Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2016/PSZ06937

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet (6720 Szeged, Eötvös u. 6.) részére 2 db V-700 Büchi Vákuumszivattyú laboratóriumi műszer javítása.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2016/PSZ06937

Ajánlattételi határidő: 2016. szeptember 07 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: a szerződéskötéstől számított 45 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet (6720 Szeged, Eötvös u. 6.) részére 2 db V-700 Büchi Vákumszivattyú laboratóriumi műszer javítása.

 

Az ajánlati árban kérjük feltüntetni az anyagköltséget, munkadíjat, az egyéb szükségesnek tartott költségeket, a vállalt javítási határidőt.

 

A készülékek megtekinthetőek a SZTE GYTK Farmakognóziai Intézetben, Dr. Ványolós Attila egyetemi tanársegéddel történő előzetes időpont egyeztetéssel. (Tel.: 06-62/546-455 Fax: 06-62/545-704) E-mail: vanyolosa@pharm.u-szeged.hu

 

Javítandó eszközök:

 

  • 2 db V-700 Büchi típusú vákuumszivattyú elhasználódott alkatrészeinek cseréje

 

 

 

Megnevezés

Darabszám

Egységár

Nettó Ft

Egységár

Bruttó Ft

Kiszállási díj

1

 

 

Import csomagolás, biztosítás, szállítás

1

 

 

Szerviz munkadíj

4

 

 

Excentermodul V-700-as vákuum szivattyúhoz

2

 

 

Lendkerék V-700-as vákuumszivattyúhoz

2

 

 

Csavaranya V-700-as vákuumszivattyúhoz

2

 

 

Szelepkészlet O-gyűrűvel

2

 

 

Membrán

4

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 

  • Ajánlattevő rendelkezzen a Büchi gyártmányú készülékek javításához szükséges alkatrészekkel.
  • Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban igazolja, hogy rendelkezik a Büchi gyártmányú készülékek javításához szükséges alkatrészekkel.

 

  • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 12 hónap időszakban legalább 1 db Büchi gyártmányú rotadeszt karbantartásáról.

 

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 

  • Ajánlattevő vállaljon az elvégzett munkára 6 hónap garanciát, a cserealkatrészekre a gyártók által vállalt időtartamra vállaljon garanciát.

 

  • Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban igazolja, hogy az elvégzett munkára 6 hónap garanciát vállal, a cserealkatrészekre a gyártók által vállalt időtartamra vállal garanciát.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására. Az ajánlati árat bruttó Ft formában kérjük megadni, mely árnak fedezetet kell nyújtania a fent meghatározott javítás munkadíjára, a javítás során felhasznált alkatrészek, segédanyagok költségére.

 

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, a SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet által igazolt teljesítést követően.

 

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Szállítási és Számlaküldési cím:

SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet

(6720 Szeged, Eötvös u. 6.)
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Dr. Ványolós Attila, SZTE GYTK, tel: 06-62/546-455

email: vanyolosa@pharmacognosy.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Donau Lab Kft.
Nyertes ajánlati ár: 645 384,-Ft+ÁFA