Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2016/PSZ06893

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „A Konfuciusz Intézet részére a Szegedi Nemzetközi Tiszai Halfesztiválon való részvétele alkalmából kínai ételkészítés-bemutató, kínai ételkóstoló, kínai jellegű egyedi dekoráció, valamint hostess-szolgáltatás biztosítása”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2016/PSZ06893

Ajánlattételi határidő: 2016. augusztus 24 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2016. szeptember 3.

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

SZTE Konfuciusz Intézet részére a Szegedi Nemzetközi Tiszai Halfesztiválon való részvétele alkalmából 2016. szeptember 3-án tervezetten 09:00-15:00 óra között kínai ételkészítés-bemutató, kínai ételkóstoló, kínai jellegű egyedi dekoráció és hostess-szolgáltatás biztosítása, az alábbiak szerint:

 • Időpont: 2016. szeptember 3.
 • Helyszín: Szegedi Partfürdő, 6726 Szeged, Közép Kikötő sor 1.

Kínai ételkészítés bemutató:

 • Feladat: A Konfuciusz Intézet halfőző standján hagyományos kínai ételkészítési bemutató: kínai halászlé készítése.
 • Vállalkozó feladata az ételkészítés bemutató szervezéséhez szükséges ételek, eszközök és személyzet biztosítása.

Kínai ételkóstoló szervezése:

 • Feladat: A Konfuciusz Intézet halfőző standján tervezetten 500 fős közönségre számítva kínai ételkóstoló szervezése: hagyományos kínai halászlé helyszíni biztosítása.
 • Vállalkozó feladata az ételkóstoló szervezéséhez szükséges ételek, eszközök és személyzet (előkészített ételek, egyszer használatos evőeszközök) biztosítása.

Kínai jellegű egyedi dekoráció biztosítása:

 • Feladat: Hagyományos kínai szokások szerinti dekorálás kínai kellékekkel, valamint 2 darab héliummal tölthető kínai lampion-dekoráció biztosítása és héliummal való feltöltése.
 • Vállalkozó feladata a szükséges eszközök és dekorációk biztosítása, helyszínre szállítása, felszerelése, majd a rendezvényt követően azok leszerelése és elszállítása

Hostess szolgáltatás biztosítása:

 • Feladat: az SZTE Konfuciusz Intézet halfőző standján hostess szolgáltatás biztosítása a Konfuciusz Intézet részére. Időtartam: 6 óra/fő, mindösszesen 4 fő * 6 óra = 18 óra
 • Vállalkozó feladata legalább négy fő angol nyelven beszélő hostess biztosítása.

Az ételkóstolás résztvevőinek száma tervezett. Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy a megadott tervezett mennyiségtől eltérjen.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi felhívás megjelentetését megelőző 1 év során teljesített legalább 2 db kínai kulturális rendezvény lebonyolításáról

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlatot az alábbi táblázat kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlati ár

Kínai ételkészítés bemutató díja (nettó Ft):

 

Kínai ételkóstolás szervezés díja (nettó Ft/terv. 500 fő):

 

Kínai jellegű egyedi dekoráció díja (nettó Ft):

 

Hostess szolgáltatás díja (nettó Ft / 4 fő / össz. 18 óra)

 

Mindösszesen (nettó Ft):

 

Áfa

 

Mindösszesen (bruttó Ft):

 

Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó díjakat fogja értékelni a bírálat során.

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó a teljesítésigazolást követően 1 db számla benyújtására jogosult, melyet megrendelő a számla kézhezvételét követő 60 napon belül átutalással teljesít.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Mohr Richárd, igazgató SZTE Rektori Hivatal Konfuciusz Intézet, tel: +36 (62) 544-713, +36 (62) 544-000/4713, +36 (62) 544-712, +36 (62) 544-000/4712

email: konfuciusz@rekt.szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Eastinfo Kft.
Nyertes ajánlati ár: 595 000,-Ft+ÁFA