Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)

Ajánlattételi felhívás SZTE/2020/PSZ10992

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „Szegedi Tudományegyetem ÁOK Magatartástudományi Intézet (Szeged, Szentháromság u. 5.) részére Kis csoportos orvos-beteg videoanalízis tréningek szervezése és megtartása ÁOK IV. évfolyamos és FOK III. évfolyamos hallgatóknak”.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2020/PSZ10992

Ajánlattételi határidő: 2020. október 13 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A szerződés aláírásától 2021. január 31-ig. A szerződés időtartama: A szerződés aláírásától 2021. január 31-ig., illetve a megadott nettó 4.068.000 Ft-os keretösszeg felhasználásig tartó időszak.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v1_FJJ.docx
SPECIFIKÁCIÓ 124-2020 Specifikacio_ob videoanalízis.doc

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

A SZTE Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján, amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 millió Forintot, érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.

A beszerzés ismertetése:

Gyakorlat orientált orvos-beteg konzultációs videoanalízis, két modul hallgatói létszámhoz igazodóan történő többszöri megtartásával.

 1. modul: interaktív elmélet – gyakorlat
  • Folyamatos interaktivitást biztosítva kisebb csoportokban: egy alkalommal 3, esetenként max. 6. hallgatói tanulmányi csoport (30-40 fő) részére
  • SZTE koronavírus miatti rendelkezés, távoktatási kötelezettség esetén online felületen
  • Ebben a modulban is alkalmazzák a hallgatóság csoportokban történő foglalkoztatását (minimum 4 csoport).
  • Időtartam: 5 tanóra
  • Hazai és külföldi tanulmányokon alapuló orvos-beteg konzultáció ’know-how’ biztosítása.
  • Témakörök: Az orvos-beteg konzultáció etikai vonatkozásai, jelentősége, a konzultációs modellek ismertetése (Bryne and Long, Roger Neighbour, Scott, Pendleton). A konzultáció Pendletoni hét feladata, oktatási elvek bemutatása. Szerepjáték szabályainak ismertetése, nehéz kommunikációs helyzetek szituációs gyakorlata. A konzultáció menetének ismertetése, a páciens interjú (anamnézis felvétel gyakorlása). Rosszhír közlés kommunikációjának tárgyalása, ajánlások megfogalmazása. Felkészítés a videoanalízisre.

 

Tervezett időpontok: ÁOK: 2020. szeptember -október - november hónapban 3 alkalommal

FOK: 2020. szeptember - október hónapban 1 alkalommal

 

 1. modul: kis csoportos gyakorlat
  • Létszám: kis csoportos (5 fő, esetenként max. 6 fő) foglalkozások keretében
  • Időtartam: 6 tanóra
  • Képzett, szakvizsgával rendelkező, gyakorlott csoportvezető orvosok ’facilitátor’ szerepben és képzett, ezirányú tapasztalattal rendelkező színész-oktatók (szimulált páciensek) végezzék a képzéseket.
  • A praxisokban (vagy SZTE koronavírus miatti rendelkezés, távoktatási kötelezettség esetén online felületen) megtartott gyakorlati csoportfoglalkozások a hallgatói létszámra legyenek tekintettel: szükség esetén egyszerre akár 5 helyszínen, 10 oktatóval.
  • A tanítandó esetek a képzendő célcsoport (ÁOK IV. évf., FOK III. évf.) tudásához, tapasztalataihoz igazítottak legyenek.
  • Témakörök: rossz hír közlése, betegtájékoztatás, információ adás, konzultáció különböző kultúrájú betegekkel, problémás beteg
  • Minden hallgató legalább az alábbi három metódus szerint megtartott kis csoportos (5, esetenként maximum 6 fő) tréningen vegyen részt a háziorvosi praxisokban (vagy SZTE koronavírus miatti rendelkezés, távoktatási kötelezettség esetén online felületen), minden csoportban külön csoportvezető szakorvos oktató és szimulált páciens (színész oktató) segítségével:

 

 1. felvétel
  • Valóságos rendelői körülmények között, négyszemközti orvos-beteg konzultációt biztosítva.
  • Az oktatás témakörébe illeszkedő szituáció alapján, gyakorlott szimulált páciens előzetes kiképzésével.

 

 1. analízis
  • Kis csoportban, csoportvezető szakorvos oktató ’facilitálásával’ és szimulált páciens részvételével
  • A pendletoni elvek betartásával történik

 

 1. ellenőrzés- értékelés
  • A kurzuson részt vevő hallgatók pácienssel történő konzultációjáról megbízható visszajelzést kapjanak a szakorvos oktatótól és a színész oktatótól.
  • Több szintű: oktatói, színészi és hallgatói kérdőívek

Tervezett időpontok:

ÁOK: 2020. szeptember, október, november, december hónapokban, alkalmanként egyszerre 5-6 hallgatói csoportnak (max. 5, esetenként 6 fő) párhuzamosan, úgy, hogy mindegyik csoportnak 2 külön oktató (csoportvezető szakorvos és szimulált páciens) tartja a képzést

FOK: 2020. szeptember, október, november, december hónapokban, összesen várhatóan 11 alkalommal, mindegyik csoportnak 2 külön oktató (csoportvezető szakorvos és szimulált páciens) tartja a képzést

 

Képzések helyszíne: ajánlattevő által biztosítva
1. modul: Szegedi Tudományegyetem tantermeiben vagy annak közelében (vagy SZTE koronavírus miatti rendelkezés, távoktatási kötelezettség esetén online felületen).

2. modul: Kis csoportos gyakorlati foglalkozások esetén a feladatellátás helyei a Szeged vonzáskörzetében elhelyezkedő, videofelvétel és videoanalízis végzésre alkalmas (kamerával, televízióval ellátott) praxisok (vagy SZTE koronavírus miatti rendelkezés, távoktatási kötelezettség esetén online felületen).

 

Résztvevők tervezett létszáma (a szerződéses időszak alatt):

Az adott félév 4. éves orvostanhallgatói évfolyamából cca. 90 fő, valamint cca. 60 fő 3. éves fogorvostanhallgató.

Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy a megadott létszámtól eltérjen.

 • Modulok megtartásának tervezett ütemezése:

2020. évben a szerződés aláírásától számított időponttól– 2021. január 31-ig  

 

Figyelem! Ajánlatkérő fenntartja a modulok időpontjainak és ütemezésének módosítási jogát. A pontos időpontokat az első modul alkalmát 5 nappal megelőzően egyezteti az Ajánlatkérő az Ajánlattevővel.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

Alkalmassági feltétel (1): Ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt, minimum 5 fő gyakorlati csoportvezető oktatója rendelkezzen háziorvostan szakorvosi képzettséggel.

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy a képzést tartó oktatói rendelkeznek a fenti képzettséggel.

 

Alkalmassági feltétel (2): Ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt, minimum 5 fő gyakorlati csoportvezető szakorvos oktatója rendelkezzen Szeged vonzáskörzetén belül (30 km) elhelyezkedő, videofelvétel és videoanalízis végzésére alkalmas (kamerával, televízióval ellátott) háziorvosi rendelőkkel.

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy a képzést tartó oktatói rendelkeznek a fenti kritériumoknak megfelelő háziorvosi praxisokkal.

 

Alkalmassági feltétel (3): Ajánlattevő szervezet legalább 3 alkalommal tartott kommunikációs tréninget, alkalmanként minimum 20 főnek kisebb csoportokra bontva, orvos rezidensek vagy orvostanhallgatók részére az ajánlatadás napját megelőző 3 évben. A tréningek videofelvételen, videoanalízisen alapultak, szimulált páciens bevonásával.

Igazolási mód: Ajánlattevő sorolja fel legalább 3 db alkalmassági feltételeknek megfelelően megtartott kommunikációs tréningjét, évszám és hónap megjelölésével.

 

Szerződéses feltételek:

 • Szerződés időtartama, teljesítési határidő:
 • A szerződés aláírásától 2021. január 31-ig.
 • Felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától számított 2021. január 31-ig tartó időszakra kötik, azzal, hogy amennyiben a szerződéses időszak alatt a nettó 4.068.000,-Ft-os keretösszeg nem kerül kimerítésre a szerződés további 6 hónappal meghosszabbítható. Amennyiben a megrendelt szolgáltatások mindösszesen ellenértéke a szerződéses időszak lejártát megelőzően eléri a keretösszeget, a szerződés a szerződéses időszak lejártát megelőzően automatikusan megszűnik.
 • Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden, a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségre. Ilyen költségek pl.: szervezési költségek, külföldi tanulmányokon alapuló know-how biztosítása, elméleti oktatási helyszín biztosítása, oktatók díjazása, gyakorlati oktatási helyszínek biztosítása, hallgatók gyakorlati praxisokba történő utaztatási költségei, gyakorlatvezető szakorvos oktatók, szimulált páciensek díjazása, felhasznált eszközök biztosítása (projektor, kamerák, állványok, DVD-k, monitorok), hallgatóságnak kiosztott oktatási segédanyagok, stb.
 • Ajánlattevő vállalja, hogy biztosítja az oktatók és szimulált páciensek kiképzését, folyamatos továbbképzését, mentálhigiénés gondozását (melyet különösen indokol a gyakorlati képzések témája: rossz hír közlés).

 

Bírálati szempontok: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlati árat egy darab teljes interaktív elmélet – gyakorlat (1. modul) és egy darab teljes kis csoportos gyakorlati modul (2. modul) díjára (bruttó Ft/gyakorlati modul) formában és a teljes szolgáltatásra mindösszesen bruttó Ft formában kérjük megadni.

Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

 

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségre.

 

Fizetési mód: Az elszámolás az árajánlatban megadott 1 db. teljes interaktív elmélet – gyakorlat (1. modul) és a megadott 1 db. teljes kis csoportos gyakorlati modul (2. modul) díja alapján, a ténylegesen megtartott modulok száma szerint történik.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó a szolgáltatás díjáról a teljesítéssel arányosan, két részletben nyújthat be számlát, teljesítésigazolást követően.

A számla összege a teljesítés időpontjától számított 30 napon belüli fizetési határidővel, átutalással kerül kifizetésre.

 


Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Számla küldés postacím: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Magatartástudományi Intézet

Szeged, Szentháromság u. 5.

 
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Vári-Kószó Melinda, titkárnő SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet, tel: +36 (62) 545-968, +36 (62) 544-000/5968

email: vari-koszo.melinda@med.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Az aktuális beszerzési eljárás visszavonásra került.