Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Klinikai beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2022/KB12072

Meghosszabbítva 2. alkalommal!

A Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Távközlési szolgáltatás biztosítása
Ajánlat sorszáma: SZTE/2022/KB12072

Ajánlattételi határidő: 2022. február 10 15:30

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A szerződés aláírásától számított 24 hónapos időszak

A beszerzés rövid ismertetője:

A vállalkozó az általa leszállított és telepített telefon alközpont és alközponti hálózat igénybevételével, távközlési szolgáltatásokat biztosít a Megrendelő részére a 6725 Szeged, Kálvária sgt. 57. címen, oly módon, hogy a biztosított eszköz műszaki és szolgáltatási szintje megfelel a megrendelő igényeinek. A megrendelő tulajdonában lévő Ericsson MD110TSW alközponttal és annak szolgáltatásaival homogén rendszerben együtt kell működnie. Kezelnie kell az egy szolgáltatási kapcsolódási pontot és az egységes számmezőt. Az alközpont rendelkezzen 2db GJUG4 interface-vel, 300 db analóg telefonvonal működését biztosító interface-vel, 16 db digitális telefonvonal működését biztosító interface-vel. Biztosítsa az alközponti kapcsolódáshoz szükséges ERICSSON MD110TSW licens-t.

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szükséges összes költséget (műszerek, számítógépek, munka, anyag, szállítás, kiszállás).

Az ajánlat benyújtásához szükséges minimális feltételek:

  • Az Ajánlattevő rendelkezzen referencia nyilatkozattal az elmúlt 3 éven belül legalább 6 hónapig minimum 1 db ISDN30, 100db analóg mellék, 8db digitális telefonvonal szolgáltatás biztosításáról. A benyújtott referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 

A 1/2015. (I.30.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás alapján a jelen eljárásban érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető, az eredményhirdetés még nem jelent kötelezettségvállalást. Erre tekintettel tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén az eredményhirdetést ajánlatkérő módosítja és az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

 

A szerződéses feltételeket részletesen a mellékelt „Vállalkozási szerződés tervezet” tartalmazza.Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy ha az ajánlata megtétele előtt a beszerzési eljárással kapcsolatban kérdése merül fel (az ajánlat megalapozott megtétele érdekében) telefonon vagy e-mailben keresse a kapcsolattartót.

Kapcsolattartó: Donkó Attila

Elérhetőség: +36 62 545 001

E-mail: donko.attila@szte.hu

A mellékletben szereplő Felolvasólapot, Átláthatósági nyilatkozatot és egyéb csatolni kívánt dokumentumot 1 db PDF file formátumban kérjük benyújtani.

Fizetési mód: utólagosan, 60 napos átutalással (Egyetemünk a számlát csak utólag, teljesítésigazolás után, az Önök által megadott számlaszámra fizeti ki!) Ajánlati kötöttség a bontást követő 60 nap Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújthat be az ajánlatkérő részére, az ajánlati ár fix, annak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, helyszínre történő szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is (pl. EUR/Ft árfolyamváltozás miatti kockázat), a hatályos magyar jogszabályok szerint.Letölthető állományok:
Távközlés szerződés-tervezet.docx
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT.docx
Nyilatkozat02_Katás vállalkozók szűrhetőségére+.docx
FELOLVASÓLAP.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Ajánlat benyújtásának módja:

Ajánlattevőnek az ajánlatát a táblázat tételeinek beárazásával kell megadnia.

Az a beérkezett Ajánlat, mely nem tartalmazza az Ajánlattételi felhívásban szereplő tételekre az egységárat, érvénytelennek minősül.

Megnevezés

Ajánlati ár (nettó ár)

Havidíj

 

………………………Ft+27% ÁFA


 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szükséges összes költséget (műszerek, számítógépek, munka, anyag, szállítás, kiszállás).


Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015. 09. 01-től ajánlatot kizárólag elektronikus formában – a honlapon feltöltve – fogad be az ajánlatkérő.

A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!

 

A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban lévő „ajánlattétel” linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.


A Szegedi Tudományegyetem, mint Ajánlatkérő, a vonatkozó jogszabályok (Art.) értelmében, amennyiben katás vállalkozó üzleti partnerei részére adott tárgyévre vonatkozóan összességében bruttó 3 millió forintot meghaladó értékben könyvel bevételt, akkor a 3 millió forintot meghaladó értékrész után 40%-os adót köteles befizetni a NAV felé.

Ennek megfelelően Ajánlatkérő azon Ajánlattevők ajánlatát, akiknek a katás nyilatkozatában jelzett Ajánlatkérőtől származó bevétele és a jelen ajánlati ára eléri vagy meghaladja a fentebb említett értékhatárt az alábbiak szerint veszi figyelembe az értékelés során:

 

*(Ajánlatkérőtől származó bevétel + jelen ajánlati ár 3 millió forintot meghaladó része x 0,4) + jelen ajánlati ár

 

*Jelmagyarázat: Amennyiben Ajánlattevő az ajánlata részeként benyújtott nyilatkozatában foglaltak alapján katás vállalkozónak minősül és a fentebb említett értékhatárt jelen ajánlattételével eléri, illetve meghaladja, akkor a Szegedi Tudományegyetem fenntartja magának a jogot, hogy a beérkező ajánlatok értékelése során a 3 millió forintot meghaladó értékrészre vonatkozó 40%-os adóterhet a katás vállalkozó ajánlati árához hozzáadja, és az így keletkező mindösszesen értéket veszi alapul a bontási- értékelési folyamat során.

 

Ajánlattevő benyújtott ajánlatához köteles a kiíráshoz csatolt NYILATKOZAT-ot is kitöltve és cégszerűen aláírva csatolni!

Amennyiben Ajánlattevő tárgyévben egyszer már feltöltötte rendszerünkbe kisadózás szempontjából NEMLEGES NYILATKOZATÁT azt ismételten benyújtani nem szükséges!
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Bányai Emese Adrienn, irodavezető

banyai.emese@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Bajic Lídia, ügyvivő szakértő SZTE Beszerzési Igazgatóság Klinikai Beszerzési Iroda, tel: +36 (62)545-964; +36 (62)544-000/5964

email: bajic.lidia@szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: GLZL Infocom Kft.
Nyertes ajánlati ár: 4.320.000,- Ft +ÁFA