Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2017/PSZ07379

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE Zeneművészeti Kar, közepes vagy gyenge minőségű zongoráinak, illetve pianínóinak átalánydíjas hangolása és karbantartása”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2017/PSZ07379

Ajánlattételi határidő: 2017. január 16 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától számított 1 évig tartó időszakra kötik. A szerződést bármelyik fél jogosult 30 napos felmondási idővel, rendes felmondással megszüntetni.

A beszerzés rövid ismertetője:

Elvárások:

 • A feltűntetett hangszerek darabszáma selejtezés, illetve új beszerzés esetén maximum 2 darabbal változhat.
 • Ajánlattevő vállalja a hangszerek műszaki karbantartását, hangolását, a napi munkára alkalmassá tételét.
 • Ajánlattevő a tevékenységét a megrendelő igényeihez igazodva, az oktatást nem akadályozó munkarendben, de folyamatosan ellátja.
 • Ajánlattevő vállalja, hogy a nyári szünetben, vagy más tanításmentes időszakokban a hangszereket – szükség esetén – megfelelő módon előkészíti.
 • A műszaki karbantartás értelmezése tág határok között mozog, de alapvetően a tiszta hangoltság mellett a pedálok zörejmentessége, jó működése; a kalapácsok hibátlan működése, biztos kiváltás, tompítás, valamint a kiegyenlített intonálás szempontjait foglalja magában.
 • Elvárás, hogy a felsorolt tantermekben a hangszerek állapota megfeleljen a magas színvonalú oktatás követelményeinek.
 • A Zeneművészeti Kar rendezvényein a hangszereket a koncertekre megfelelően elő kell készíteni. Vonatkozik ez minden olyan, a Kart érintő belső rendezvényre, melyet az intézmény tanszékei, vagy együttesei (SZTE ZMK Szimfonikus Zenekara, ZMK Vonós Kamarazenekar, Koncert Fúvószenekar, ZMK Vegyeskar, Gregorián Kórus, stb.) szerveznek.
 • A koncerttermekben a kiemelt fontosságú alkalmak idején a hangszerek az intézmény rangjához illő kifogástalan állapotban kell hogy legyenek.
 • Az átalánydíjas feladatokat a szerződés időszaka alatt 11 hónapon keresztül kell ellátni. A nyári szünetben (július 25. és augusztus 25. között) az átalánydíjas szolgáltatás szünetel.

 

Megrendelő közepes vagy gyenge minőségű zongoráinak, illetve pianínóinak átalánydíjas hangolása és karbantartása, az alábbiak szerint:

 • A zongorák és pianínók márkája, darabszáma és fellelhetősége (16 db):
 • 1 db Blüthner zongora – Zeneművészeti Kar 4-es terem (Szeged, Tisza L. krt. 79-81.); száma: 136600
 • 1 db Petrof pianinó – Zeneművészeti Kar 5-ös terem (Szeged, Tisza L. krt. 79-81.); száma: 308089
 • 1 db Steinway zongora – Zeneművészeti Kar 6-os terem (Szeged, Tisza L. krt. 79-81.); száma: 176138
 • 1 db Förster zongora – Zeneművészeti Kar 10-es terem (Szeged, Tisza L. krt. 79-81.); száma: 145460
 • 1 db Yamaha zongora – Zeneművészeti Kar 11-es terem (Szeged, Tisza L. krt. 79-81.); száma: E4820943
 • 1 db Steinway zongora – Zeneművészeti Kar 15-ös terem (Szeged, Tisza L. krt. 79-81.); száma: 150549
 • 1 db Blüthner pianinó – Zeneművészeti Kar 22-es terem (Szeged, Tisza L. krt. 79-81.); száma: 137599
 • 1 db Blüthner zongora – Zeneművészeti Kar 30-as terem (Szeged, Tisza L. krt. 79-81.); száma: 140060
 • 1 db Schiedmayer zongora – Zeneművészeti Kar 106-os terem (Szeged, Tisza L. krt. 79-81.); száma: 19180
 • 1 db Blüthner zongora – Zeneművészeti Kar 114-es terem (Szeged, Tisza L. krt. 79-81.); száma: 138259
 • Időszakos hangolású hangszerek:
  • 1 db Förster pianinó – Zeneművészeti Kar 19-es terem (Szeged, Tisza L. krt. 79-81.); száma: 272809
  • 1 db Koch & Korselt zongora – Zeneművészeti Kar 20-as terem (Szeged, Tisza L. krt. 79-81.); száma: 11564
  • 1 db Petrof zongora – Zeneművészeti Kar 21-es terem (Szeged, Tisza L. krt. 79-81.); száma: 378768
  • 1 db Blüthner pianinó – Zeneművészeti Kar 26-os terem (Szeged, Tisza L. krt. 79-81.); száma: 137599
  • 1 db Blüthner zongora – Zeneművészeti Kar 28-as terem (Szeged, Tisza L. krt. 79-81.); száma: 138429
  • 1 db Blüthner zongora – Zeneművészeti Kar 29-es terem (Szeged, Tisza L. krt. 79-81.); száma: 135212

 Letölthető állományok:
Felolvasólap.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Az ellenszolgáltatás összegét a csatolt Felolvasólap tételes beárazásával kérjük megadni.

Ajánlatkérő a mindösszesen megajánlott havi bruttó átalánydíjakat fogja értékelni a bírálat során.

A havi átalánydíjként megadott árnak tartalmazni kell a szolgáltatás ellátásához szükséges valamennyi költséget, amely előre tervezhető, és amely az ajánlattevő szakmai előrelátása alapján tervezhető.


További információk:

Az ajánlat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Felolvasólap
 • A teljesítésben részt vevők szakmai önéletrajza, végzettségét igazoló dokumentum másolata
 • Referencialista a fentebb részletezett minimálisan szükséges adatok megadásával


Alkalmassági feltételek:

 • Ajánlattevő rendelkezzen legalább 10 éves szakmai tapasztalattal jelen beszerzés tárgyából.
 • Ajánlattevő rendelkezzen legalább 5 éves tapasztalattal a legmagasabb osztályú hangszerek (Bösendorfer és/vagy Steinway és/vagy Yamaha) karbantartásában, hangolásában.
 • Előnyt élvez az a pályázó, aki szakirányú végzettséggel (mesterlevéllel stb.) és egyetemi referenciákkal is rendelkezik. Az előny azonos, vagy max 20%-os áreltérés esetén alkalmazható a végzettség tekintetében annak megléte vagy hiánya, a referencia esetén annak számossága alapján.
 • Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a teljesítésben résztvevő szakembere önéletrajzát, melyből egyértelműen ki kell derülnie a fenti legalább 10 éves szakmai tapasztalatnak a jelen beszerzés tárgyából, valamint a legalább 5 éves tapasztalatának a legmagasabb osztályú hangszerek karbantartásában, hangolásában. Ajánlattevő csatolja a teljesítésben résztvevő szakembere szakirányú végzettségét igazoló dokumentuma másolatát (amennyiben rendelkezik ilyen dokumentummal), valamint valamennyi egyetemi referenciáit (amennyiben rendelkezik egyetemi referenciával).

Figyelem! A referencia formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát.


Fizetési feltételek: Nyertes ajánlattevő havonta 1 db (mindösszesen 11 db) számla benyújtására jogosult (kivéve július 25-től augusztus 25-ig tartó időszakban) az adott hónap 25. napjáig a havi átalánydíjának megfelelő összegről. Vállalkozó az átalánydíj összegén felül jogosult leszámlázni a hangolások/karbantartások során felhasznált/beépített anyagok, alkatrészek díját is.

A SZTE a számlák összegét a számla kézhezvételétől számított 60 napon belüli fizetési határidővel, átutalással fizeti ki. Vállalkozó az átalánydíját a szerződés időtartama alatt nem változtathatja meg.


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Juhászné Viski Erika, gazdasági referens SZTE ZMK Zeneművészeti Kar, tel: +36 (62) 544-399

email: viski.erika@music.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Dr. Polgár Gyula egyéni vállalkozó, 6727 Szeged, Cserfa u. 6.
Nyertes ajánlati ár: 1 487 200,-Ft+ÁFA/11 hó (alanyi adómentes)