Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PSZ11199

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „A gépjármű kipufogógázt mérő fotoakusztikus rendszerek kalibrálása eseti megrendelés alapján
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PSZ11199

Ajánlattételi határidő: 2021. január 07 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A szerződéskötés időpontjától számított 2021. 06. 30-ig.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
Felolvasólap (002).docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

A szolgáltatási tevékenység ismertetése:

 

„A gépjármű kipufogógázt mérő fotoakusztikus rendszerek kalibrálása eseti megrendelés alapján” , az alábbiak szerint

 

Specifikáció a „gépjármű- kipufogógázt mérő fotoakusztikus rendszerek kalibrálása feladathoz”.

A kalibráció során a görgős fékpadi mérések eredményeit az alábbi pontossággal kell megadni:

 • A megtett távolság [m]: a mért érték +-1%-a.
 • A gáznemű károsanyag kibocsátás mértéke [g/km]: a mért érték +-5%-a
 • A szilárd részecske kibocsátás mértéke [g/km]: a mért érték +-5%-a
 • A CO2 kibocsátás mértéke [g/km]: a mért érték +-3%-a
 • A szerződés keretösszege: nettó 1.574.000,- Ft/szerződéskötéstől számított 2021. 06-30. Megrendelő a szerződéses időszak alatt nem rendelhet meg olyan szolgáltatást, amellyel a szerződés keretében beszerzett szolgáltatás mindösszesen ellenértéke meghaladja a nettó 1.574.000,- Ft-os keretösszeget. Amennyiben a szerződéses időszak lejártát megelőzően a megrendelt szolgáltatások mindösszesen ellenértéke eléri a keretösszeget a szerződés automatikusan megszűnik.
 • Vállalkozó az óradíjon felül jogosult leszámlázni a kalibrálások során felhasznált anyagok, alkatrészek, részegységek költségét is, mely anyagok alkatrészek, részegységek költségéről előzetesen köteles egyeztetni a Megrendelő képviselőjével.

 

Szerződéses feltételek:

 • Vállalkozó köteles biztosítani az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét Megrendelő részére.
 • Megrendelő az eseti megrendelés alapján elvégzendő szolgáltatásokhoz szükséges információkat, előzetes elvárásokat elektronikus formában bocsátja Vállalkozó részére.
 • Hibás teljesítésnek számít, ha a Vállalkozó által elvégzett kalibrálás eredményeként az érintett berendezés, egység, részegység nem teljesíti Megrendelő előzetes elvárásait. A hibás teljesítést Vállalkozó azonnal köteles javítani. Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Vállalkozó kétszer hibásan teljesít.
 • Vállalkozó köteles a szolgáltatás rezsióradíját a szerződéses időszak alatt azonos szinten tartani, azon nem emelhet.
 • Vállalkozó az elvégzett kalibrálásokra rendeltetésszerű használat mellett 6 hónap garanciát vállal.
 • Megrendelő jogosult a szerződést indoklás nélkül 30 napos felmondási határidővel felmondani.

 

 

Alkalmassági feltételek:

 • Ajánlattevő rendelkezzen 5 éves szakmai tapasztalattal a gépjármű kipufogógázt mérő fotoakusztikus rendszerek kalibrálása területén.
 • Igazolási mód: Ajánlattevő csatoljon szakmai önéletrajzot, melyből egyértelműen ki kell derülnie a fenti 5 éves szakmai tapasztalatnak.

 

Ajánlatkérő jogosult a Szegedi Tudományegyetem EU-s és egyéb pályázati forrásból megvalósuló, eljárás tárgya szerinti szolgáltatás megrendelése esetében a jelen eljárást alkalmazni.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét a mellékelt felolvasólap beárazásával kérjük megadni.

Ajánlatkérő az eseti kalibrálás rezsióradíjára (bruttó Ft/óra).megadott bruttó egységárakat fogja értékelni a bírálat során.

 

Fizetési feltételek:

Vállalkozó minden egyes megrendelés teljesítését követően, teljesítésigazolás után számlát állíthat ki, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, átutalással fizet ki. Vállalkozó a kalibrálásra adott rezsióradíját a szerződés időtartama alatt nem változtathatja meg. Vállalkozó köteles a megadott óradíja alapján az egyes kalibrálások tényleges időtartamának megfelelően elszámolni. A kalibrálás tényleges időtartama a teljesítésigazolásban kerül rögzítésre. Vállalkozó az óradíjon felül jogosult leszámlázni a kalibrálások során felhasznált anyagok, alkatrészek, részegységek költségét is, melyek költségéről előzetesen köteles egyeztetni (hivatalos árajánlat formájában) Megrendelő képviselőjével.

 

Pályázat címe, megnevezése:


A projekt száma:

TKP2020 Tématerületi Kiválósági Program (NKFIH-1279-2/2020. azonosító szám)

A projekt címe, megnevezése:

Fotonika és lézerkutatás

Témaszám: 2939 0T208/71


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Teljesítés helye:

a vállalkozónak a kalibráció elvégzéséhez szükséges mérőeszközökkel felszerelt görgős fékpadja. (SZTE feladata a mérendő autót és a kalibrálandó fotoakusztikus rendszert a mérés helyszínére eljuttatni.)


Számlaküldési cím:

Szegedi Tudományegyetem,

TTIK Optikai Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

6720 Szeged, Dóm tér 9.

 

 

 Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

 
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Bozóki Zoltán dr., tudományos főmunkatárs SZTE TTIK Fizikai Intézet MTA Lézerfizikai Tanszéki Kutatócsoport, tel: +36 (62) 544-518, +36 (62) 544-000/4518

email: zbozoki@physx.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Az aktuális beszerzési eljárás visszavonásra került.