Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2017/PSZ07646

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet (6720 Szeged, Eötvös u. 6.) laboratóriumi eszközeinek eseti javítása, karbantartása.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2017/PSZ07646

Ajánlattételi határidő: 2017. március 30 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A szerződés aláírását követő 1 év .

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet (6720 Szeged, Eötvös u. 6.) laboratóriumi eszközeinek eseti megrendelés alapján történő javítása, karbantartása.

Ajánlattevőnek az alábbiakban felsorolt gyártók által forgalmazott különböző típusú laboratóriumi eszközök elektronikájának javítását ill. mérőrendszereinek karbantartását kell végeznie, azok meghibásodása esetén:

 

1.) Erweka Dissolution tester DT 700 (Erweka GmbH, Németország) – 1 darab

 

2.) Erweka dezintegráló készülék ZT 71 (Erweka GmbH, Németország) – 1 darab

 

3.) Erweka kopási szilárdság meghatározó készülék (Erweka GmbH, Németország) – 1 darab

 

4.) Erweka FRL 704 automata mintavevő egység (Ismatec ISM931A pumpával) – 1 darab

 

5.) Erweka DT – 1 férőhelyes kioldókészülék – 3 darab

 

6.) Erweka AR400 alapmotor – 2 darab

 

7.) Erweka AR400E alapmotor – 1 darab

 

8.) Erweka KU1 alapmotor – 1 darab

 

9.) Erweka TA3R friabilátor – 1 darab

 

A fent megjelölt eszközöknél az alábbi javításokat kell elvégezni:

1.) Disszolúciós készülékek: szoftver hiba, automata mintavevő meghibásodása, egyéb mechanikai meghibásodás

2.) Dezintegráló készülék: szoftver hiba, mechanikai hiba

3.) Erweka Kopási szilárdság vizsgáló: fordulatszám-szabályzó meghibásodása, mechanikai hiba

4.) Automata mintavevő egység: szoftver hiba, mechanikai hiba

5.) Egyéb készülékek: mechanikai hiba

 

 

A készülékek a helyszínen megtekinthetőek a SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézetben (6720 Szeged, Eötvös u. 6.) előzetes időpont egyeztetéssel.

Kapcsolattartó: Dr. Sovány Tamás Tel.:06-62/545-577 e-mail: t.sovany@pharm.u-szeged.hu

 

Szerződéses feltételek:

  • Vállalkozó a javítások során kizárólag gyári alkatrészeket használhat fel a meghibásodott alkatrész/alkatrészek cseréjénél, javításánál.
  • Vállalkozó köteles munkaidőben telefon, fax és e-mail elérhetőséget biztosítani a laboratóriumi eszközök meghibásodásának a bejelentésére.
  • Vállalkozó szakemberei kötelesek a telefonos, faxon vagy e-mail-en keresztül történt bejelentést követően maximum 48 órán belüli helyszínre történő kiszállással megkezdeni a helyszínen a hibajelenség okának a meghatározását, és amennyiben szükséges kötelesek gondoskodni a készülékek biztonságos elszállításáról, abban az esetben is, ha a készülék csak kizárólag külföldön javítható.
  • Vállalkozó köteles az eseti javítás rezsióradíját a szerződéses időszak alatt azonos szinten tartani, azon nem emelhet.
  • Amennyiben a teljesítés a szerződéses időszak alatt mindkét fél megelégedésére történik, és az 1 éves időszak lejártát megelőző 30 napig írásban elégedetlenségi megkeresés egyik fél részéről sem történik úgy a szerződés automatikusan további 1 évvel meghosszabbodik.

  • Megrendelő jogosult a szerződést indoklás nélkül 30 napos felmondási határidővel felmondani.

 

Alkalmassági feltételek:

 

  • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot, amelyben igazolja, hogy az ajánlattételi határidőt megelőző 1 év során végezte már Erweka készülék javítását, karbantartását.

 

Figyelem!A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 

Ajánlattevő adja meg az ajánlatában a kiszállási költséget is .

 

  • 1) Kiszállási díj:…………………..Ft+ÁFA/ alkalom

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására. A rezsióradíjat bruttó Ft formában kérjük megadni, mely árnak fedezetet kell nyújtania a fent meghatározott javítás munkadíjára.

 

Ajánlatkérő az 1 óra időtartamra megadott bruttó díjakat fogja értékelni a bírálat során.

 


A rezsióradíj összegét az alábbi formában kérjük megadni:


1) Eseti javítás rezsióradíja: ………………..,- bruttó Ft/óra

 

Ajánlatkérő reagálási időn a hiba telefonon, faxon, e-mail-en történő bejelentésétől a vállalkozó részéről a fenti kommunikációs csatornák egyikén a kapcsolatfelvétel időpontjáig eltelt időt érti. Vállalkozó a hibabejelentéstől számított, megadott reagálási időn belül köteles felvenni a kapcsolatot az Ajánlatkérővel.


Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési feltételek: Nyertes ajánlattevő minden egyes javítást követően, a kiállított munkalap alapján számlát állíthat ki, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, átutalással fizet ki. Nyertes ajánlattevő az eseti javításra adott rezsióradíját a szerződés időtartama alatt nem változtathatja meg. Nyertes ajánlattevő köteles a megadott óradíja alapján az egyes javításokat követően a javítás tényleges időtartamának megfelelően elszámolni. A javítás tényleges időtartama a munkalapon kerül rögzítésre. Nyertes Ajánlattevő a javítási óradíjon felül jogosult leszámlázni a javítás során felhasznált anyagokat, alkatrészeket, valamint a műszerek esetleges elszállításának a költségeit, melyek szükségességéről és áráról előzetesen köteles egyeztetni a megrendelővel.

Az ajánlati árban kérjük feltüntetni az anyagköltséget, munkadíjat, az egyéb szükségesnek tartott költségeket, a vállalt javítási határidőt.

(A vállalási díj tartalmazza az egyéb járulékos költségeket és a kiszállási díjat.)

 

Javítási helyszín:

Szegedi Tudományegyetem

GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet

6720 Szeged, Eötvös u. 6.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására. Az rezsióradíjat bruttó Ft formában kérjük megadni, mely árnak fedezetet kell nyújtania a fent meghatározott javítás munkadíjára, a helyszínre történő kiszállás költségeire.

 

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Számlaküldési cím:

Szegedi Tudományegyetem

GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet

6720 Szeged, Eötvös u. 6.

 
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Lele Brigitta, ügyvivő szakértő SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet, tel: +36 (62) 545-571, +36 (62) 544-000/5571

email: lele.brigitta@pharm.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Erweka Magyarország Kft.
Nyertes ajánlati ár: 750 000,-Ft+ÁFA