Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)

Ajánlattételi felhívás SZTE/2016/PSZ07016

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „Akkreditációs Bizottság tagjai részére szállás biztosítása”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2016/PSZ07016

Ajánlattételi határidő: 2016. szeptember 28 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2016. október 10-12.

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

A beszerzés rövid ismertetője: Akkreditációs Bizottság tagjai részére szállás biztosítása reggelivel, 2016. október 10-től 12-ig (2 éjszaka), tervezetten 12 fő részére 12 db szoba, szobánként 1 személy elhelyezésével

 

Alkalmassági feltételek:

· A szállás a belvárosban, az ÁOK épületétől (6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 109.) gyalogosan megközelítve legfeljebb 2 km távolságra legyen.

· Minden szobának kell rendelkeznie saját fürdőszobával, vagy tusolóval.

· Ellátás: reggeli

· Ajánlattevő köteles a megadott létszámot 1 db ****Szállodában/Hotelben elhelyezni, és ajánlatában megjelölni a ****Szálloda/Hotel pontos nevét és címét.

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

 

Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni.

 

A megadott szobaszámok és étkeztetni kívánt létszám tervezett számok, amik változhatnak. Megrendelő a pontos szobaszámokat és étkeztetni kívánt létszámot legkésőbb október 5-ig jelzi a Vállalkozó részére. Az elszámolás a megadott egységárak alapján a legkésőbb október 5-ig megadott szobaszámoknak és étkeztetni kívánt létszámnak megfelelően történik. Felek kötelesek a megadott szobaszámokat és az étkeztetni kívánt létszámot a teljesítésigazolásban rögzíteni.

 

Vállalkozó a szobák, és étkezés díján felül jogosult leszámlázni az IFA-t, melynek díja 18 év felett, személyenként 500,- Ft/fő/éj. Felek az idegenforgalmi adóval érintett létszámot az eltöltött éjszakák számának megjelölésével együtt kötelesek a teljesítésigazolásban rögzíteni.


További információk:

 

Fizetési mód: A szolgáltatás díja teljesítésigazolást követően, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napon belüli fizetési határidővel, átutalással.


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Agócsi Lilla, ügyvivő szakértő SZTE ÁOK Dékáni Hivatal, tel: +36 (62) 342-359, +36 (62) 544-000/2359

email: agocsi.lilla.alexandra@med.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Mozart Hotel Szeged
Nyertes ajánlati ár: 297 638,-Ft+ÁFA