Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2017/PSZ07546

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Gazdaságtudományi Kar (6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.) részére 2 db SHARP fénymásológép karbantartása.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2017/PSZ07546

Ajánlattételi határidő: 2017. március 01 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötéstől számított 30 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

SZTE Gazdaságtudományi Kar (6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.) részére 2 db SHARP fénymásológép karbantartása.

 

2db Sharp ARM550 tip. fénymásoló karbantartása esedékes, szükséges gyári alkatrészeket kérjük cserélni

Teljes, a gyár által előírt szervízfolyamatot kérjük elvégezni,


Az árajánlat tartalmazza a következő díjakat fénymásoló gépenként:

 • fényérzékeny henger (összesen 2db)
 • előhívó porok 2db (összesen 4db)
 • transzfer kit (összesen 2db)
 • tisztitó kit (összesen 2db)
 • fixálló kit (összesen 2db)
 • felső nyomóhenger csapágy 2db (összesen 4db)
 • alsó nyomóhenger csapágy 2 db ( ÖSSZESEN: 4 DB )
 • A/4 tálca lapbehúzó kit 2db (összesen 4db)
 • Karb. munkadíj (összesen 2db gépre)

 

Az ajánlat tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges szaktudás igazolását és két darab referencianyilatkozatot.


Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 • Ajánlattevő csatoljon 2 referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 12 hónap időszakban legalább 1 db Sharp ARM 550 típusú fénymásológép készülék javításáról.

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 • A GYÁR ÁLTAL ELŐIRT SZERVIZ IGAZOLÁST KÉRJÜK BEMUTATNI
 • IGAZOLÁSI MÓD: referencianyilatkozat, szerviz igazolás

 

A készülékek megtekinthetőek a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karon (6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.) , Tompáné Zákány Mónikával történő előzetes időpont egyeztetéssel. (Tel.: 06-62/544-485)

E-mail:tompane.zakany.monika@eco.u-szeged.hu

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét az alábbi táblázat kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlati ár

(nettó Ft)

Ajánlati ár

(bruttó Ft)

fényérzékeny henger (összesen 2db)

 

 

 

 

előhívó porok 2db (összesen 4db)

 

 

 

 

transzfer kit (összesen 2db)

 

 

 

tisztitó kit (összesen 2db)

 

 

fixálló kit (összesen 2db)

 

 

 

felső nyomóhenger csapágy 2db (összesen 4db)

 

 

 

alsó nyomóhenger csapágy 2 db (összesen: 4 db )

 

 

A/4 tálca lapbehúzó kit 2db (összesen 4db)

 

 

 

Karbantartási munkadíj (összesen 2db gépre)

 

 

 

Mindösszesen bruttó Ft

 

 

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására. Az ajánlati árat bruttó Ft formában kérjük megadni, mely árnak fedezetet kell nyújtania a fent meghatározott feladatok munkadíjára.

Ajánlatkérő az javításra, esetlegesen a hibás alkatrészek cseréjére, mindösszesen megajánlott bruttó díjat fogja értékelni.


Ajánlatkérő a megadott bruttó összeget fogja értékelni.

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.


 

Számlaküldési cím:

SZTE Gazdaságtudományi Kar

(6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.)

 

 

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, a SZTE Gazdaságtudományi Kar által igazolt teljesítést követően.

 
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Tompáné Zákány Mónika, projektvezető SZTE GTK Dékáni Hivatal, tel: +36 (62) 544-485, +36 (62) 544-000/4485

email: tompane.zakany.monika@eco.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Opticopy Kft.
Nyertes ajánlati ár: 508 388,-Ft+ÁFA