Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)

Ajánlattételi felhívás SZTE/2016/PSZ06981

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék (6720 Szeged, Dóm tér 8.) részére összefoglaló dokumentum, tanulmány írása.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2016/PSZ06981

Ajánlattételi határidő: 2016. szeptember 23 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2016 09 30

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

A beszerzés rövid ismertetője:

A 2/2015. (IV.16.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás alapján a jelen eljárásban – bruttó 1 millió Ft feletti értékű - érvényes szerződés csak az SZTE Gazdasági Szervezet Főigazgatójának jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy jelen eljárásban Ajánlatkérő csak a főigazgatói jóváhagyás megtörténtét követően hirdet eredményt. Ajánlatkérő a főigazgatói jóváhagyás elmaradása esetén az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék (6720 Szeged, Dóm tér 8.) részére összefoglaló dokumentum, tanulmány írása.

  • „1st Hungarian-Norwegian Summer School on Bioactive Substance Research” című, HU08-0003-M4/IP/2015 azonosító számú projekt (támogatási szerződés száma: EGT/156/M4IP-0002) keretében megvalósult intenzív programra vonatkozó programértékelés és a program eredményeiből adódó további kutatási együttműködési lehetőségek (pályázatok) összefoglalásának összeállítása. A programértékelés tartalmazza az intenzív program főbb outputjait, eredményeit, értékeli azokat a programkiírás szerinti ismérvek alapján. Megvizsgálja azok beépíthetőségét a három kooperáló intézmény (Szegedi Tudományegyetem, Pallas Athene Egyetem és a Tromso-i, Artic University) felsőoktatási-képzési rendszerébe. Javaslatokat tesz a módosításokra vonatozóan és bemutatja a jövőbeli kooperációs lehetőségek mind az oktatás, mind a kutatás fejlesztés vonalán, kiemelten a PhD képzés és azon belül a lézerek oktatási, kutatási hasznosíthatósága területén.”
  • 1 db, min. 25 oldal terjedelmű dokumentum, (pdf vagy docx formátum; times new roman karakter; 1,5 sorköz, jobb és bal margó 1,5 cm; külső adathordozón, és kinyomtatott formában, két példányban

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlatot a teljes fentiekben részletezett szolgáltatásra mindösszesen nettó Ft + Áfa formában kérjük megadni, feltüntetve az Áfa tartalom százalékos mértékét is.

Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó díjakat fogja értékelni a bírálat során.

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.

A projekt száma: HU08-0003-M4/IP/2015

A projekt címe, megnevezése: 1st Hungarian-Norwegian Summer School on Bioactive Substance Research

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

- Ajánlattevő mutasson be ajánlatában legalább 1 fő a teljesítésbe bevonni kívánt szakértőt, aki rendelkezik felsőfokú gazdasági végzettséggel, és minimum 10 év a tanulmány-, ill. pályázat írásban szerzett szakmai tapasztalattal. Az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az előírt tapasztalat.

Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a szakértő önéletrajzát (Europass formátumban), melyből egyértelműen kiderül a fenti területen szerzett 10 éves tapasztalat, valamint a felsőfokú gazdasági végzettségét igazoló diploma másolatát.

- Ajánlattevő csatoljon referencia nyilatkozatot, az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 60 hónap során teljesített tanulmányairól, melyeket a jelen tanulmányhoz megjelölt tárgykörökben készített.

Figyelem! Ajánlatkérő csak abban az esetben fogadja el a referencia nyilatkozatot, ha Ajánlattevő a jelen tanulmányhoz megjelölt összes tárgykörre vonatkozóan bemutat tanulmányt/tanulmányokat.

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év, hónap, nap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá azt a tárgykört/tárgyköröket, amelyben a tanulmányt készítette.

  • Ajánlattevőnek legyen az utóbbi 2 évben igazoltan elvégzett legalább nettó 1.200.000,- Ft, azaz egymillió-kettőszázezer Forint összegű szakértői szolgáltatása a Szegedi Tudományegyetem részére.
  • Igazolási mód:

Az ajánlattévő írásban nyilatkozzon arról, hogy az utóbbi 2 évben igazoltan elvégzett legalább nettó 1.200.000,- Ft, azaz egymillió-kettőszázezer forint összegű szakértői szolgáltatást a Szegedi Tudományegyetem részére.


Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.


Számlaküldési cím

SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék

( 6720 Szeged, Dóm tér 8.)

 

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, a SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék által igazolt teljesítést követően.




Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Barra Csilla, ügyintéző SZTE TTIK Kémiai Tanszékcsoport Szerves Kémiai Tanszék, tel: +36 (62) 544-200, +36 (62) 544-000/4200

email: barra@chem.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: DUTIREG Kft.
Nyertes ajánlati ár: 1 020 000,-Ft+ÁFA