Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)

Ajánlattételi felhívás SZTE/2020/PSZ10607

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „Dermoplasztikák (állatpreparátumok ) elkészítése „ szolgáltatás elvégzése.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2020/PSZ10607

Ajánlattételi határidő: 2020. április 29 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: a szerződéskötés időpontjától számított I. részteljesítés: 2020. június 30. II. részteljesítés: 2020. augusztus 31. Végteljesítés: 2020. november 30.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v1_FJJ.docx
preparátumok specifikáció.doc

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Teljesítési határidő: a szerződéskötés időpontjától számított

 

 1. részteljesítés: 2020. június 30.
 2. részteljesítés: 2020. augusztus 31.

Végteljesítés: 2020. november 30.

 

 

A SZTE Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján, amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 millió Forintot, érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.

 

A beszerzés rövid ismertetése:

 

Dermoplasztikák (állatpreparátumok) elkészítése (a lent felsorolt tételenként egy-egy példány, kivéve a parlagi sast, ahol 2), amelyek a dél-alföldi régió védett, fokozottan védett, illetve kozmopolita fajokra terjed ki.

 • parlagi sas pár, adult, 1 nyitott szárnnyal
 • kerecsensólyom
 • házi egér
 • mezei pocok
 • köz. erdei egér/pirókegér
 • fekete gólya ad.
 • rózsás flamingó
 • mogyorós pele
 • függőcinege
 • földikutya
 • aranysakál
 • nagy fakopáncs/kis fakopáncs
 • vadmacska
 • keleti sün
 • hód csontváz üvegkazettában, fatalpon
 • hód koponya
 • hód bunda

Összesen: 18 példány

 

A szolgáltatás tartalma:


Szeretnénk a hozzánk ellátogató közönségnek bemutatni a fent felsorolt fajokat (dermoplasztikáit, csontpreparátumait), amelyek egy-egy fajvédelmi programnak köszönhetik fennmaradásukat (parlagi sas, kerecsensólyom, hód, földikutya), valamint azokat, amelyek a védelemnek köszönhetően stabil, sőt túlszaporodott populációt alkothattak (pl. aranysakál).

 • A szolgáltatás részét képezi az állatok tetemeinek beszerzésére is.
 • Fajhelyettesítés esetén hasonló típusfajt kell ajánlani (egyeztetve az igénylővel).
 • A preparátumokat aljzatra /talpra, faágra/ kell installálni a faj szokásainak megfelelően.

 

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 1 év időszakban állatpreparátumok készítés tárgyú referenciamunkáiról.

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.A szolgáltatás részletes leírását a mellékletben található Specifikáció tartalmazza.


Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására.

 

Az ellenszolgáltatás összegét a felolvasólap (2. sz. Melléklet) kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlatkérő a megadott mindösszesen bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

 

Ajánlattevő fenntartja a jogát, hogy a megadott keretmennyiségtől eltérjen.

 

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Pályázat címe, megnevezése:

 

A projekt száma:

EFOP-3.4.4-16-2017-00015

A projekt címe, megnevezése:

A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére


Témaszám: 0U116 24 12

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési feltételek:

 

Vállalkozó a részteljesítések és a végteljesítés teljesítésigazolását követően 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással teljesít.

 

 

A fenti fajlista alapján a preparálási folyamattól függően a leadandó dermoplasztikák száma az alábbiak szerint szükséges:

I. részteljesítés: 2020. június 30. 5 példány

II. részteljesítés: 2020. augusztus 31. 5 példány

Végteljesítés: 2020. november 30. 8 példány

Összesen: 18

 


Teljesítés helye:

Szegedi Tudományegyetem

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Interaktív Természetismereti Tudástár

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kosznai Norbert, megbízott igazgató Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Interaktív Természetismereti Tudástár 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6., tel: 20/971-3317

email: csincsak.krisztian@gmf.szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Az aktuális beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítottuk.