Bemutatkozás

Szervezeti egység címe: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47.

Szervezeti egység vezetője: Gáspár Istvánné irodavezető


Irodánk a Szegedi Tudományegyetem Gazdasági Szervezet szervezeti struktúrájának átalakulását követően 2012. január 1-től a Bér- és Munkaügyi Főosztály utódaként látja el feladatait, Bér és Munkaügyi Iroda néven.

Az iroda szervezetileg a gazdasági főigazgató felügyeletével, irodavezető irányításával a Szegedi Tudományegyetem valamennyi közalkalmazotti jogviszonyban álló személy, hallgatói munkavégzés keretében munkaviszonyban álló hallgató, valamint egyéb jogviszonyban szerződő személyek vonatkozásában az alábbi tevékenységeket végez:

· Közalkalmazotti jogviszony, hallgatói munkaviszony keletkeztetése, módosítása, ehhez szükséges okmányok elkészítése. Munkaviszony igazolások, Tb-igazolások kiadása.

· Közalkalmazotti jogviszony, hallgatói munkaviszony megszüntetése, igazolások kiadása.

· Személyi anyagok irattározása.

· Illetményszámfejtés: állandó és változó pótlékok, nem rendszeres bérelemek: munkába járás, kül- és belföldi kiküldetés, jubileumi jutalom, költségtérítések

· távollétek rögzítése, az erről szóló igazolások begyűjtése egyeztetése.

· Letiltások kezelése, levonások utalásokról névszerinti kimutatás készítése.

· Adóelőleg megállapításához a nyilatkozatok begyűjtése a kedvezményekről.

· Dolgozói nyilatkozatok begyűjtése (pótszabadság, kompenzáció stb.) és feldolgozása

· A munkáltatói adóbevallást választó közalkalmazottak részére éves személyi jövedelemadó bevallás elkészítése.

· Munkavégzésre irányuló jogviszonyok, megbízási szerződések, bérleti díjak számfejtése, tiszteletdíjak kifizetése, ezekhez kapcsolódó adó- és járulékigazolások kiadása.

· Pályázati elszámolásokhoz munkaszámos és egyéb listák, igazolások kiadása.

· Létszám és jövedelem kimutatások, modellszámítások tervezéshez.

· Éves beszámoló költségvetéshez, az Iroda feladataival kapcsolatos létszám és személyi juttatásokról adatszolgáltatás.

· Minisztérium és más hatóságok részére adatszolgáltatás.

A feladat ellátás kettős nyilvántartással valósul meg:

munkaügyi adat nyilvántartásra a NEXON munkaügyi modulban, az illetményszámfejtés annak központosítása következtében a Magyar államkincstárral együttműködve KIR3 számfejtő programban történik.


Ügyfélfogadás: hétfő - péntek: 7:30 - 13:30

 

Munkatársaink és elérhetőségek