Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)

Ajánlattételi felhívás SZTE/2016/PSZ07133

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „Kötelező rezidensi törzstanfolyam 2. blokk 8.-as és 9.-es moduljának megtartása: csoportos szimulációs gyakorlatok”.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2016/PSZ07133

Ajánlattételi határidő: 2016. november 02 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2016. november 21-től 2016. november 25-ig.

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

A 2/2015. (IV.16.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás alapján a jelen eljárásban – bruttó 1 millió Ft feletti értékű - érvényes szerződés csak az SZTE Gazdasági Szervezet Főigazgatójának jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy jelen eljárásban Ajánlatkérő csak a főigazgatói jóváhagyás megtörténtét követően hirdet eredményt. Ajánlatkérő a főigazgatói jóváhagyás elmaradása esetén az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

Csoportos szimulációs gyakorlatok megtartása az alábbi témakörökben:

 

  • I. Betegtájékoztatás (8. modul)

Az orvos-beteg együttműködés javítása

Életmódváltást elősegítő módszerek

Tájékoztatás a kezelések kockázatairól, a gyógyszerek mellékhatásairól

 

  • II. Nehéz érzelmi helyzetek kezelése (9. modul)

Kommunikáció feszült, indulatos betegekkel

Krízishelyzet: az öngyilkossági veszélyeztetettség felismerését segítő módszerek

Az orvosi hibák és tévedések kommunikációja

 

  • III. Speciális kommunikációs helyzetek (10. modul)

Az egészségügyi team tagjai, az egyes szereplők feladatai (kompetenciák), együttműködés

Kapcsolat a hozzátartozókkal

Kapcsolat a fogyatékos emberekkel

Kulturális különbségek

Orvosi-egészségügyi viselkedéskultúra

Az egészségügyi és a szociális ellátórendszer kapcsolata

 
  • Létszám: kis csoportos (5 fő, esetenként max. 6 fő)
  • Időtartam: 8 tanóra
  • Szakvizsgával rendelkező, gyakorlott csoportvezető orvosok és + 1 fő gyakorlott oktatók végezzék a képzéseket minden csoportban.
  • A csoportfoglalkozások a hallgatói létszámra legyenek tekintettel: szükség esetén egyszerre akár 4 helyszínen, 8 oktatóval.
  • A tanítandó esetek a képzendő célcsoport tudásához, tapasztalataihoz igazítottak legyenek.

A résztvevők vizsgáztatása (5 fokozatú értékelés szerint).

Tervezett időpontok: a megrendelővel egyeztetett időpontokban, várhatóan 2016. év november hó 21-től 2016. november hó 25-ig.

 

Képzések helyszíne:
Szegedi Tudományegyetem SZAKK Cserháti István előadóterme (Szeged, Tisza L. krt. 97.) valamint a gyakorlati foglalkozások esetén az ajánlattevő által biztosított, Szeged vonzáskörzetében elhelyezkedő praxisok.

 

Résztvevők tervezett létszáma (a szerződéses időszak alatt): 130 fő.

 

A résztvevők száma (130 fő) tervezett létszám, mely változhat. Megrendelő a résztvevők pontos létszámát legkésőbb 2016. november 16-ig jelzi a nyertes Vállalkozó felé.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

Alkalmassági feltétel (1): Ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt, minimum 5 fő gyakorlati csoportvezető oktatója rendelkezzen szakorvosi képzettséggel.

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy a képzést tartó oktatói rendelkeznek a fenti képzettséggel.

 

Alkalmassági feltétel (2): Ajánlattevő szervezet legalább 3 alkalommal tartott szimulációs gyakorlatot, alkalmanként minimum 20 főnek kisebb csoportokra bontva, orvos rezidensek vagy orvostanhallgatók részére az ajánlatadás napját megelőző 3 évben.

Igazolási mód: Ajánlattevő sorolja fel legalább 3 db alkalmassági feltételeknek megfelelően megtartott gyakorlatát, évszám és hónap megjelölésével.

 

Szerződéses feltételek:

  • Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden, a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségre. Ilyen költségek pl.: szervezési költségek, know-how biztosítása, helyszínek biztosítása, utazási költségek, felhasznált eszközök, oktatási segédanyagok, stb.

 

Bírálati szempontok: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlati árat a teljes szolgáltatásra (8-9-10. modul) mindösszesen bruttó Ft formában kérjük megadni. Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

 

Fizetési mód: Az elszámolás az árajánlatban megadott ajánlati ár alapján történik.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó a szolgáltatás díjáról 1 db végszámlát nyújthat be teljesítésigazolást követően. A számla összege a teljesítés időpontjától számított 60 napon belüli fizetési határidővel, átutalással kerül kifizetésre.

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Számla küldés postacím: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Magatartástudományi Intézet

Szeged, Szentháromság u. 5.

 
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Vári-Kószó Melinda, titkárnő SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet, tel: +36 (62) 545-968, +36 (62) 544-000/5968

email: vari-koszo.melinda@med.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Novum Egyesület
Nyertes ajánlati ár: 1 805 000,-Ft+ÁFA