Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)

Ajánlattételi felhívás SZTE/2016/PSZ06608

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE Konfuciusz Intézet részére, Kína-nap alkalmából kínai harcművészeti és kínai oroszlántánc bemutató, kínai kalligráfia oktatás, kínai ételkóstolás szervezése, valamint a rendezvény idejére kínai dekoráció biztosítása”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2016/PSZ06608

Ajánlattételi határidő: 2016. június 07 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2016 06 10

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

SZTE Konfuciusz Intézet részére, 2016. június 10-én tervezetten 15:00-19:00 óra között Budapesten a Lauder Javne Iskolában rendezett Kína Nap alkalmából kínai oroszlántánc és kínai harcművészeti bemutató, kínai kalligráfia oktatás, kínai ételkóstolás szervezése, valamint a rendezvény idejére kínai dekoráció biztosítása az alábbiak szerint:

 • Időpont: 2016. június 10.
 • Helyszín: Lauder Javne Iskola – 1121 Budapest, Budakeszi út 48.

Kínai oroszlántánc :

 • Feladat: A Konfuciusz Intézet által szervezett Kína Napon, összesen 3 alkalommal legalább három művész (egy dobos, két oroszlántáncos) előadásában hagyományos kínai oroszlántánc bemutató szervezése. Egy fellépési alkalommal legalább 3 x 15 perces bemutató. Időtartam: 4 óra
 • Vállalkozó feladata a bemutató szervezéséhez szükséges eszközök (dob, jelmez, zene) biztosítása.

Kínai harcművészeti bemutató:

 • Feladat: A Konfuciusz Intézet által szervezett Kína Napon, összesen 2 alkalommal legalább három harcművész részvételével hagyományos kínai kung-fu bemutató biztosítása. Egy fellépési alkalommal legalább 2 x 20 perces bemutató. Időtartam: 4 óra
 • Vállalkozó feladata a bemutató szervezéséhez szükséges eszközök (harcművészeti ruházat, harceszközök, kellékek) biztosítása.

Kínai kalligráfia oktatás:

 • Feladat: A Konfuciusz Intézet által szervezett Kína Napon hagyományos kínai kalligráfia oktatás: legalább 4 munkaasztal létesítése, ahol kínai kalligráfia-mester útmutatásaival az érdeklődők speciális vizes gyakorlóeszközökkel ismerkedhetnek a kalligráfia alapjaival. Időtartam: 4 óra
 • Vállalkozó feladata a bemutató szervezéséhez szükséges eszközök (ecsetek, tus, speciális papír, kalligráfiai eszközök) biztosítása.

Kínai ételkóstoló szervezése:

 • Feladat: A Konfuciusz Intézet által szervezett Kína Napon tervezetten 500 fős közönségre számítva kínai ételkóstoló szervezése: hagyományos kínai gyorsételek (húsos gombóc) előkészítése és helyszíni biztosítása. Időtartam: 4 óra
 • Vállalkozó feladata az ételkóstoló szervezéséhez szükséges ételek, eszközök és személyzet (előkészített ételek, egyszer használatos evőeszközök) biztosítása.Kínai jellegű egyedi dekoráció biztosítása:

 • Feladat: Hagyományos kínai szokások szerinti dekorálás kínai kellékekkel, valamint 2 darab héliummal tölthető kínai lampion-dekoráció biztosítása és héliummal való feltöltése.
 • Vállalkozó feladata a szükséges eszközök és dekorációk biztosítása, helyszínre szállítása, felszerelése, majd a rendezvényt követően azok leszerelése és elszállítása

A fentiekben biztosítandó tételek megadott alkalom számai, valamint az ételkóstolás résztvevőinek száma tervezettek. Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy a megadott tervezett mennyiségektől eltérjen.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi felhívás megjelentetését megelőző 1 év során teljesített legalább 1 db kínai kulturális rendezvény lebonyolításáról

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlatot az alábbi táblázat kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlati ár

Kínai oroszlántánc szervezés díja (nettó Ft):

 

Kínai harcművészeti bemutató szervezés díja (nettó Ft):

 

Kínai kalligráfia oktatás szervezés díja (nettó Ft):

 

Kínai ételkóstolás szervezés díja (nettó Ft/terv. 500 fő):

 

Kínai jellegű egyedi dekoráció díja (nettó Ft):

 

Mindösszesen (nettó Ft):

 

Áfa

 

Mindösszesen (bruttó Ft):

 

Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó díjakat fogja értékelni a bírálat során.

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó a teljesítésigazolást követően 1 db számla benyújtására jogosult, melyet megrendelő a számla kézhezvételét követő 60 napon belül átutalással teljesít.

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Számlaküldési cím:

Szegedi Tudományegyetem

Konfuciusz Intézet

(6720 Szeged, Dugonics tér 13.)
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Mohr Richárd, igazgató SZTE Rektori Hivatal Konfuciusz Intézet, tel: +36 (62) 544-713, +36 (62) 544-000/4713, +36 (62) 544-712, +36 (62) 544-000/4712

email: konfuciusz@rekt.szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Eastinfo Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 76.
Nyertes ajánlati ár: 770 000,-Ft+ÁFA