Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)

Ajánlattételi felhívás SZTE/2020/PSZ11122

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: LDR és HDR brachyterápiás műtéti terv kidolgozásához a 3D modell kidolgozása DICOM formátumú orvosi diagnosztikus képekből szolgáltatás
Ajánlat sorszáma: SZTE/2020/PSZ11122

Ajánlattételi határidő: 2020. november 26 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Tervezett teljesítési határidő: 1. mérföldkő: a szerződéskötés időpontjától 2020. december 31-ig; 2. mérföldkő: 2021. január 1-től 2021. április 30-ig.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v2.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

A SZTE Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján, amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 millió Forintot, érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.

 

A szolgáltatás DICOM formátumú CT, ultrahangos és MRI képek alapján olyan 3 dimenziós modell kinyerése, amelyen szegmentálva és regisztrálva vannak a gyógyítandó szerv, a megkímélendő szomszédos szervek és a háttér. Az eredményt az alkalmazott markerekhez viszonyított elhelyezkedésnek megfelelően kell megadni milliméter pontossággal.

 

Tervezett teljesítési határidő: 1. mérföldkő: a szerződéskötés időpontjától 2020. december 31-ig; 2. mérföldkő: 2021. január 1-től 2021. április 30-ig.

 

A beszerzés rövid ismertetése:

 

A beszerzés tárgya: LDR és HDR brachyterápiás műtéti terv kidolgozásához a 3D modell kidolgozása DICOM formátumú orvosi diagnosztikus képekből szolgáltatás

 

A szolgáltatás ismertetése:

 

A feladat DICOM formátumú CT, ultrahangos és MRI képek alapján olyan 3 dimenziós modell kinyerése, amelyen szegmentálva és regisztrálva vannak a gyógyítandó szerv, a megkímélendő szomszédos szervek és a háttér. Az eredményt az alkalmazott markerekhez viszonyított elhelyezkedésnek megfelelően kell megadni milliméter pontossággal.

 

A szolgáltatás teljesítésének részei:

I. mérföldkő:

1. Olyan beolvasó eljárások kidolgozása és tesztelése, amelyek alkalmasak a CT, ultrahangos és MRI képek információi értelmezésére.

 

2. A képek alapján az egyes szeletek információi összevonása, a szeletek közti térrész interpolációja. Az orvosok által bevitt egyenletes és sűrű szegmentálási és regisztrálási adatok továbbvitele azokra a képekre, amiken ilyen jelölések nem voltak.

 

II. mérföldkő:

3. A fenti adatok birtokában a 3 dimenziós modell előállítása és megadása a határoló felületek részletes megadásával a gyógyítandó és a megkímélendő szövetek elkülönítésével.

 

4. A kapott eredmény tesztelése jellemző valódi anonimizált orvosi képeken és összevetésük az eddig használt technológiával kapott modellekkel.

 

 

Szerződés időtartama: 2 mérföldkő alapján:

  • 1 hónap (szerződéskötés időpontjától 2020. december 31.)
  • 4 hónap (2021. január 1-től 2021. április 30.)

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

Kérjük, hogy Ajánlattevő az ellenszolgáltatás összegét a Felolvasólap 2. sz. Melléklet kitöltésével adja meg.

 

Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

 

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Ajánlattevővel szembeni elvárások:

  • Adattárolásra alkalmas strktúrált SQL adatbázis kialakításában szerzett tapasztalat, adatok kezelésében való jártasságok (adatkinyerés, elemzés vagy feldolgozás).

 

  • Igazolási mód:
  • Referencia nyilatkozat csatolása az elmúlt 3 év időtartamból.

 

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja átutalással, mérföldkövenként, utólag kettő összegben (1 db résszámla és 1 db végszámla) kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, a SZTE Stratégiai és Fejlesztési Főigazgatóság által igazolt teljesítést követően.

 

 

A projekt száma:

2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00018

A projekt címe, megnevezése:

Hatékony egyetemi innovációs ökoszisztéma fejlesztése és működtetése a Szegedi Tudományegyetemen- Műtéti tervezés optimalizálása brachyterápiához” című Proof of Concept Alap Pályázat

Témaszám: 0W707 2501Teljesítés helye:

SZTE Stratégiai és Fejlesztési Főigazgatóság

6720 Szeged, Dugonics tér 13.Szállítási, és számlaküldési cím:

SZTE Stratégiai és Fejlesztési Főigazgatóság

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Koppány Enikő, üzletfejlesztési menedzser SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság, tel: +36 (62) 546-701, +36 (62) 544-000/6701

email: koppany.eniko@szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Redink Kft.
Nyertes ajánlati ár: 2 360 000,-Ft+ÁFA