Kapcsolódó jogszabályok

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról


18/2005. (XII. 27) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról


305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról