA. Két órától kevesebb várakozás esetén napidíj nem kerül felszámításra.

 

 1. Nyolc személy szállítására alkalmas mikrobusz esetenkénti vidéki utakra történő igénybevétele:
  1. Szeged- Budapest Liszt Ferenc repülőtérre oda, vagy visszaszállítás
   • GYŰJTŐTRANSZFER-rel (időintervallumokban indulnak a járatok, tehát lehetséges előbb indulás vagy várakozás) Díj: Ft/fő/út +ÁFA Súlyszám: 16
   • KÜLÖNJÁRAT – PRIVÁT KISBUSZ esetén: Díj: Ft/kisbusz/út +ÁFA Súlyszám: 11

(nincs más utas, nincs várakozás)

 1. Szeged – Temesvár repülőtérre oda, vagy visszaszállítás (az összes megtett útra vonatkozóan, tehát pl. Szeged-Temesvár-Szeged távolságra!) Díj: Ft/km Súlyszám: 2
 2. Magyarországon belüli vidéki út: Díj: Ft/km +ÁFA Súlyszám: 16

Gépkocsivezető napidíja ...3.000,- Ft + ÁFA. Két órától kevesebb várakozás esetén napidíj nem kerül felszámításra.

 • d) Magyarországon belüli többnapos vidéki út (a szállást reggelivel Megrendelő biztosítja) indulástól a hazaérkezésig megtett távolság alapján. Díj: Ft/km + ÁFA Súlyszám: 10

Gk.vez. napidíja: 3.000,- Ft/nap

 

e) Külföldi többnapos út (a szállást reggelivel Megrendelő biztosítja) indulástól a hazaérkezésig megtett távolság alapján. Díj: Ft/km Súlyszám: 5

Gk.vez. napidíja 6.000,- Ft/nap:

 

 

Ajánlatkérő a megadott nettó egységárak alapján arányosítással megállapított pontszámok, súlyszámok alapján számított súlyozott pontszámait fogja értékelni a bírálat során.

A nemzetközi utazások igénybevétele esetén nincs Áfa tartalom (Áfa mentes).

Az ellenszolgáltatás összege a szerződéses időszak alatt nem változhat.

Minimum napi teljesítés 50 km. Az 50 km alatti napi teljesítésnél szolgáltató 50 km-t jogosult leszámlázni.

Gyűjtőtranszfer esetén az utas két óránál többet nem várakozhat a repülőgép érkezésétől számítva, a gép indulását megelőzően minimum 1 órát, maximum 3 órát várakozhat az utas.

 

Fizetési mód: Vállalkozó minden egyes megrendelt személygépkocsis személyszállítás teljesítését követően, az adott útra vonatkozó, leigazolt menetlevél szerint 1 db számlát nyújthat be, melyet megrendelő a számla kiállítását követő 60 napon belül banki átutalással teljesít.

Vállalkozó köteles minden útról a menetleveleket pontosan a megtett kilométerek alapján vezetni (kivéve gyűjtőtranszfer), feltüntetve az induló és a záró km óra állást. Vállalkozó a telephelyétől az indulási/érkezési helyig maximum 2 x 5 km-t számolhat el Szeged közigazgatási területén belüli indulás esetén. Az egyes utakról készített menetleveleken a megtett km távolságot köteles leigazoltatni megrendelő képviselőjével, vagy az általa meghatalmazott személlyel, mely menetlevelek másolatai a számla alapbizonylatát fogják képezni. A számla a leigazolt km díjon felül az út során Vállalkozó felmerült költségeit tartalmazhatja (pld. külföldi autópályadíj, parkolási díj, gépkocsivezető(k) szállásdíja reggelivel és napidíja).

A szolgáltatással kapcsolatos teljesítési feltételeket, elvárásokat a mellékelt szerződéstervezet részletesen tartalmazza.

Az ajánlatkérő jogosult a Szegedi Tudományegyetem EU-s és egyéb pályázati forrásból megvalósuló személyszállításai esetében a jelen keretszerződés terhére szolgáltatást megrendelni.

 

A szolgáltatással kapcsolatos teljesítési feltételeket, elvárásokat a mellékelt szerződéstervezet részletesen tartalmazza.

 

Az ajánlatkérő jogosult a Szegedi Tudományegyetem EU-s és egyéb pályázati forrásból megvalósuló személyszállításai esetében a jelen keretszerződés terhére szolgáltatást megrendelni.

 

 • A felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától számított 1 évig tartó határozott időtartamra kötik meg.

Amennyiben a teljesítés a szerződéses időszak alatt mindkét fél megelégedésére történik, és az 1 éves időszak lejártát megelőző 30 napig írásban elégedetlenségi megkeresés egyik fél részéről sem történik úgy a szerződés automatikusan további 1 évvel meghosszabbodik.

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Fliber Csaba, szállítási szakreferens SZTE GSZ Védelmi és Szállítási Iroda, tel: +36 (62) 544-327, +36 (62) 544-000/4327

email: fliber.csaba@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Pegazus Transzfer Kft.
Nyertes ajánlati ár: 14 000 000,-Ft+ÁFA