Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)

Ajánlattételi felhívás SZTE/2017/PSZ08492

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE GYTK Gyógyszertechnológai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet (6720 Szeged, Eötvös u. 6.) részére 1 db készülék eseti javítása, karbantartása” tárgyú szolgáltatás.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2017/PSZ08492

Ajánlattételi határidő: 2018. január 04 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A szerződés aláírását követő 2 év.

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

SZTE GYTK Gyógyszertechnológai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet (6720 Szeged, Eötvös u. 6.) részére 1 db Thermostar GSD320 T3 tömegspektrográf fűthető MS csatlakozással, TGA-MS interface-szel, eseti megrendelés alapján történő karbantartása/javítása.


Tipikus meghibásodások:

Thermostar GSD320:

 • vákummotor javítása/cseréje
 • fűthető TGA-MS csatlakozás javítása/cseréje
 • vezérlő panel javítása, cseréje
 • üvegkapilláris cseréje
 • bármilyen egyéb hiba

 

Javítási helyszín:

SZTE GYTK

Gyógyszertechnológai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet

(6720 Szeged, Eötvös u. 6.)

 

A készülék a helyszínen megtekinthető a SZTE GYTK Gyógyszertechnológai és Gyógyszerfelügyeleti Intézetben (6720 Szeged, Eötvös u. 6.) előzetes időpontegyeztetéssel.

Kapcsolattartó: Weszelovszkyné Dér Evelyn ügyvivő szakértő Tel.: 06-62/545-571 E-mail: der.evelyn@pharm.u-szeged.hu;

 

Szerződéses feltételek:

 • Vállalkozó a javítások során kizárólag gyári alkatrészeket használhat fel a meghibásodott alkatrész/alkatrészek cseréjénél, javításánál.
 • Vállalkozó köteles munkaidőben telefon, fax és e-mail elérhetőséget biztosítani a laboratóriumi eszközök meghibásodásának a bejelentésére.
 • Vállalkozó szakemberei kötelesek a telefonos, faxon vagy e-mail-en keresztül történt bejelentést követően maximum 48 órán belüli helyszínre történő kiszállással megkezdeni a helyszínen a hibajelenség okának a meghatározását, és amennyiben szükséges kötelesek gondoskodni a készülékek biztonságos elszállításáról, abban az esetben is, ha a készülék csak kizárólag külföldön javítható.
 • Vállalkozó köteles az eseti javítás rezsióradíját a szerződéses időszak alatt azonos szinten tartani, azon nem emelhet.
 • Vállalkozó a javítás során beépített, kicserélt alkatrészekre a./ az újonnan beépített elemekre, alkatrészekre 6 hónap garanciát vállal.
 • Megrendelő jogosult a szerződést indoklás nélkül 30 napos felmondási határidővel felmondani.

 

 

Alkalmassági feltételek:

 • Ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot, amelyben igazolja, hogy a megjelölt eszköz javítására, karbantartására kiképzett szerviz mérnökkel rendelkezik és hogy a javításhoz eredeti alkatrészeket használ fel !

 

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy a megjelölt eszközre kiképzett szerviz mérnökkel rendelkezik és hogy a javításhoz eredeti alkatrészeket használ fel !

 

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására. A rezsióradíjat bruttó Ft formában kérjük megadni.

Ajánlatkérő az 1 óra időtartamra megadott bruttó díjakat fogja értékelni a bírálat során.

A rezsióradíj összegét az alábbi formában kérjük megadni:

1) Eseti javítás rezsióradíja: ………………..,- bruttó Ft/óra

 

Fizetési feltételek: Nyertes ajánlattevő minden egyes javítást követően, a kiállított munkalap alapján számlát állíthat ki, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, átutalással fizet ki. Nyertes ajánlattevő az eseti javításra adott rezsióradíját a szerződés időtartama alatt nem változtathatja meg. Nyertes ajánlattevő köteles a megadott óradíja alapján az egyes javításokat követően a javítás tényleges időtartamának megfelelően elszámolni. A javítás tényleges időtartama a munkalapon kerül rögzítésre. Nyertes Ajánlattevő a javítási óradíjon felül jogosult leszámlázni a javítás során felhasznált anyagokat, alkatrészeket, valamint a műszerek esetleges elszállításának a költségeit, melyek szükségességéről és áráról előzetesen köteles egyeztetni a megrendelővel.

 

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Számlaküldési cím:

Szegedi Tudományegyetem

GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet

6720 Szeged, Eötvös u. 6.


„Tájékoztatjuk kedves beszállítóinkat, hogy a Szegedi Tudományegyetem egyes egységei 2017. december 23. és 2018. január 1. között zárva tartanak, ezért ezen időszakon belül levélpostai küldeményeket, csomagot nem tudunk átvenni. Az egyetemi hivatalok 2018. január 2.-án (kedden) kezdik meg működésüket. Megértésüket köszönjük.”

Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Weszelovszkyné Dér Evelyn, ügyvivő szakértő SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet, tel: +36 (62) 545-571, +36 (62) 544-000/5571

email: der.evelyn@pharm.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Az aktuális beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítottuk.