Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Klinikai beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2022/KB12126

A Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Szennyfogó szőnyeg bérlése
Ajánlat sorszáma: SZTE/2022/KB12126

Ajánlattételi határidő: 2022. február 24 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Szerződéskötéstől számított 36 hónapon belül

A beszerzés rövid ismertetője:

Mennyiség:

25 db 85x150 cm méret, kizárólag fekete színben

Teljesítés helye: SZTE SZAKK Újklinika Tömb: Szeged, Semmelweis u. 6.


A mellékletben szereplő Felolvasólapot, Átláthatósági nyilatkozatot és Katá-s nyilatkozatot 1 db PDF file formátumban kérjük benyújtani.

Az árajánlatban az összegeket nettó érték + ÁFA formában kérjük feltüntetni.

Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy ha az ajánlata megtétele előtt a beszerzési eljárással kapcsolatban kérdése merül fel (az ajánlat megalapozott megtétele érdekében) telefonon vagy e-mailben keresse a kapcsolattartót.

Kapcsolattartó:

Bakri Attiláné üzemeltetési referens

Tel.: 0630-9759663

E-mail: bakri.attilane@med.u-szeged.hu


Fizetési mód: utólagosan, 60 napos átutalással

(Egyetemünk a számlát csak utólag, teljesítésigazolás után, az Önök által megadott számlaszámra fizeti ki!)

Ajánlati kötöttség a bontást követő 60 nap

Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújthat be az ajánlatkérő részére, az ajánlati ár fix, annak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, helyszínre történő szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is (pl. EUR/Ft árfolyamváltozás miatti kockázat), a hatályos magyar jogszabályok szerint.Letölthető állományok:
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT.docx
FELOLVASÓLAP.docx
Nyilatkozat02_Katás vállalkozók szűrhetőségére.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

A Szegedi Tudományegyetem, mint Ajánlatkérő, a vonatkozó jogszabályok (Art.) értelmében, amennyiben katás vállalkozó üzleti partnerei részére adott tárgyévre vonatkozóan összességében bruttó 3 millió forintot meghaladó értékben könyvel bevételt, akkor a 3 millió forintot meghaladó értékrész után 40%-os adót köteles befizetni a NAV felé.

Ennek megfelelően Ajánlatkérő azon Ajánlattevők ajánlatát, akiknek a katás nyilatkozatában jelzett Ajánlatkérőtől származó bevétele és a jelen ajánlati ára eléri vagy meghaladja a fentebb említett értékhatárt az alábbiak szerint veszi figyelembe az értékelés során:

 

*(Ajánlatkérőtől származó bevétel + jelen ajánlati ár 3 millió forintot meghaladó része x 0,4) + jelen ajánlati ár 

*Jelmagyarázat: Amennyiben Ajánlattevő az ajánlata részeként benyújtott nyilatkozatában foglaltak alapján katás vállalkozónak minősül és a fentebb említett értékhatárt jelen ajánlattételével eléri, illetve meghaladja, akkor a Szegedi Tudományegyetem fenntartja magának a jogot, hogy a beérkező ajánlatok értékelése során a 3 millió forintot meghaladó értékrészre vonatkozó 40%-os adóterhet a katás vállalkozó ajánlati árához hozzáadja, és az így keletkező mindösszesen értéket veszi alapul a bontási- értékelési folyamat során.

Ajánlattevő benyújtott ajánlatához köteles a kiíráshoz csatolt NYILATKOZAT-ot is kitöltve és cégszerűen aláírva csatolni!

Amennyiben Ajánlattevő tárgyévben egyszer már feltöltötte rendszerünkbe kisadózás szempontjából NEMLEGES NYILATKOZATÁT azt ismételten benyújtani nem szükséges!
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Bányai Emese Adrienn, irodavezető

banyai.emese@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Bajic Lídia, Ügyvivő szakértő SZTE Beszerzési Igazgatóság Klinikai Beszerzési Iroda, tel: +36 (62)545-964; +36 (62)544-000/5964

email: bajic.lidia@szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Bér-Lép Hungary Kft.
Nyertes ajánlati ár: 1.710.000,- Ft +ÁFA