Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)

Ajánlattételi felhívás SZTE/2020/PSZ11187

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE ÁOK ORVOSI Genetikai Intézet részére (6720 Szeged, Somogyi Béla utca 4.) „Hallásvesztésben szerepet játszó gének Sanger szekvenálása 450 mintán”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2020/PSZ11187

Ajánlattételi határidő: 2020. december 17 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződés aláírásától számított 14 naptári napon belül

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v2.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

SZTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet részére (6720 Szeged, Somogyi Béla utca 4.) „Hallásvesztésben szerepet játszó gének Sanger szekvenálása 450 mintán”

 

A szekvenálási szolgáltatás tartalma:

  • A Megrendelő a Szolgáltató részére átad 450 db intakt, perifériás vérből izolált genomi DNS minta templáton elkészített PCR fragmentet, melyek minőségi és mennyiségi ellenőrzésé gélelektroforézissel megtörtént. Továbbá a PCR fragmentek szekvenáláshoz szükséges egyedi oligonukleotid primereket.
  • A Szolgáltató elvégzi az átadott PCR fragmentek tisztítását és azok Sanger-féle lánctermináción alapuló szekvenálását. A Szolgáltató a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a kapott szekvenciákat Ab1 formátumban.
  • A teljes folyamat minőségbiztosított módon, a Megrendelő számára teljes garanciával valósuljon meg.
  • A szekvenálás magyarországi székhelyű cég által Magyarországon valósuljon meg.

 


Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására.

 

Az ellenszolgáltatás összegét a felolvasólap (2. sz. Melléklet) kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlatkérő a 450 db mintára megadott mindösszesen bruttó árakat fogja értékelni.

 

Várható mintaszám: 450 db

 

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben 450 db-nál kevesebb minta szekvenálását végezteti el.


Pályázat címe, megnevezése:


Pályázati forrás: EFOP-3.6.2-16-2017-00009 – Klinikai Kutatások Tematikus Hálózatának Kialakítása és Nemzetköziesítése (KLI-K-K)

 

Témaszám: 0U122 2412


Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.


Fizetési mód: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 30 napon belüli fizetési határidővel, banki átutalással, az Intézet által igazolt teljesítést követően.

 

 

Szállítási, és számlaküldési cím:

SZTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet

(6720 Szeged, Somogyi Béla u. 4. )
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Pál Margit dr., tudományos munkatárs SZTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet, tel: +36 (62) 545-843, +36 (62) 544-000/5843, +36 (62) 545-134, +36 (62) 544-000/5134

email: palmargitemail@gmail.com


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Az aktuális beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítottuk.