Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2017/PSZ07711

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Károlyi Mihály Kollégiumban (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74.) lévő 20 db J600/1R típusú speciális hűtőberendezés átalánydíjas karbantartása.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2017/PSZ07711

Ajánlattételi határidő: 2017. április 19 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződés aláirásától számított 2 éves időtartam

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

SZTE Károlyi Mihály Kollégiumban (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74.) lévő 20 db J600/1R típusú speciális hűtőberendezés átalánydíjas karbantartása. (félévente egyszeri alkalommal történő karbantartás).

Félévente elvégzendő feladatok:

 • hűtőgép általános átvizsgálása, ajtók tömörzárásának ellenőrzése, mélyhűtő ajtók ellenőrzése-beállítása, csavarkötések ellenőrzése
 • működtető ventillátorok (elpárologtató, kondenzátor) ellenőrzése
 • kondenzátor ellenőrzése- portalanítása
 • hőfokszabályzók, vezérlő elemek ellenőrzése
 • hűtőberendezés elektromos hálózati csatlakozásainak ellenőrzése
 • bontás nélkül hozzáférhető csavarkötések ellenőrzése, után húzása
 • ventillátormotorok csapágyazása és olajozása
 • A gép üzemállapotától, időjárási körülményektől üzemviteltől függően:
 • hűtőközeg utántöltés
 • elpárologtató légoldali tisztítása
 • csepptálcák tisztítása
 • léghűtéses kondenzátor légoldali tisztítása

A karbantartásba beletartozik a hűtőberendezések anyagmentes elektromos ellenőrzése a kapcsolótábla becsatlakozó vezetékétől, illetve a hűtőgép fali becsatlakozó aljzatától.

 • A karbantartásba nem tartozó egyéb javítások az alábbiak:
 • szigeteléscserék, ajtónyílás szigetelése, ajtózárak, ajtózsanérok javítása, cseréje
 • hűtőbútorok lefúvató motorjai és a világítás, gépek áthelyezése
 • rendellenes használatból vagy szakszerűtlen kezelésből származó meghibásodások
 • (pld. helytelen tisztítás)
 • saját ill. idegen szerelővel végeztetett munkák utáni javítások

A karbantartandó hűtőberendezések Varga Ágnes kollégium igazgatóval 2017. április 13-án a helyszínen kötelező megtekinteni. Tel.: 06-62/452-358;

 

A karbantartandó hűtőberendezések a SZTE Károlyi Mihály Kollégium (Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74. szám) alatti ingatlan területén kerülnek bemutatásra a helyszíni bejárás alkalmával. A bejáráson kerül ismertetésre részletesen az elvégzendő feladat és a szolgáltatással kapcsolatosan elvárt minőségi színvonal.

A helyszíni bejárás időpontja: 2017. április 13. csütörtök 10 óra

 Az ajánlattétel feltétele a helyszíni bejáráson való részvétel.


Feladatellátás helye:

SZTE Károlyi Mihály Kollégium

6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74.

 

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Számlaküldési cím:

SZTE Károlyi Mihály Kollégium

6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 24 hónap időszakban legalább 20 db tárgybani hűtőberendezés kapacitásával megegyező javításról, karbantartásáról.
 • Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.
 • Ajánlattevő köteles napi hibaügyeletet tartani (hibabejelentést követően 8-15 óráig) Ajánlatkérő részére.

Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy napi hibaügyeletet tart (hibabejelentést követően 8-15 óráig).

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására. Az ajánlati árat Nettó Ft+Áfa /félév formában kérjük megadni, mely árnak fedezetet kell nyújtania a munkadíjra, a karbantartás javítás során felhasznált segédanyagok és cserélendő anyagok költségére, a helyszínre történő kiszállás költségeire.

 

Ajánlatkérő az átalánydíjas karbantartást félévente egyszeri alkalommal kéri.

 

 • A felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától számított 2 évig tartó határozott időtartamra kötik meg.

Amennyiben a teljesítés a szerződéses időszak alatt mindkét fél megelégedésére történik, és a 2 éves időszak lejártát megelőző 30 napig írásban elégedetlenségi megkeresés egyik fél részéről sem történik úgy a szerződés automatikusan további 2 évvel meghosszabbodik.

 

 

Fizetési feltételek: Nyertes ajánlattevő a szolgáltatásról teljesítés igazolást követően félévente 1 alkalommal számlát nyújthat be, melynek az összegét a SZTE a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, banki átutalással egyenlíti ki.

 
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Varga Ágnes, igazgató SZTE Károlyi Mihály Kollégium, tel: +36 (62) 452-358

email: agi@ohsh.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Szabó Hűtőgépszerviz Szabó József egyéni vállalkozó
Nyertes ajánlati ár: 544 000,-Ft+ÁFA