Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)

Ajánlattételi felhívás SZTE/2017/PSZ08496

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék (6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.) részére 1 db KNAUER típusú HPLC készülék javítása és a készülék úra üzembehelyezése, elindítása.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2017/PSZ08496

Ajánlattételi határidő: 2018. január 09 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötéstől számított 30 napon belül

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Teljesítési határidő: szerződéskötéstől számított 30 napon belül

A beszerzés rövid ismertetése:

 

SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék (6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.) részére 1 db KNAUER típusú HPLC készülék javítása.

 

  • Feladatok:
  • Knauer Solvent Organizer K-1500 típusú készülék javítása, és a HPLC készülék újra üzembe helyezése, elindítása.

 

Az ajánlati árban kérjük feltüntetni az anyagköltséget, munkadíjat, az egyéb szükségesnek tartott költségeket, a vállalt javítási határidőt.

(A vállalási díj tartalmazza az egyéb járulékos költségeket.)

 

Feladatellátás helye:

SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

(6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.)

 

A készülék megtekinthető a SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszéken,

Deák Ágotával (tud.segédmunkatárs) történő előzetes időpont egyeztetéssel. (Tel.: 06-62/544000/3764 mellék, e-mail: dagota13@yahoo.com)

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 

  • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 60 hónap időszakban legalább 1 db KNAUER típusú HPLC berendezés javításáról.

Figyelem! A referencianyilatkozat és a nyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására.

 

Az ajánlati árat nettó Ft+ÁFA formában kérjük megadni, mely árnak fedezetet kell nyújtania a fent meghatározott javítás munkadíjára, a javítás során felhasznált alkatrészek, segédanyagok költségére.

Az ajánlati ár tartalmazza a munkadíjat és az anyagköltséget, a javítást, külön-külön részletezve is és összesített (nettó Ft+ÁFA) formában is.

 

Az ajánlatot az alábbi táblázat kitöltésével kérjük megadni:

 

 

Megnevezés

 

Mennyiség

Egységár

(HUF)

Teljesár

HUF

 

Knauer Solvent Organizer K-1500 típusú készülék újra üzembe helyezése………nap

 

1 nap

 

 

 

Kiszállási költség ……………….Ft/alkalom

1 alkalom

 

 

30DX340 EKN

Vertex Plus Column 300x4 mm Eurokat H, 10qm

1 db

 

 

A0131

1 capillary stainless steel 1/16” OD, 0.25 ID

2 db

 

 

A0112

10 Bushings for capillaries with 1/16 „OD, stainless steel wreach caliber UNF 10-32 short

1 csomag

 

 

A0110

30 Ferrules for capillaries with 1/16 OD stainless steel

1 csomag

 

 

A1149

PTFE solvent filter tubing included

2 db

 

 

 

Mindösszesen

 

 

 

 

 

 

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, a SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék (6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.) által igazolt teljesítést követően.

 

  • Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. (6) bekezdésében foglaltak alapján. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor ellenőrzi, hogy az átláthatóság igazolására szolgáló dokumentum a nyilvántartásában rendelkezésre áll-e, szükség esetén az átláthatósági nyilatkozatot hiánypótlásban kéri be.

 

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Szállítási és Számlaküldési cím:

SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

(6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.)

 

Ajánlat benyújtásának módja:

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.

(A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)

A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

 

„Tájékoztatjuk kedves beszállítóinkat, hogy a Szegedi Tudományegyetem egyes egységei 2017. december 23. és 2018. január 1. között zárva tartanak, ezért ezen időszakon belül levélpostai küldeményeket, csomagot nem tudunk átvenni. Az egyetemi hivatalok 2018. január 2.-án (kedden) kezdik meg működésüket. Megértésüket köszönjük.”

 
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Deák Ágota, tudományos segédmunkatárs SZTE TTIK Kémiai Intézet Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, tel: +36 (62) 343-764, +36 (62) 544-000/3764

email: dagota13@yahoo.com


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Az aktuális beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítottuk.