Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)

Ajánlattételi felhívás SZTE/2020/PSZ11035

Meghosszabbítva 2. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE szervezeti egységei részére az ajánlattételi felhívásban részletezett textilfajták fertőtlenítő mosása, vasalása, szállítással
Ajánlat sorszáma: SZTE/2020/PSZ11035

Ajánlattételi határidő: 2020. november 04 12:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: a szerződéskötéstől számított 1 évig tartó időszakra

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE szervezeti egységeinek fertőtlenítő mosása, vasalása, szállítással.

A Szervezeti egységek textilfajtáinak éves tervezett mennyiségét a 2. sz. melléklet tartalmazza. A tervezett mennyiség eltérhet a ténylegesen mosásra kerülő mennyiségtől.

 

A Megrendelő és Vállalkozó a szerződéskötést követően egyeztetnek a mosási szolgáltatás pontos ütemezéséről. Tervezett ütemezés a 2. sz. melléklet szerint.

Ajánlattevő ajánlatában adja meg textíliánként fertőtlenítő mosásnak nettó Ft egységárát. A bruttó egységárnak fedezetet kell nyújtania a mosási szolgáltatás munkadíjára, a helyszínen történő átvétel, elszállítás, a mosás, a vasalás, a csomagolás és a helyszínre történő visszaszállítás és átadás költségeire.

 

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségre.


Letölthető állományok:
2. sz. melléklet.xlsx
Felolvasólap.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét a mellékelt „Felolvasólap” beárazásával kérjük megadni.

Ajánlatkérő a táblázat minden egyes tételére megadott bruttó egységárak súlyszámok alapján számított súlyozott mindösszesen összegét fogja értékelni a bírálat során.


További információk:

Fizetési feltételek: Nyertes ajánlattevő a szerződéses időszak alatt a SZTE Szervezeti egységeinek havonta az adott hónapban ténylegesen mosatott mennyiségről 1 db számlát jogosult benyújtani teljesítésigazolást követően, melyet a Szegedi Tudományegyetem átutalással, a számla kézhezvételét követő 30 napos fizetési határidővel egyenlít ki. Nyertes ajánlattevő köteles a db-ra, vagy kg-ra megadott egységára alapján az adott hónapban a ténylegesen kimosott textil mennyiségének megfelelően elszámolni.

Az adott hónapban a mosásra átadott textil mennyisége (db/kg) a Szegedi Tudományegyetem részéről a teljesítésigazolásban kerül rögzítésre.

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Nagyné Szemenyei Gréta, SZTE Beszerzési Igazgatóság, tel: +36 62/343-164

email: szemenyei.greta@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Az aktuális beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítottuk.