Az SZTE Műszaki és Létesítménygazdálkodási Iroda tájékoztatója a felesleges vagyontárgyak hasznosítási eljárásakor alkalmazott értékhatárról

Az SZTE Műszaki és Létesítménygazdálkodási Iroda tájékoztatja az egyetemi egységeket, hogy a felesleges vagyontárgyak hasznosítási eljárása során, kancellári jóváhagyás alapján 2017. február 17-től a 25 ezer Ft bruttó beszerzési érték alatt szereplő vagyontárgyak csak selejtezhetők illetve egyetemi egységek között mozgathatók, viszont értékesítési eljárás alá nem vonhatók.


Ez alól, egyedi elbírálás alapján méltányosságból kivételt képezhetnek azon eszközök, melyek például nyugdíjba vonulás alkalmával személyes használatúak vagy személyes kötődésűek voltak. Értékesítésük esetén a vonatkozó szabályzat III. Fejezetében foglaltak az irányadók. Kivételt képezhetnek még a leltári számmal nem rendelkező, de forgalmi értékkel bíró egyéb vagyontárgyak pl. színesfém, bontási hulladék stb.


Kérem a hasznosítási eljárás során és a hozzá kapcsolódó – honlapról letölthető – dokumentumok kitöltésekor szíveskedjenek figyelembe venni és mérlegelni az értékhatár összegét.

 

További tájékoztatás kérhető:

Básthyné Tatár Julianna selejtezési-értékesítési koordinátortól

(e-mail basthyne.tatar.julianna@gmf.u-szeged.hu; telefon: 06-62-54-4447 )

Réginé Szögi Erika központi leltárellenőrtől

(e-mail regine.szogi.erika@gmf.u-szeged.hu; telefon: 06-62-54-4431 )