Bemutatkozás

Szervezeti egység címe: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47.

Szervezeti egység vezetője: Földesiné Ábrahám Katalin irodavezető

 

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági Szervezet szervezeti struktúrájának átalakulását követően 2012. január 1-től látja el feladatait a Pályázatkezelői Iroda, amely az SZTE GSZ Közgazdasági Főosztály, Előirányzatgazdálkodási Osztály utódjaként jött létre.


A Pályázatkezelői Iroda a Szegedi Tudományegyetem Gazdasági Szervezet szervezetében közvetlenül a gazdasági és műszaki főigazgató felügyelete alatt, az irodavezető irányításával kezdte meg működését.


Tevékenységek:


Az Iroda feladata a Szegedi Tudományegyetem valamennyi nyertes pályázatának Támogatási Szerződésének hatályba lépésével kezdődik és az alábbi tevékenységeket foglalja magába:

 • A támogatási szerződés és mellékletei alapján témaszám nyitása a támogatás és saját forrás elkülönített nyilvántartásához. Témaszám értesítés, aláírás-bejelentő és TÜSZ jogosultság igénylő formanyomtatvány postázása. A kitöltött, visszaérkezett nyomtatványok továbbítása a Pénzügyi és Számviteli Iroda és a Rendszerüzemeltetési Iroda részére.
 • A pályázati nyilvántartó táblába a támogatási szerződés és mellékletei alapján az azonosító adatok, a költségterv, a munkaszakaszok időtartama, az elszámolási határidők és a támogatásintenzitás rögzítése.
 • Az elszámolási határidők folyamatos figyelése, az elszámolások elkészítésének ütemezése.
 • A pályázat futamideje alatt beérkező előleg, támogatás azonosítása, témaszám megjelölése, költségnemek szerinti felbontása a Pénzügyi és Számviteli Iroda részére. A biztosított saját forrás és beérkező támogatás rögzítése a pályázati nyilvántartó táblába.
 • A pályázati témaszámok forgalmának folyamatos egyeztetése a költségtervhez, az esetleges szerződésmódosításhoz, költségterv-módosításhoz javaslat, adatszolgáltatás a témavezető részére.
 • Folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés a Közreműködő Szervezetekkel, a témavezetővel, konzorciumi pályázat esetén a konzorciumvezetővel.
 • Az elszámolási határidőre az elkülönített nyilvántartás alapján a pénzügyi elszámolás elkészítése a Támogató Hatóság előírásainak megfelelően. Az elszámoláshoz szükséges mellékletek összeállítása.
 • Az elszámolás cégszerű aláíratásának megszervezése.
 • A pályázatok helyszíni ellenőrzéséhez az eredeti bizonylatok összegyűjtése, rendszerezése.
 • Záró elszámolás után a témaszám lezárása.


  Munkatársaink és elérhetőségek