Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2017/PSZ07702

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatal (6720 Szeged, Zrínyi u. 9.) belső beültetett kertjének gondozása, 2017-évben.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2017/PSZ07702

Ajánlattételi határidő: 2017. április 19 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2017. május 01.-2017. október 25.,

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
SZTE Átláthatósági nyilatkozat.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatal (6720 Szeged, Zrínyi u. 9.) belső beültetett kertjének gondozása, 2017-évben.

 

Parkgondozás ellátandó feladatainak részletes leírása (SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatal (6720 Szeged, Zrínyi u. 9.)

Március-Április

 • Gyomlálás, kapálás, talajlazítás
 • elszáradt növényrészek lemetszése
 • fenyőkéreg felülterítés (10 zsák)
 • öntözőrendszer beüzemelése: szórófejek, bokoröntözők fejének takarítása
 • fúvókabeállítás, szóráskép beállítás, felülvizsgálat után a növényzethez igazított átalakítás
 • fa növényfuttató rács: 2X4 m2 stabilizálás, kezelés
 • növénytáblák átvizsgálása, pótlása
 • növények magvetése az egyeztetett növénylista alapján (kb. 10 faj)
 • heti 5-6 óra megjelenés

Május-október

Kertgondozás:

 • gyomlálás, talajlazítás, ültetés
 • öntözőrendszer felügyelet, beállítás
 • heti 5-6 órai megjelenés
 • palántaültetés az egyeztetett lista alapján
 • heti 5-6 órai megjelenés

 

Az anyagok beszerzését Ajánlattevő végzi.

 

 • Amennyiben a teljesítés a szerződéses időszak alatt mindkét fél megelégedésére történt, felek a 2017 éves szerződéses időszak lejártát követően, a szerződés automatikusan meghosszabbodik a 2018. április 20-tól 2018. október 25-ig tartó időszakra a feltételek és az átalánydíj azonos szinten tartása mellett.
 • A felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától számított 1 évig tartó határozott időtartamra kötik meg.

Amennyiben a teljesítés a szerződéses időszak alatt mindkét fél megelégedésére történik, és az 1 éves időszak lejártát megelőző 30 napig írásban elégedetlenségi megkeresés egyik fél részéről sem történik úgy a szerződés automatikusan további 1 évvel meghosszabbodik.

 

A feladatellátás helyszíne SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatal (6720 Szeged, Zrínyi u. 9.) szám alatti ingatlan területén kerül bemutatásra a helyszíni bejárás alkalmával. A bejáráson kerül ismertetésre részletesen az elvégzendő feladat és a szolgáltatással kapcsolatosan elvárt minőségi színvonal.

 

A helyszíni bejárás időpontja: 2017. április 12. 10 óra

 

Az ajánlattétel feltétele a helyszíni bejáráson való részvétel.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlatot az alábbi táblázat kitöltésével kérjük megadni:

 

(nettó Ft)

(bruttó Ft)

SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatal (6720 Szeged, Zrínyi u. 9.) belső beültetett kertjének gondozása, 2017-évben.

szolgáltatási díj (Ft/hónap)

 

 

SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatal (6720 Szeged, Zrínyi u. 9.) belső beültetett kertjének gondozása, 2017-évben.

szolgáltatási díj

(Ft/év)

 

 

Ajánlatkérő az éves bruttó szolgáltatási díjakat értékeli.

 

Ajánlattevőknek a leírás és a helyszíni bejáráson elhangzottak szerinti szolgáltatás szerződéses időszakra szolgáltatási díjat kell megadni nettó Ft+Áfa. A szolgáltatási díj fedezetet nyújt Ajánlattevő számára az ismertetett feladatok elvégzésére. Ajánlatkérő a szerződéses időszakra megadott bruttó szolgáltatási díjakat értékeli

 

Ajánlatkérő az átalánydíjon felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az átalánydíjnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.

 

Teljesítési határidő: folyamatosan tisztántartott terület, gondozott kert a szerződés időszaka alatt.

 

Feladatellátás helye:

SZTE Gyógyszerésztudományi Kar

Dékáni Hivatal

(6720 Szeged, Zrínyi u. 9.)


Szállítási, és számlaküldési cím:

SZTE Gyógyszerésztudományi Kar

Dékáni Hivatal

(6720 Szeged, Zrínyi u. 9.)


Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési feltételek: Nyertes ajánlattevő a szolgáltatásról teljesítés igazolást követően havonkénti számlát nyújthat be, melynek az összegét a SZTE a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, banki átutalással egyenlíti ki.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

· Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.(6) bekezdésében foglaltak alapján.

Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a felhívás csatolmányát képező Nyilatkozatot cégszerű aláírásával ellátva.

 

 


 

 
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Czobor Anita dr., hivatalvezető SZTE GYTK Dékáni Hivatal, tel: +36 (62) 545-022, +36 (62) 544-000/5022

email: office@pharm.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Bonsai Szeged Kert-és Parképítő Bt.
Nyertes ajánlati ár: 255 291,-Ft+ÁFA